• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 03.02.2020 14:11

Додаток

до рішення виконкому міської ради

06.11.2019 № 955


ПОЛОЖЕННЯ
про Батьківську раду міста Краматорська


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Батьківська рада міста Краматорська (далі - Батьківська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, утвореним для забезпечення взаємодії батьківської громадськості міста Краматорська з органами місцевого самоврядування міста Краматорська та їх посадовими особами з метою врахування потреб, інтересів жителів міста та захисту їх прав при формуванні та реалізації міської політики в галузі освіти, реалізації освітніх проектів та цільових програм в системі освіти міста.


1.2. У своїй діяльності Батьківська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.


Положення про Батьківську раду (далі - Положення) визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов’язки, членство, організаційно-правову основу діяльності Батьківської ради.


Положення про Батьківську раду затверджується виконавчим комітетом Краматорської міської ради (далі - Орган). Зміни до нього розробляються Батьківською радою та затверджується Органом.


Положення про Батьківську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради та на офіційному веб-сайті Управління освіти Краматорської міської ради (далі - Управління освіти) протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.Розділ II. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ


2.1. Метою діяльності Батьківської ради є сприяння забезпеченню взаємодії органів місцевого самоврядування міста Краматорська та їх посадових осіб з батьківською громадськістю, закладами дошкільної та загальної середньої освіти для прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти в місті Краматорську.


2.2. Основні завдання та функції Батьківської ради:

-залучення батьківської громадськості до процесу взаємодії з органами місцевого самоврядування міста Краматорська та їх посадовими особами, закладами дошкільної та загальної середньої освіти з метою визначення і реалізації міської політики в галузі освіти;


-висунення та підтримка громадських ініціатив, що мають загальноміське значення і спрямовані на розвиток освіти в місті Краматорську;


-сприяння забезпеченню захисту прав та інтересів дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) міста Краматорська в навчально-виховному процесі;


-виявлення думки батьківської громадськості щодо ефективності роботи в сфері освіти міста Краматорська;


-формування соціального запиту на конкретні дії, що сприяють розвитку освіти в місті Краматорську;


-організація і проведення заходів за участю батьківської громадськості міста Краматорська;


-проведення громадської експертизи відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;


-доведення інформації про потреби закладів дошкільної та загальної середньої освіти міста Краматорська до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, відповідних постійних депутатських комісій, інститутів громадянського суспільства, благодійних фондів (в т.ч. міжнародних), агенцій розвитку (в т.ч. міжнародних);


-надання пропозицій органам місцевого самоврядування міста Краматорська та їх посадовим особам щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку освіти в місті Краматорську;


-вивчення досвіду кращих українських та світових закладів освіти та сприяння його впровадженню в систему освіти міста Краматорська;


-ведення просвітницької діяльності серед дітей, батьків або осіб, що їх замінюють, міста Краматорська.


2.3. Батьківська рада відповідно до покладених на неї завдань:


-інформує батьківську громадськість про прийняті Батьківською радою рішення і проведені заходи через керівників, педагогічні ради, органи батьківського самоврядування (за наявності) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також шляхом оприлюднення на офіційних інформаційних ресурсах Батьківської ради, через офіційні засоби комунікації Батьківської ради та на офіційному веб-сайті міської ради;


-подає Органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань місцевого значення у сфері освіти;


-організовує публічні заходи для обговорення питань розвитку освіти міста Краматорська;


-готує план роботи Батьківської ради на поточний рік та оприлюднює його на офіційних інформаційних ресурсах Батьківської ради та в інший прийнятний спосіб;


-готує щорічний звіт про діяльність Батьківської ради та оприлюднює його на офіційних інформаційних ресурсах Батьківської ради та в інший прийнятний спосіб.


2.4. Батьківська рада має право:


-утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);


-залучати до роботи працівників органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;


-організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші заходи;


-отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування міста Краматорська та їх посадових осіб, а також закладів дошкільної та загальної середньої освіти міста Краматорська інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Батьківської ради;


-взаємодіяти з інститутами громадянського суспільства, благодійними фондами та іншими батьківськими радами;


-розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян, аналізувати та узагальнювати їх, надавати на них усні або письмові відповіді;


-брати участь у публічних заходах, що проводить Управління освіти.Розділ IІI. ЧЛЕНСТВО В БАТЬКІВСЬКІЙ РАДІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ


3.1. До складу Батьківської ради можуть бути обрані члени органів батьківського самоврядування закладів дошкільної та загальної середньої освіти або, за відсутності таких органів, батьки учнів або особи, що їх замінюють.


Орган батьківського самоврядування закладу дошкільної або загальної середньої освіти для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Батьківської ради. У разі відсутності такого органу в закладі дошкільної або загальної середньої освіти представник, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Батьківської ради, визначається на загальних батьківських зборах відповідного закладу освіти.


До складу Батьківської ради не можуть бути обрані особи, які є працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти, народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.


3.2. Склад Батьківської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені у встановленому порядку.


3.3. Кількісний склад Батьківської ради визначається установчими зборами.


Строк повноважень складу Батьківської ради – два роки. До складу Батьківської ради може бути обрано лише по одному представнику від кожного закладу дошкільної або загальної середньої освіти.


3.4. Для формування складу Батьківської ради Орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю представників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, з числа членів органів батьківського самоврядування або, за відсутності такого органу, батьків учнів або осіб, що їх замінюють (далі - ініціативна група).


Якщо при Органі вже утворена Батьківська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.


У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Орган затверджує з урахуванням пропозицій Батьківської ради.


До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Батьківської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники закладів дошкільної та загальної середньої освіти, які не представлені у складі Батьківської ради, представники Органу, при якому утворюється Батьківська рада.


3.5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Орган в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.


3.6. Для участі в установчих зборах закладом дошкільної або загальної середньої освіти до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана головою органу батьківського самоврядування закладу дошкільної або загальної середньої освіти. У разі відсутності такого органу в закладі дошкільної або загальної середньої освіти подається заява у довільній формі, підписана головуючим загальних батьківських зборів.


До заяви додаються:


-рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Батьківської ради;


-біографічна довідка делегованого представника закладу дошкільної або загальної середньої освіти із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, контактної інформації;


-згода делегованого представника на обробку його персональних даних;


-відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону закладу дошкільної або загальної середньої освіти.


3.7. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.


У разі виявлення невідповідності документів, поданих закладом дошкільної або загальної середньої освіти, встановлених цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це орган батьківського самоврядування закладу дошкільної або загальної середньої освіти з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів. Або, за відсутності такого органу, інформує заклад дошкільної або загальної середньої освіти та делегованого представника.


За результатами перевірки документів, поданих закладом дошкільної або загальної середньої освіти, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Батьківської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.


3.8. Підставами для відмови представнику закладу дошкільної або загальної середньої освіти в участі в установчих зборах є:


-невідповідність документів, поданих закладом дошкільної або загальної середньої освіти, вимогам цього Положення;


-неусунення закладом дошкільної або загальної середньої освіти невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом другим пункту 3.7.;


-невідповідність представника закладу дошкільної або загальної середньої освіти вимогам, встановленим пунктом 3.1. цього Положення;


-недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;


-відмова закладу дошкільної або загальної середньої освіти від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;


-перебування закладу дошкільної або загальної середньої освіти, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.


Список кандидатів до складу Батьківської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності органів батьківського самоврядування закладу дошкільної або загальної середньої освіти за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.


3.9. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Батьківської ради обирається лічильна комісія, Голова зборів, Секретар, заслуховується інформація Голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Батьківської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Батьківської ради.


Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується Головою та Секретарем установчих зборів і подається Органові.


Орган оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.


Орган на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Батьківської ради і оприлюднює його на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.


3.10. Членство в Батьківській раді припиняється на підставі рішення Батьківської ради у разі:


-систематичної відсутності члена Батьківської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);


-надходження повідомлення від органу, за ініціативою якого особу було включено до складу Батьківської ради, про відкликання свого представника з Батьківської ради, припинення його членства в Батьківській раді та/чи його заміну на іншу особу;


-скасування державної реєстрації закладу дошкільної або загальної середньої освіти, представника якого обрано до складу Батьківської ради;


-неможливості члена Батьківської ради брати участь у роботі ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Батьківської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;


-подання членом Батьківської ради відповідної заяви;


-обрання члена Батьківської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в закладі дошкільної та загальної середньої освіти, в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;


-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Батьківської ради;


-смерті члена Батьківської ради.


3.11. У разі припинення представником закладу дошкільної або загальної середньої освіти свого членства у Батьківській раді його місце займає інший представник того самого закладу дошкільної або загальної середньої освіти, кандидатура якого, за пропозицією органу батьківського самоврядування, затверджується на найближчому засіданні Батьківської ради.


Зміни у складі Батьківської ради затверджуються рішенням Органу на підставі протоколу засідання Батьківської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.


Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Батьківської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Батьківської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Орган вживає заходів для доукомплектування складу Батьківської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Батьківської ради.


3.12. Члени Батьківської ради зобов’язані:


-бути присутніми на засіданнях Батьківської ради;


-брати участь у роботі постійних комісій Батьківської ради;


-дотримуватись у своїй діяльності даного Положення та Регламенту діяльності Батьківської ради при його затвердженні;


-доводити об’єктивно та неупереджено рішення Батьківської ради до батьківської громадськості закладу дошкільної або загальної середньої освіти, що делегував його до ради;


-сприяти реалізації рішень Батьківської ради в органах виконавчої влади та інших державних і недержавних установах.


3.13. Члени Батьківської ради мають право:


-бути обраними до керівних органів ради та бути членами постійних комісій Батьківської ради;


-представляти на засіданні Батьківської ради інтереси батьківської громадськості закладу дошкільної або загальної середньої освіти, що делегував їх до ради;


-представляти за дорученням Голови Батьківської ради або керівника постійної комісії інтереси та рішення Батьківської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;


-бути присутнім на засіданнях інших постійних комісій Батьківської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є її членом;


-ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Батьківської ради та її робочих органів.Розділ IV. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ


4.1. Дострокове припинення діяльності Батьківської ради здійснюється у разі:
-непроведення засідання Батьківської ради протягом двох кварталів;
-невиконання Батьківською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
-прийняття відповідного рішення на її засіданні;
-реорганізації або ліквідації Органу.


Припинення діяльності Батьківської ради оформлюється відповідним рішенням Органу.


4.2. У разі припинення діяльності Батьківської ради з підстав, передбачених пунктом 4.1 цього Положення, Орган утворює протягом 15 робочих днів відповідно до вимог пункту 3.4 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Батьківської ради.РОЗДІЛ V. КЕРІВНІ ОРГАНИ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ


5.1. Батьківську раду очолює Голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.


Головою Батьківської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.


5.2. Голова Батьківської ради:
-організовує діяльність Батьківської ради;
-скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
-підписує документи від імені Батьківської ради;
-представляє Батьківську раду у відносинах з фізичними та юридичними особами;
-може бути присутнім на засіданнях Органу та на засіданнях колегії Управління освіти.


Голова Батьківської ради має заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.


Кількість заступників та їх функції визначаються Батьківською радою. У разі відсутності Голови, його повноваження виконує заступник, визначений на засіданні Батьківської ради.


5.3. Повноваження Голови Батьківської ради припиняються за рішенням Батьківської ради у разі припинення його членства у раді відповідно до пункту 3.10 цього Положення, у разі висловлення йому недовіри Батьківською радою.


У разі припинення повноважень голови Батьківської ради до обрання нового Голови його обов’язки виконує визначений рішенням Батьківської ради заступник Голови Батьківської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.


5.4. Батьківська рада має Секретаря, який обирається рейтинговим голосуванням.

Секретар Батьківської ради:


-організовує засідання Батьківської ради;


-узгоджує з Головою ради та його заступником порядок денний;


-повідомляє членів Батьківської ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний;


-виконує доручення Голови та його заступника щодо організації діяльності Батьківської ради;


-забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Батьківської ради.


5.5. За заявою Батьківської ради керівник Органу може покласти здійснення функцій Секретаря Батьківської ради на представника Органу.РОЗДІЛ VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ


6.1. Основною формою роботи Батьківської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз в два місяці.


Позачергові засідання Батьківської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Батьківської ради, керівника Органу або однієї третини загального складу її членів.


Повідомлення про скликання засідань Батьківської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.


6.2. Засідання Батьківської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.


Засідання Батьківської ради проводяться відкрито.


У засіданнях Батьківської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник Органу, його заступник або інший уповноважений представник Органу.


За запрошенням Голови Батьківської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.


6.3. Рішення Батьківської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.


У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


6.4. Рішення Батьківської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Органом.


Про результати розгляду пропозицій Орган повідомляє Батьківську раду письмово, не пізніше, ніж у десятиденний строк.


6.5. На засіданні Батьківської ради, яке проводиться за участю представників Органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.


Річний план роботи Батьківської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.


6.6. Установчі документи, склад Батьківської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Батьківської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці "Батьківська рада".


6.7. Забезпечення Батьківської ради приміщенням для проведення її засідань здійснює Орган.


6.8. Батьківська рада має бланк із своїм найменуванням.Керуючий справами                                                                 А.М. ДавискибаНачальник управління освіти                                              М.В. Мозольова

2248 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?