• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 01.03.2019 12:51

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

25.01.2017 № 18/VII-14Програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва
в м. Краматорську на 2017-2018 рокиВступ


Програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в м. Краматорську на 2017-2018 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до:


- Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 641-р;


- Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».


Програму розроблено відділом споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики за участю структурних підрозділів міської ради, громадських організацій з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.


Програму сформовано як комплекс взаємопов’язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідних виконавців, термінів виконання, джерел фінансування, реалізація її заходів сприятиме розвитку підприємництва на території м. Краматорська в 2017-2018 роках.І. Стан розвитку і аналіз проблем малого і середнього підприємництва


Тенденції розвитку сфери бізнесу характеризуються зменшенням кількості малих підприємств з 1112 в 2015 році до 1073 (очікувано) в 2016 році. Кількість середніх підприємств зі 160 в 2015 році зменшиться до 135 (очікувано) в 2016 році (за даними ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФСЧ у Донецькій області).


Спостерігається невелике зменшення кількості економічно активних малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. У 2015 році цей показник склав 57 одиниць, у 2016 році складе 56 одиниць (очікувано).


Динаміка кількості малих підприємств у розрахунку
на 10 тисяч осіб наявного населення, одиницьДослідження стану підприємницького середовища в місті показало, що протягом 2015-2016 років попри складне політичне та соціально-економічне становище спостерігався ряд позитивних тенденцій у сфері підприємництва, однак проявились і негативні тенденції: недостатнє фінансове забезпечення, низька зацікавленість громадських організацій підприємців у реалізації заходів Програми, недостатня взаємодія бізнесу і влади.


В 2015 році чисельність найманих працівників склала:


- на малих підприємствах - 8109 осіб. У 2016 році очікується зменшення до 7255 осіб, або на 10,5%;


- на середніх підприємствах – 9302 особи. У 2016 році очікується збільшення до 10463 осіб, або на 12,5% (за даними ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області).


Спостерігається невелике збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб – підприємців платників податків з 4656 осіб в 2015 році до 4821 особи в 2016 році.


У звітному періоді, також, спостерігається тенденція збільшення найманих працівників у фізичних осіб – підприємців з 2493 осіб у 2015 році до 3468 осіб, темп зростання – 39,1%.


За підсумками 2015 року підприємствами малого бізнесу було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 3 142 026,3 тис.грн. До кінця поточного року очікується реалізувати продукції (товарів, послуг) малими підприємствами на суму 2 291 315,0 тис.грн., що на 27,1% менше показника попереднього року (за даними ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області).


Обсяг реалізації продукції (товарів, послуг) підприємствами середнього бізнесу за 2015 рік склав 2 286 600,0 тис.грн.


Питома вага малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) за підсумками 2015 року склала 33,4%. На кінець 2016 року цей показник (очікувано) зменшиться до 29,3%.


Динаміка реєстрації юридичних осібНа кінець 2016 року кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання очікується 950 осіб. Припинять підприємницьку діяльність 368 суб’єктів (за даними управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади).


Динаміка реєстрації фізичних осібДо місцевого бюджету суб’єктами малого підприємництва сплачено в 2015 році – 104,3 млн.грн., або 22% від загальної суми надходжень до місцевого бюджету.


У 2016 році надходження до місцевого бюджету від малого бізнесу очікувано складуть 169,7 млн.грн., або 24,1% від загальної суми надходжень до місцевого бюджету.


Суб’єктами середнього підприємництва за 2015 рік до місцевого бюджету сплачено 110,7 млн.грн., за 2016 рік очікуються надходження в сумі 187,5 млн.грн., що на 69,4% більше показника попереднього року.


За 2015 рік питома вага надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів склала 47,6%, за 2016 рік цей показник очікується на рівні 50,7%.


Динаміка надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва, млн.грн.В рамках виконання програмних заходів була проведена робота з реалізації основних засад державної регуляторної політики.


Інформація про регуляторну діяльність на кожному з етапів оприлюднювалась на офіційному сайті Краматорської міської ради або в ЗМІ.


Протягом 2015-2016 року: прийнято 2 РА, переглянуто 1 РА, проведено заходи з відстеження результативності 16 РА.


Електронний реєстр чинних регуляторних актів склав 20 рішень: 18 рішення міської ради та 2 рішення виконкому міської ради.


З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проводились консультації з громадськістю стосовно кожного проекту регуляторного акта.


Протягом 2015-2016 років продовжував діяти Центр надання адміністративних послуг Краматорської міської ради (далі – ЦНАП).


На офіційному сайті Краматорської міської ради створено розділ «ЦНАП», де розміщується інформація про порядок надання адміністративних послуг, режим роботи Центру, графік прийому відвідувачів.


Через центр надання адміністративних послуг надається 64 послуги, у тому числі 33 – органами виконавчої влади, 15 – Донецькою облдержадміністрацією та її структурними підрозділами. З початку 2016 року суб’єктами звернення було отримано більше 7200 адмінпослуг, до адміністраторів Центру звернулося за різного роду консультаціями та роз’ясненнями понад 4000 осіб. В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість звернень до Центру збільшилась на 80%.


Кількість адмінпослуг, які будуть надані через адміністраторів у 2016 році, становитиме - 8450, що перевищить кількість отриманих протягом 2015 року послуг на 62% (5027 послуг).


З метою створення дієвого механізму співпраці місцевої влади з підприємцями при виконавчому комітеті Краматорської міської ради створена і працює Координаційна рада з питань розвитку підприємництва. Проблеми, що стримують розвиток підприємництва, розглядалися на засіданнях Координаційної ради, Комітету по малому і середньому бізнесу Донецької ТПП, зустрічах за участю представників влади і бізнесу.


Заходи щодо розширення потенціалу малого і середнього підприємництва та адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки реалізувалися у більшій частині міським центром зайнятості. Серед таких, зокрема: виплата одноразової допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності, виплата дотацій підприємцям, що забезпечують працевлаштування безробітних, профорієнтаційні семінари, організація курсів, проведення ярмарків вакансій.


За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом 2015-2016 років одноразово допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 66 безробітних на загальну суму 1091,58 тис. грн. До суб’єктів малого підприємництва за пріоритетними видами економічної діяльності працевлаштовано 155 безробітних осіб шляхом компенсації фактичних витрат роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 660,45 тис.грн.


За звітний період проведено 429 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес», у яких взяли участь 6364 особи та 12 орієнтаційних семінарів «Від бізнес-ідеї - до власної справи» (за участю 61особи).


На інформаційному сайті Краматорської міської ради протягом звітного періоду функціонували електронні сторінки «Підприємцю» та «Регуляторна політика», які регулярно оновлювались.


Протягом 2015-2016 років здійснювалась виставково-конгресна діяльність. Проведено 314 виставково-ярмаркових заходів.


Проведене опитування представників підприємців, аналіз стану підприємницького середовища міста та підсумків виконання Програми на 2015-2016 роки дозволили визначити основні проблеми, які перешкоджають подальшому розвитку підприємництва у м. Краматорську та вирішуватимуться у рамках Програми, до яких належать:


- нестача внутрішніх фінансових ресурсів для розвитку бізнесу та ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування, висока вартість кредитних ресурсів;


- уповільнення процесу формування інфраструктурної складової підтримки малого і середнього підприємництва, низький рівень розвитку інструментів для створення сприятливого бізнес-середовища (бізнес-інкубаторів, коворкінг центрів, стартапів та інш.);


- обмеженість інформаційного забезпечення підприємців, зокрема щодо ресурсної бази міста, яка може бути використана для розвитку малого і середнього підприємництва, ринкової кон’юктури;


- нестача кваліфікованих кадрів в сфері малого і середнього підприємництва;


- недостатня підтримка підприємницьких ініціатив соціально вразливих верств населення міста (безробітних, молоді, інвалідів).ІІ. Мета Програми


Головною метою Програми є активізація підприємницького потенціалу, збільшення його внеску у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста.ІІІ. Пріоритетні напрямки


Головні пріоритети розвитку на 2017-2018 роки:


- впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;


- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць, подолання наслідків проведення АТО;


- ресурсне та інформаційне забезпечення ведення підприємницької діяльності, формування інфраструктури підтримки підприємництва.ІV. Заходи щодо реалізації ПрограмиV. Фінансування Програми


Фінансування заходів Програми планується за рахунок коштів міського бюджету, фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.VІ. Очікувані результати


Реалізація заходів Програми сприятиме:


- покращенню комунікації органів влади з підприємницькою громадськістю;


- збільшенню кількості малих підприємств на 10 тис.осіб наявного населення до 60 одиниць;


- збільшенню чисельності найманих працівників на малих підприємствах на 7,0%;


- збільшенню обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами на 8,3%;


- збільшенню питомої ваги малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) до 8%;


- збільшенню питомої ваги надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевого бюджету до 25%;


- розширенню можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів, в тому числі коштів міжнародних організацій, грантових установ та фондів;


- удосконаленню системи ресурсної, інформаційно-консультативної та аналітичної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;


- створенню об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.VІІ. Система організації контролю за виконанням Програми


Координатором Програми є Краматорська міська рада.


Контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови (за розподілом обов’язків), постійна комісія з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування.


Моніторинг здійснює відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики.


Підведення підсумків з виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.


Інформація про хід виконання заходів Програми буде щоквартально надаватися Департаменту економіки облдержадміністрації.
Секретар міської ради                                                        Д.В. Ошурко1557 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?