• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 23.01.2020 19:58

Додаток

до розпорядження міського голови

від 04.01.2019 № 1р
ПЛАН

заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік


№ з/п Назва заходу Виконавці Термін виконання
1.  Дотримання посадовими особами виконавчих органів міської ради загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування посадові особи виконавчих органів міської ради постійно
2 Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської ради міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, відділ по роботі зі зверненнями громадян згідно графіку
3 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завдань керівники виконавчих органів міської ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород постійно
4 Забезпечення участі працівників виконавчих органів міської ради у навчаннях з питань запобігання і протидії проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань запобігання та виявлення корупції керівники виконавчих органів міської ради, сектор організаційної роботи, відділ кадрового забезпечення та зпитань нагород, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійно
5 Забезпечення посадових осіб виконавчих органів міської ради необхідними умовами і гарантіями щодо їх службової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та відповідальності міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради постійно
6 Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради та подальша регулярна актуалізація такої інформації посадові особи виконавчих органів міської ралди, керівники виконавчих органів міської ради постійно
7 Вживання заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, секретар міської ради згідно до розподілу обов’язків постійно, у строки, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”
8 Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органівї міської ради, що надходять від викривачів уповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомлень
9 Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», які надходять від працівників виконавчих органів міської ради уповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомлень
Ведення обліку працівників виконавчих органів міської ради, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією уповноважена особа виконавчого комітету міської ради з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження відповідної інформації
10 Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті міської ради та інших виконавчих органах міської ради про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції" керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійно
11 Забезпечення виконання та неухильне дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» у виконавчих органах міської ради керівники виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійно
12 Своєчасне подання посадовими особами виконавчих органів міської ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради  у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” 
13 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку   посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”
14 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”
15 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями посадові особи виконавчих органів міської ради при звільненні посадової особи з займаної посади у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” 
16 Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому порядку уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”
17 Ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міської ради з нормами діючого антикорупційного законодавства уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів міської ради постійно
18 Надання суб’єктам звернення до Краматорської міської ради та її виконавчих орагнів своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян" керівники виконавчих органів міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, сектор внутрішньої політики, відділ по роботі зі зверненнями громадян постійно
19 З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України "Про запобігання корупції", за наявності відповідних підстав організовувати проведення службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному чинним законодавством України керівники виконавчих органів міської ради (що є юридичними особами), міський голова (посадова особа, що виконує його обов’язки), відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, щро є юридичними особами), відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, щро є юридичними особами) постійно
20 Повідомлення у письмовій формі міському голові (або особі, яка виконує обов’язки міського голови) та спеціально уповноваженим особам у сфері запобігання та виявлення корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської ради посадові особи виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення порушень
21 Надання відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади інформації про посадових осіб виконавчих органівї міської ради, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією керівники виконавчих органів міської ради постійно
22 Забезпечення розміщення та своєчасне оновлення на офіційному сайті міської ради актуальної інформації, пов’язаної з наданням та отриманням адміністративних послуг керівник центру надання адміністративних послуг, відділ інформаційних технологій постійно
23 Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом керівники відповідних виконавчих органів міської ради, загальний відділ, відділ інформаційних технологій постійно
24 Оновлення рубрики “Запобігання та виявлення корупції” на офіційному веб-сайті міської ради відділ інформаційних технологій, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійно
25 Забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівель тендерні комітети (уповноважені особи) виконавчих органів міської ради постійно
26 Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади, керівники виконавчих органів міської ради, відділ інформаційних технологій щопівроку
27 Подання відділу правового забезпечення та захисту інтересів теритоіральної громади інформації щодо виконання виконавчими органами міської ради Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік виконавчі органи міської ради щопівроку у строки до 09.07.2019, до 08.01.2020
28 Підготовка та подання на затвердження міському голові проекту плану заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади до 20.12.2019

ЗВІТ про виконання плану заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік (II півріччя)№ з/пНазва заходуВиконавціТермін виконанняСтан виконання
1. Дотримання посадовими особами виконавчих органів міської ради загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняпосадові особи виконавчих органів міської ради постійновиконується
2Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської радиміський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, відділ по роботі зі зверненнями громадян згідно графікувиконується
3Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завданькерівники виконавчих органів міської ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород постійновиконується
4Забезпечення участі працівників виконавчих органів міської ради у навчаннях з питань запобігання і протидії проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань запобігання та виявлення корупціїкерівники виконавчих органів міської ради, сектор організаційної роботи, відділ кадрового забезпечення та зпитань нагород, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійновиконується
5Забезпечення посадових осіб виконавчих органів міської ради необхідними умовами і гарантіями щодо їх службової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та відповідальностіміський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради постійновиконується
6Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради та подальша регулярна актуалізація такої інформації посадові особи виконавчих органів міської ралди, керівники виконавчих органів міської ради постійновиконується
7Вживання заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, секретар міської ради згідно до розподілу обов’язківпостійно, у строки, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”виконується
8Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органівї міської ради, що надходять від викривачівуповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органахпри надходженні відповідних повідомленьвиконується
9Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», які надходять від працівників виконавчих органів міської радиуповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомленьне надходило
Ведення обліку працівників виконавчих органів міської ради, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцієюуповноважена особа виконавчого комітету міської ради з питань запобігання та виявлення корупціїу разі надходження відповідної інформаціїне надходило
10Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті міської ради та інших виконавчих органах міської ради про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції"керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійновиконується
11Забезпечення виконання та неухильне дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» у виконавчих органах міської радикерівники виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради)постійновиконується
12Своєчасне подання посадовими особами виконавчих органів міської ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентствомпосадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” -
13Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку  посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”   виконується
14Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядкупосадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”виконується
15Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціямипосадові особи виконавчих органів міської ради при звільненні посадової особи з займаної посади у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконується
16Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому порядкууповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради)у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”виконується
17Ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міської ради з нормами діючого антикорупційного законодавства уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів міської ради постійновиконується
18Надання суб’єктам звернення до Краматорської міської ради та її виконавчих орагнів своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян"керівники виконавчих органів міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, сектор внутрішньої політики, відділ по роботі зі зверненнями громадян постійновиконується
19З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України "Про запобігання корупції", за наявності відповідних підстав організовувати проведення службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному чинним законодавством Україникерівники виконавчих органів міської ради (що є юридичними особами), міський голова (посадова особа, що виконує його обов’язки), відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами), відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами) постійноне проводилися у зв’язку з відсутністю підстав
20Повідомлення у письмовій формі міському голові (або особі, яка виконує обов’язки міського голови) та спеціально уповноваженим особам у сфері запобігання та виявлення корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської радипосадові особи виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення порушеньне виявлено
21Надання відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади інформації про посадових осіб виконавчих органівї міської ради, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцієюкерівники виконавчих органів міської ради постійноне надходило
22Забезпечення розміщення та своєчасне оновлення на офіційному сайті міської ради актуальної інформації, пов’язаної з наданням та отриманням адміністративних послугкерівник центру надання адміністративних послуг, відділ інформаційних технологій постійновиконується
23Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом керівники відповідних виконавчих органів міської ради, загальний відділ, відділ інформаційних технологій постійновиконується
24Оновлення рубрики “Запобігання та виявлення корупції” на офіційному веб-сайті міської радивідділ інформаційних технологій, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громадипостійновиконується
25Забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівельтендерні комітети (уповноважені особи) виконавчих органів міської радипостійновиконується
26Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 ріквідділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади, керівники виконавчих органів міської ради, відділ інформаційних технологійщопіврокувиконано
27Подання відділу правового забезпечення та захисту інтересів теритоіральної громади інформації щодо виконання виконавчими органами міської ради Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 ріквиконавчі органи міської радищопівроку у строки до 09.07.2019, до 08.01.2020 виконано 

ЗВІТ про виконання плану заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік (I півріччя)№ з/п Назва заходу Виконавці Термін виконання Стан виконання
1.  Дотримання посадовими особами виконавчих органів міської ради загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування посадові особи виконавчих органів міської ради постійно виконано
2 Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської ради міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, відділ по роботі зі зверненнями громадян згідно графіку виконано
3 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завдань керівники виконавчих органів міської ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород постійно виконано
4 Забезпечення участі працівників виконавчих органів міської ради у навчаннях з питань запобігання і протидії проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань запобігання та виявлення корупції керівники виконавчих органів міської ради, сектор організаційної роботи, відділ кадрового забезпечення та зпитань нагород, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійно виконано
5 Забезпечення посадових осіб виконавчих органів міської ради необхідними умовами і гарантіями щодо їх с лужбової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та відповідальності міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради постійно виконано
6 Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради та подальша регулярна актуалізація такої інформації посадові особи виконавчих органів міської ралди, керівники виконавчих органів міської ради постійно виконано
7 Вживання заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, секретар міської ради згідно до розподілу обов’язків постійно, у строки, встановлені Законом України “Про запобігання корупції” виконано
8 Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органівї міської ради, що надходять від викривачів уповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомлень виконано
9 Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», які надходять від працівників виконавчих органів міської ради уповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомлень не надходило
Ведення обліку працівників виконавчих органів міської ради, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією уповноважена особа виконавчого комітету міської ради з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження відповідної інформації не надходило
10 Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті міської ради та інших виконавчих органах міської ради про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції" керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійно виконано
11 Забезпечення виконання та неухильне дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» у виконавчих органах міської ради керівники виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійно виконано
12 Своєчасне подання посадовими особами виконавчих органів міської ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради  у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”  виконано
13 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку   посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконується
14 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконується
15 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями посадові особи виконавчих органів міської ради при звільненні посадової особи з займаної посади у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”  виконується
16 Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому порядку уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконано
17 Ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міської ради з нормами діючого антикорупційного законодавства уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів міської ради постійно виконано
18 Надання суб’єктам звернення до Краматорської міської ради та її виконавчих орагнів своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян" керівники виконавчих органів міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, сектор внутрішньої політики, відділ по роботі зі зверненнями громадян постійно виконано
19 З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України "Про запобігання корупції", за наявності відповідних підстав організовувати проведення службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному чинним законодавством України керівники виконавчих органів міської ради (що є юридичними особами), міський голова (посадова особа, що виконує його обов’язки), відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами), відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами) постійно не проводилися у зв’язку з відсутні- стю підстав
20 Повідомлення у письмовій формі міському голові (або особі, яка виконує обов’язки міського голови) та спеціально уповноваженим особам у сфері запобігання та виявлення корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської ради посадові особи виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення порушень не виявлено
21 Надання відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади інформації про посадових осіб виконавчих органівї міської ради, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією керівники виконавчих органів міської ради постійно не надходило
22 Забезпечення розміщення та своєчасне оновлення на офіційному сайті міської ради актуальної інформації, пов’язаної з наданням та отриманням адміністративних послуг керівник центру надання адміністративних послуг, відділ інформаційних технологій постійно виконано
23 Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом керівники відповідних виконавчих органів міської ради, загальний відділ, відділ інформаційних технологій постійно виконано
24 Оновлення рубрики “Запобігання та виявлення корупції” на офіційному веб-сайті міської ради відділ інформаційних технологій, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійно виконується
25 Забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівель тендерні комітети (уповноважені особи) виконавчих органів міської ради постійно виконано
26 Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади, керівники виконавчих органів міської ради, відділ інформаційних технологій щопівроку виконано
27 Подання відділу правового забезпечення та захисту інтересів теритоіральної громади інформації щодо виконання виконавчими органами міської ради Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік виконавчі органи міської ради щопівроку у строки до 09.07.2019, до 08.01.2020 виконано у першому півріччі 2019 року

1032 перегляди

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?