• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 02.06.2020 12:24

Інформація керівникам підприємств, установ та організацій – споживачам теплової енергії (лікувальним, дошкільним, навчальним та іншим закладам соціального призначення) Донецької області


Щодо підготовки теплових господарств
до роботи в опалювальний період
2020-2021 років


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі – ГВП) до роботи в опалювальному періоді 2020 – 2021 років, попередження відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, а саме:

-затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;

-уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);

-забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;


-провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;


-провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;


-виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;


-виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;


-відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;


-привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;


-укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;

-укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією;

-провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГдоОП.

Надати у термін до 15.06.2020 копію розроблених заходів та розпорядчого документа, яким ці заходи вводяться в дію, до Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області (далі – Управління):


-за адресом: вул. О. Тихого, буд. 8д, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313;

або

-на електронну адресу (скановані документи): donetska@sies.gov.ua.


Заздалегідь письмово повідомити Управління щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.


Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.


Окремо додаємо основні умови, щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період.


Додаток: Основні умови щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період на 1 арк. в 1 прим.


Основні умови щодо підписання акту стану готовностітеплового господарства до роботи в опалювальний період


(Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики України і Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 (далі – ППТГдоОП) та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (із змінами і доповненнями) (далі – ПТЕТУіМ))


1.Наказ або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду. В склад комісії включити представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області.2.Розроблені заходи щодо підготовки теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду.


3.Наказ про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства суб’єкта господарювання, із зазначенням об’єктів, за які відповідає особа.

4.Протоколи та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕТУіМ та ППТГдоОП у відповідальних осіб.


5.Акти проведення державної повірки вимірювальних приладів (манометри, термометри, лічильники), які встановлені на теплових системах суб’єктів господарювання.


6.Акти гідропневматичної промивки та гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання, із позначенням тиску та тривалості при проведенні випробування.


7.Інформацію щодо стану систем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, відповідності технічного стану електрообладнання вимогам ПТЕЕС.


8.Звернення на ім’я начальника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області щодо направлення представника Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання з перевірки готовності до опалювального періоду 2020-2021 років. Вказати контактний телефон.


9.Акт стану готовності теплового господарства до опалювального періоду 2020-2021р.р. оформлюється на кожний об’єкт відповідно до додатку № 1 ППТГдоОП. (не менше 2-ох примирників) за результатом роботи комісії, підписується членами комісії суб’єкта, представником Держенергонагляду та скріплюється печаткою суб’єкта господарювання.


10.Акт готовності теплового господарства до опалювального періоду 2020-2021р.р. оформлюється відповідно до додатку № 3 ППТГдоОП. (не менше 2-ох примирників) за результатом роботи комісії, підписується членами комісії суб’єкта, представником Держенергонагляду та скріплюється печаткою суб’єкта господарювання.
Начальник Управління Державної
інспекції енергетичного нагляду
України у Донецькій області – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Донецькій областіІнформація керівникам теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій Донецької області


Щодо підготовки джерел тепловоїенергії до роботи в опалювальнийперіод 2020-2021 років


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді2020 – 2021 років, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, а саме:


-затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;


-розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;


-забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;


-розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;


-уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;


-забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;


-провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових, тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах;


-провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;


-виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;


-виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;


-відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;


-привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;


-укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;


-укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;


-забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;


-провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно вимогами розділу Х ППТГдоОП.


Надати у термін до 15.06.2020 копію розроблених заходів та розпорядчого документа, яким ці заходи вводяться в дію, до Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області (далі – Управління):

-за адресом: вул. О. Тихого, буд. 8д, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313;

або

-на електронну адресу (скановані документи): donetska@sies.gov.ua.


Заздалегідь письмово повідомити Управління щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.


Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.


Окремо додаємо основні умови, щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період.


Додаток: Основні умови щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період на 1 арк. в 1 прим.


Основні умови щодо підписання акту стану готовностітеплового господарства до роботи в опалювальний період


(Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики України і Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 (далі – ППТГдоОП) та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (із змінами і доповненнями) (далі – ПТЕТУіМ))


1.Наказ або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду. В склад комісії включити представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області.


2.Розроблені заходи щодо підготовки теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду.


3.Наказ про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства суб’єкта господарювання, із зазначенням об’єктів, за які відповідає особа.


4.Протоколи та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕТУіМ та ППТГдоОП у відповідальних осіб.


5.Акти проведення державної повірки вимірювальних приладів (манометри, термометри, лічильники), які встановлені на теплових системах суб’єктів господарювання.


6.Акти гідропневматичної промивки та гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання, із позначенням тиску та тривалості при проведенні випробування.


7.Інформацію щодо стану систем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, відповідності технічного стану електрообладнання вимогам ПТЕЕС.


8.Звернення на ім’я начальника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області щодо направлення представника Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання з перевірки готовності до опалювального періоду 2020-2021 років. Вказати контактний телефон.


9.Акт стану готовності теплового господарства до опалювального періоду 2020-2021 років оформлюється на кожний об’єкт відповідно до додатку № 1 ППТГдоОП. (не менше 2-ох примирників) за результатом роботи комісії, підписується членами комісії суб’єкта, представником Держенергонагляду та скріплюється печаткою суб’єкта господарювання.


10.Акт готовності теплового господарства до опалювального періоду 2020-2021 років оформлюється відповідно до додатку № 3 ППТГдоОП. (не менше 2-ох примирників) за результатом роботи комісії, підписується членами комісії суб’єкта, представником Держенергонагляду та скріплюється печаткою суб’єкта господарювання.
Начальник Управління Державної
інспекції енергетичного нагляду
України у Донецькій області – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Донецькій області
М.Г. Горбаньов

545 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?