• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 10.06.2020 15:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

22.02.2019 № 50/VII-56Програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в м. Краматорську на 2019-2020 рокиВступ


Програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в м. Краматорську на 2019-20120 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до:


- законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»;


- Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504-р.


Програму розроблено з урахуванням завдань, визначених Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 292-р.; Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 30.06.2017 № 23/VII-217.


Необхідність підтримки функціонування та сталого розвитку малих і середніх підприємств обґрунтоване прийняттям Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 – 2020 роки.


Програму розроблено відділом споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики за участю структурних підрозділів міської ради, громадських організацій з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.


Програму сформовано як комплекс взаємопов’язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідних виконавців, термінів виконання, джерел фінансування, реалізація її заходів сприятиме розвитку підприємництва на території м. Краматорська в 2019-2020 роках.І. Стан розвитку і аналіз проблем малого і середнього підприємництва


В економіці, що ґрунтується на ринковому фундаменті, вагоме місце посідають малі та середні підприємства. Саме вони є економічним фундаментом стримування зростання цін, збалансованості інтересів учасників ринку, створення та насичення усіх сегментів ринку продукцією, послугами.


У місті Краматорську станом на 01.01.2019 року налічується 10 063 суб’єктів малого і середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців, з яких:


3 424 підприємства: 72 – середні підприємства, 3 352 – малі підприємства (з них 3 179 мікропідприємства);


6 639 фізичних осіб-підприємців (за інформацією Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області).


Питома вага в загальній кількості підприємств міста (великих, середніх, малих) складає:

- середні - 6,2 %;

- малі - 93,3 %.


За кількістю малих і середніх підприємств місто Краматорськ посідає 2 місце у рейтингу серед міст Донецької області, які розташовані на підконтрольній Україні території.


Вид підприємства Питома вага, %
загальної кількості підприємств зайнятих працівників обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
Великі підприємства 0,5 57,1 50,3
Середні підприємства 6,2 23,9 34,0
Малі підприємства 93,3 11,1 15,7
Фізичні особи-підприємці - 7,9 -


Тенденція розвитку сфери бізнесу характеризуються збільшенням кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців з 9 355 в 2017 році до 10 063 в 2018 році, в тому числі фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки, з 5 832 в 2017 році до 6 639 в 2018 році.


У порівнянні з попереднім роком кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва збільшилась на 7,6 %, в тому числі кількість фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки, збільшилась на 13,8 %.


Мале та середнє підприємництво має сприяти вирішенню проблем зайнятості населення. Як і попереднього року кількість працюючих в цьому секторі економіки залишається на тому ж рівні. Причиною цього, перш за все, стали міграційний рух населення та значне податкове навантаження на суб’єктів господарювання. Так, у загальній кількості працівників на підприємствах міста (великих, середніх, малих) питома вага зайнятих працівників у 2018 році складає:

- середніх – 23,9 %;

- малих – 11,1 %;

- у фізичних осіб-підприємців – 7,9 %.


Разом питома вага зайнятих працівників у загальній кількості працівників на підприємствах міста у 2018 році склала 42,9 % (без великих підприємств), за інформацією Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області.


Середня кількість найманих працівників на одному підприємстві у 2018 році залишилась на рівні попереднього року і склала 5 осіб - на одному малому підприємстві, 202 особи - на одному середньому підприємстві.


Протягом 2018 року зареєстровано 1 399 суб’єктів підприємницької діяльності (з них, 112 юридичних осіб, 1 287 фізичних осіб-підприємців), що більше ніж у попередньому році на 37,3 %, за інформацією управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади.


Простежується наступна динаміка реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців (за п’ять років):За підсумками 2018 року питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізації підприємствами міста зменшилась і склала 15,7 % (18,7 % у 2017 році), середніми підприємствами – 34,0 % (34,6 % у 2017 році). Разом питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) малими і середніми підприємствами у загальному обсязі реалізації підприємствами міста у 2018 році склала 49,7 % (без великих підприємств).


Динаміка надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів малого і середнього підприємництва, ФОП, млн. грн.


За даними Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області протягом 2018 року до сплати податків, зборів та внесків залучено 5 327 осіб, додатково до міського бюджету надійшло 6 884,0 тис.грн.


Як, наслідок, збільшилась питома вага зареєстрованих платників податків з 99,95 % у 2017 році до 99,97 % у 2018 році.


Надходження до місцевого бюджету за 12 місяців 2018 року склали 1 099 106,4 тис.грн., що перевищує надходження за 12 місяців 2017 року на 157 584,1 тис.грн. (на 16,7 % більше показника 2017 року).


Поставлено на облік 1 356 фізичних осіб-підприємців, оформлено 3 722 найманих працівників.


Вид підприємства Питома вага надходжень, % станом на 01.01.2019
від діяльності суб’єктів підприємництва у доходній частині місцевого бюджету від суб’єктів підприємництва до бюджетів усіх рівнів
Великі підприємства 53,7 44,8
Середні підприємства 15,7 25,1
Малі підприємства 21,0 23,1
Фізичні особи-підприємці 9,6 7,0


Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів у доходній частині місцевого бюджету за 2018 рік склала:

- середнього підприємництва – 15,7 % (15,3 % у 2017 році);

- малого підприємництва – 21 % (14 % у 2017 році);

- фізичних осіб-підприємців – 9,6 % (8,3 % у 2017 році).


Загальна питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців у доходній частині місцевого бюджету за 2018 рік – 46,3 % перевищує показник за 2017 рік на 8,7 %.


Питома вага надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів за 2018 рік склала:

- середнього підприємництва – 25,1 % (24,6 % у 2017 році);

- малого підприємництва – 23,1 % (17,5 % у 2017 році);

- фізичних осіб-підприємців – 7,0 % (6,2 % у 2017 році).


Загальна питома вага надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців до бюджетів усіх рівнів за 2018 рік – 55,2 % перевищує показник за 2017 рік на 6,9 %.


Протягом 2017-2018 років в рамках виконання програмних заходів була проведена робота з реалізації основних засад державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого і середнього підприємництва.


На фінансове забезпечення міської Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки було використано 5 805,862 тис. грн. коштів, з них 3 615,945 тис.грн. коштів міського бюджету.


З метою залучення фінансово-кредитних ресурсів у сферу малого підприємництва з 2017 року діє регіональний проект «Український донецький куркуль». В місті Краматорську в рамках реалізації проекту протягом звітного періоду (2017-2018 роки) профінансовано 17 бізнес-проектів переможців конкурсних відборів, співфінансування яких підтримано на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва і депутатської комісії міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальна сума фінансової підтримки по даним проектам – 7 588,421 тис.грн., сума співфінансування з місцевого бюджету – 3 253,995 тис. грн.


Додатково створено 50 робочих місць.


Серед проектів, які реалізуються в місті, найбільш успішними є:

1. «Створення цеху хімічної чистки та прання в м. Краматорськ (ФОП Алексєєв В. А.).

2. «Дитяча футбольна академія для дошкільнят від 3 до 7 років» (ФОП Плахін Д. А.).

3. «Придбання аудіологічного обладнання» (ФОП Мінаєв О.А., Краматорський центр слухової реабілітації).

4. «Збільшення виробництва і реалізації м’яких, напівтвердих і твердих сирів» (ФОП Юркова Л. В.).

5. «Впровадження інноваційних технологій у розробку та виробництво керамічної продукції» (ТОВ «АБ.Забава»).

6. «Швейний мініцех з пошиву спортивного одягу» (ФОП П’яних А.О.).


Налагоджена прозора система прийняття регуляторних актів, що передбачає недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедури підготовки регуляторних актів.


Станом на 01.01.2018 року електронний реєстр чинних регуляторних актів складає 18 рішень міської ради.


З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій та об’єднань підприємців до участі у реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, функціонує місцева Координаційна рада з питань розвитку підприємництва. На засіданнях Координаційної ради, Комітету по малому і середньому бізнесу Донецької ТПП, зустрічах за участю представників влади і бізнесу розглядались актуальні питання розвитку малого і середнього бізнесу.


Згідно змін до чинного законодавства, Закону України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» протягом звітного періоду активно продовжувалась робота щодо забезпечення ефективного функціонування Центру надання адміністративних послуг в місті (далі – ЦНАП).


Протягом 2017-2018 років до ЦНАПу звернулося за різного роду консультаціями та роз’ясненнями понад 22,0 тис. громадян та представників бізнесу, яким було надано 20 920 адміністративних послуг. Відвідувачі ЦНАПу мають можливість отримати адміністративні послуги Донецької облдержадміністрації та її структурних підрозділів, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Загалом громадянам та представникам бізнесу міста Краматорська у ЦНАПі доступно 80 адміністративних послуг, в тому числі 33 – територіальних органів виконавчої влади, 32 – органу місцевого самоврядування, 15 – Донецької облдержадміністрації та її структурних підрозділів.


На розвиток малого і середнього бізнесу значний вплив має наявність об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, мережа яких в цілому характеризується позитивною динамікою та створює сприятливі умови для розвитку підприємництва та повністю орієнтована на потреби суб’єктів господарювання.


За інформацією Державної служби статистики станом на 01.01.2019 року у м. Краматорську функціонують 2 бізнес-центри, 6 лізингових центрів, 50 інформаційно-консульта-тивних установ з питань комерційної діяльності, 15 громадських об’єднань підприємців,72 небанківські фінансові установи із надання позик (кредитів).


У 2017-2018 роках зберігався пріоритет залучення у сферу малого і середнього підприємництва міжнародної та вітчизняної матеріально-технічної та фінансової допомоги з метою відновлення та започаткування власного бізнесу серед внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту.


Продовжують діяти: грантові проекти від Данської ради, від Чеської неурядової організації «Людина в біді», від Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні при фінансовій підтримці Європейського Союзу, навчальна програма ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Донецької області», грантовий проект «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» від Міжнародного благодійного фонду «Український жіночій фонд» при підтримці Агентства США з міжнародного розвитку USAID.


Представництво МОМ в Україні продовжує реалізацію чергового етапу проекту підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення. Партнером МОМ з реалізації проекту є ГО «Центр зайнятості вільних людей» в м. Краматорську, Агенція регіонального розвитку Східного Донбасу.


В місті реалізується проект Європейського Союзу в рамках міжнародної допомоги ВПО та учасникам АТО. Пройшли курси підготовки та перепідготовки по 10 напрямкам підприємницької діяльності 172 особи.


З метою зняття напруги на ринку праці служба зайнятості застосовує нові і удосконалює діючі форми та методи роботи з акцентом надання послуг в дистанційному форматі: проведення скайп-конференцій роботодавця з претендентом на роботу, запис та розміщення мульти-медіа-резюме, відео-вакансій, відео-презентацій роботодавців і освітніх закладів, проведення дистанційного і онлайн-навчання, створення мобільних додатків – «Центр професіональної орієнтації», «Центр розвитку підприємництва», «Довідник послуг та пільг для учасників АТО». Крім того, активно працює Сектор рекрутинга, Центр розвитку підприємництва і Кейс-офіс, надаючи спектр адресних послуг.


Виконавчими органами міської ради спільно з органами державної влади та громадськими організаціями підприємців на постійній основі надається методична допомога, інформаційна підтримка розвитку бізнесу, проводяться семінари для підприємців. З метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу шляхом організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації підприємців та бажаючих розпочати власну справу протягом звітного періоду (2017-2018 роки):


- одноразово допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримало 27 осіб на загальну суму 851,089 тис.грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;


- суб’єктами господарювання створено 150 нових робочих місць для працевлаштування безробітних та отримано компенсацію фактичних витрат роботодавця на суму 1190,696 тис.грн.;


- організовано навчання 94 безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, витрачено – 591,302 тис.грн.;


- пройшли профнавчання – 2 192 осіб, з них 274 особи з числа внутрішньо переміщених;


- надано 122 індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності.


Тільки протягом 2018 року проведено 1 ярмарок вакансій, 62 міні-ярмарків вакансій, 28 презентацій роботодавців, 69 виїзних заходів, 36 днів відкритих дверей в центрі зайнятості і на виробництві, 11 професіографічних екскурсій, 38 тренінгів, 480 різноманітних семінарів. Всього даними послугами було охоплено більше 10 тис. осіб.


За звітний період (2017-2018 роки) проведено 522 інформаційних семінари «Як розпочати свій бізнес», у яких взяли участь 6 113 осіб (з них 544 внутрішньо-переміщених) та 56 інформаційно-консультаційних заходів «Під одним дахом» з питань започаткування підприємницької діяльності з урахуванням регіональних особливостей (1 538 осіб, з них 472 внутрішньо-переміщених осіб).


Тільки протягом 2018 року проведено:

- низку тренінгів для молодих людей з числа безробітних (142 особи);

- 69 тренінги щодо основ бізнес-планування за участю 1 202 осіб, в тому числі 74 внутрішньо-переміщених осіб;

- 240 тематичних семінарів, 10 «гарячих ліній», низку зустрічей з представниками бізнесу, 8 брифінгів, 12 засідань «круглого столу», 6 виступів на телебаченні (ТРК «СКЕТ»), зроблено низку оголошень на радіо з відповідних питань , передано 42 матеріали для розміщення на субсайті ГУ ДФС у Донецькій області, розміщено 55 публікацій у ЗМІ та 55 на інформаційному сайті міської ради з питань податкового законодавства та соціально-трудових відносин, з актуальних питань розвитку підприємництва; розміщено 32 статті та оголошень на офіційному сайті Краматорської міської ради у рубриці «Соціально-трудові відносини», 5 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія», 12 засідань «круглого столу» на тему: «Дотримання державних мінімальних гарантій. Колективно-договірне регулювання оплати праці. Запобігання виникненню трудових спорів. Нові зміни до трудового законодавства», засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради, спільна робоча нарада з координації сумісних дій державних органів, семінар-нараду з представниками бізнесу з питання легалізації оформлення трудових відносин та виплат офіційної заробітної плати.


Проведено низку заходів, направлених на розвиток підприємницького потенціалу студентської молоді. Студентська молодь прийняла участь у виїзних акціях служби зайнятості в учбові заклади та на підприємства міста, у Ярмарках вакансій.


У загальноосвітніх навчальних закладах міста викладаються спецкурси з основ підприємницької діяльності для учнів: «Основи економічних знань», «Основи економіки», «Ринкова економіка», «Основи підприємницької діяльності», «Основи споживчих знань», «Основи менеджменту».


До участі у Десятому регіональному конкурсі «Підприємець року Донецької області – 2018» залучено 9 представників підприємництва міста за номінаціями: «Підприємець року в галузі послуг» ресторанного господарства, «Підприємець року в галузі послуг» перукарських, «Кращий український донецький куркуль», «Підприємець року в галузі промисловості», «Підприємець року в галузі послуг» побутових, «За активну підтримку малого бізнесу», «За високий рівень соціальної відповідальності в малому бізнесі», «Підприємець року в галузі торгівлі», «Start-Up року».


07.09.2018 року у Конгрес-холі Ювелірного дома «SA&GA» відбулась урочиста церемонія нагородження фіналістів Десятого регіонального конкурсу «Підприємець року Донецької області - 2018» з м. Краматорська (Кущ А.В., Коротун С.В., Плахін Д.А., Сергієнко В.О., Сергієнко І.В., Чепелєва С.О.).


В місті здійснюється організаційна робота щодо проведення міні-ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продукції її переробки на ринках міста, до яких залучаються суб’єкти малого і середнього підприємництва. Протягом звітного періоду проведено 188 міні-ярмарків вихідного дня, 35 ярмарок з нагоди свят та урочистих подій, 200 виставок-продажів товарів, які виробляють підприємства міста та області.


На інформаційному сайті Краматорської міської ради функціонують електронні сторінки «Підприємцю» та «Регуляторна політика», які систематично оновлюються та поповнюються новими матеріалами і інформацією.


У ЗМІ та на офіційному сайті Краматорської міської ради систематично оприлюднюється інформація щодо об’єктів комунальної власності, які надаються в оренду або виставлені до продажу. Представниками малого та середнього бізнесу використовується на правах оренди 16, 585 тис. кв.м. площі об’єктів комунальної власності Краматорської міської ради.


Проведений аналіз свідчить, що малий і середній бізнес в місті розвивається нерівномірно і уповільнено. Його потенціал не реалізується в достатній мірі внаслідок ряду проблем, як на державному рівні, так і на місцевому, що є стримуючим фактором його розвитку.


Негативно вплинули на розвиток малого і середнього підприємництва процеси, які відбувались в Україні протягом останніх років: погіршення фінансової ситуації, втрата суб’єктами господарювання окремих ринків збуту продукції, нестабільність банківської системи, міграційний рух.


Основними проблемами розвитку малого і середнього підприємництва є:

- недосконалість нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, складність адміністративних процедур;

- нестабільність фінансової системи;

- висока вартість кредитних ресурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва, обмеженість доступу та низький рівень фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності для реалізації інноваційних проектів;

- недостатня ефективність роботи існуючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, нерозвиненість інноваційної інфраструктури;

- низька активність суб’єктів підприємництва щодо впровадження інновацій;

- нестача внутрішніх фінансових ресурсів для розвитку бізнесу та ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування;

- дефіцит професійних (кваліфікованих) кадрів для малого і середнього підприємництва.


Існуючі проблеми суб’єктам малого і середнього підприємництва подолати самотужки, без підтримки та державної допомоги дуже важко.ІІ. Мета Програми


Головною метою Програми є активізація участі підприємництва в процесі оновлення економіки, збільшення його внеску у вирішенні завдань економічного і соціального розвитку міста.ІІІ. Пріоритетні напрямки


Головні пріоритети розвитку на 2019-2020 роки:

- створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва;

- удосконалення регуляторного середовища, системи надання адміністративних послуг;

- зростання конкурентоспроможності та стабільності підприємств малого і середнього бізнесу;

- консолідація зусиль органів влади і громадських організацій підприємців в питаннях підтримки, захисту прав та інтересів малого і середнього бізнесу;

- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць;

- ресурсне та інформаційне забезпечення ведення підприємницької діяльності;

- пошук нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу та залучення міжнародної донорської допомоги;

- розширення системи професійної освіти та підготовки кадрів для сфери підприємництва.ІV. Заходи щодо реалізації Програми


Заходи Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в м. Краматорську на 2019-2020 рокиV. Фінансування Програми


Фінансування заходів Програми планується за рахунок коштів міського бюджету, фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.VІ. Очікувані (прогнозні) показники


Реалізація заходів Програми сприятиме поступовому збільшенню питомої ваги зайнятих у малому і середньому бізнесі в загальному обсязі працездатного населення, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття та зниженню соціальної напруженості, підвищенню рівня доходів у цьому секторі економіки, створенню сприятливого середовища для розвитку конкуренції, підвищенню підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності малих і середніх підприємств та отриманню запланованих надходжень до бюджетів усіх рівнів.


№ з/п Очікувані результати від реалізації Програми (індикатори) Вихідні дані на початок дії Програми (факт 2018 року) Очікувані результати/прогнозні показники
2019 2020
1 2 3 4 5
*1. Кількість малих підприємств, одиниць 3 352 3 402 3 450
*2. Кількість середніх підприємств, одиниць 72 73 74
*3. Кількість фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки, осіб 6 639 6700 6780
*4. Питома вага зайнятих працівників на малих підприємствах у загальній кількості працівників на підприємствах міста, % 11,1 11,3 11,5
*5. Питома вага зайнятих працівників на середніх підприємствах у загальній кількості працівників на підприємствах міста, % 23,9 24,0 24,1
*6. Питома вага зайнятих працівників у фізичних осіб-підприємців у загальній кількості працівників на підприємствах міста, % 7,9 8,0 8,1
*7. Питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізації міста, %:
- середніх підприємств 34,0 34,2 34,4
- малих підприємств 15,7 15,9 16,1
*8. Загальна сума надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, ФОП у доходній частині місцевого бюджету, млн.грн. 1 099,1 1 180,4 1 267,6
*9. Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва у доходній частині місцевого бюджету, % 46,3 46,4 46,5
*10. Питома вага надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів, % 55,2 55,3 55,4


Примітка:

*Вихідні дані на початок дії Програми за строками 1-10 сформовані на підставі інформації Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області.VІІ. Система організації контролю за виконанням Програми


Координатором Програми є Краматорська міська рада.


Контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови (за розподілом обов’язків), постійна комісія з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування.


Моніторинг, порівняльний аналіз та періодичне інформування про хід виконання Програми здійснює відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики.


Підведення підсумків виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.


Інформація про хід виконання заходів Програми буде щоквартально надаватися Департаменту економіки облдержадміністрації.
Секретар міської ради                                                        Д.В. Ошурко2025 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?