• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 08.08.2018 08:29

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
““ПРОГРЕС-ЦИВІЛЬПРОЕКТ””Детальний план території ділянки
Східна Новорайського родовища на території
Краматорської міської ради Донецької області


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАЗМІСТ


Склад авторського колективу
Склад проекту
Вступ
1 Характеристика природніх, соціально-економічних умов
2 Оцінка існуючої ситуації
3 Основні принципи планувально-просторової організації території
4 Інженерне забезпечення
5 Містобудівні заходи по охороні та покращенню навколишнього середовища
6 Техніко-економічні показники детального плану території
Додатки
Склад вихідних данихСКЛАД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ


№ п/п Найменування розділів Посада Прізвище, ім’я, по батькові Підпис
1 2 3 4 5
1 Архітектурно – планувальне та об’ємно – просторове рішення Гол. архітектор проекту (кваліфікаційний сертифікат серія АА №003759) Махова Т.Г.
2 Техніко – економічна частина Архітектор Махова Т.Г.СКЛАД ПРОЕКТУ


№ п/п Найменування матеріалів Масштаб Арх.№
І. Графічні матеріали
1 Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району 1:25000 920
2 План існуючого використання території . 3.5138889 921
Схема планувальних обмежень
3 Проектний план. Схема планувальних обмежень
3.5138889 922
1.4305556 923
ІІ. Текстові матеріали
4 Пояснювальна записка книга 924
5 Диск с графічними та текстовими матеріалами 925


Примітка :* Графічні та текстові матеріали представлені в електронному вигляді.ВСТУП


Детальний план території ділянки Східна Новорайського родовища на територіїКраматорської міської ради Донецької області виконаний ТОВ «Прогрес-Цивільпроект» згідно договору № 582 за замовленням Виконавчого комітету Краматорської міської ради.


Підставою для розробки проекту є:
Рішення Краматорської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2016 № 17/VІІ-549 «Про продовження терміну дії Програми розробки містобудівної документації – генерального плану міста до 2015року, затвердженої рішенням міської ради від 30.0502012 №17/VI-6 на 2017 рік»;
завдання на розроблення детального плану території ділянки Східна Новорайського родовища на території Краматорської міської ради Донецької області.


Мета і завдання роботи:

визначення функціонального призначення та параметрів земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення кар`єру, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. Отримання правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Розміщення ділянки проектування кар’єру в межах спеціального дозволу на користування надрами та у межі гірничого відводу, дійсного до 30 травня 2033 року, видане ПАТ « Дружківське рудоуправління».


Нормативно-правові матеріали, використані в роботі :
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» із змінами - К., 2011 - 2015,
 Земельний Кодекс України - К.,-2002,
 Закон України про землеустрій - К.,-2003,
ДБН 360-92**Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 ДБН Б. 1.1 - 14:2012 «Склад та зміст детального плану території»,
ДСП 173 - 96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів».


Вихідні матеріали для проектування:
Проект «Відробка кар’єру Східний ділянки Східна Новорайського родовища вогнетривких глин», виконане ПАТ «ВЕСКО» , 2017р.


Графічні матеріали розроблені на матеріалах топогеодезичної зйомки (Горизонтальний план) 2017р., М1:5 000, наданих ПАТ "Дружківське рудоуправління".1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНІХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ.


В адміністративному відношенні Новорайське родовище вогнетривких глин знаходиться на території Костянтинівського та Слов'янського районів Донецької області, а також на землях м. Краматорськ та м. Дружківка. Ділянка Східна родовища знаходиться на землях Краматорської міської ради.


Згідно з Схемою планування території Донецької області сформовані територіально-планувальні зони, що визначають види переважного використання території: сільськогосподарського використання, оздоровчого і рекреаційного використання і зона містобудівного розвитку.


Костянтинівський район входить до складу Північної підзони урбанізації зони переважно містобудівного розвитку. У підзоні формується Приторецький промисловий вузол з пріоритетним впровадженням екофільних технологій по комплексному використанню сировини і ресурсів, обмеженням на будівництво екологічно небезпечних об'єктів. Костянтинівський район відноситься до Слов’янсько-Краматорської міжрайонної системи розселення.


Краматорська міська рада межує з територіями Слов’янського району, Костянтинівського району та територіями Дружківської міської ради.


Найближчим до родовища великим населеним пунктом є місто Дружківка, яке знаходиться в 6 км на південний схід від родовища. Найближчою залізничною станцією є ст. Дружківка Донецької залізниці, від якої до родовища прокладена одноколійназалізнична гілка і асфальтоване шосе.


Поруч на південний схід від району робіт за 500м розташоване с-ще Старорайське Дружківської міської ради. За 1,2 км на північний схід від ділянки проектування розташоване смт Комишуваха Красноторської селищної ради, за 5,2 км на північний захід с. Новоандріївка Андріївської сільської ради Слов’янського району.


Клімат


Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 у районі середня температура повітря за січень від -2 до - 6°С, середня температура повітря за липень від 21 до 23°С, абсолютний мінімум від -32 до - 42°С, абсолютна максимальна від +39°С до +41°С.


Кількість опадів за рік складає від 400 до 500 мм.


Середня швидкість вітру у січні від 4 до 6 м/с.


Середня за рік відносна вологість 74%.


Найбільша кількість опадів випадає в літні місяці (червень, липень), мінімальна – в зимові місяці (січень, лютий).


Кількість днів зі сніговим покривом в умовах району складає близько 95 на рік. Глибина промерзання ґрунту складає 0,5-0,7м. Максимальна відносна та мінімальна абсолютна вологість спостерігається в зимові місяці (з січня по лютий) і складає 86-89%, а мінімальна відносна вологість відзначається в літні місяці (з травня по серпень) і складає 61-65%.


Переважними вітрами в районі є східні і частково північно-східні вітри.


Геологічна будова


В геологічній будові Новорайского родовища беруть участь утворення палеозойської, мезозойської і кайнозойської ератем.


Вогнетривкі глини приурочені до піщано-глинистих утворень палеогену і неогену, повсюдно перекритим плащеобразними покладами четвертинної системи.


Допалеогенові породи в межах родовища залягають на глибинах від 124,35 до 140,95 м по балках в приконтурних частинах родовища. Палеогенові відкладення на родовищі представлені, головним чином, пісками харківської серії.


На вододілах відкладення харківської серії перекриваються утвореннями полтавської серії. В районі Дружківської групи родовищ полтавська серія представлена породами новопетрівська свити , які, в свою чергу, майже повсюдно перекриті строкатоколірними піщаними глинами, віднесеними до товща строкатих глин.


Новопетрівська свита в межах родовища складена (знизу вгору): горизонтом вогнетривких глин і горизонтом надглиняних пісків.


Горизонт вогнетривких глин є продуктивним і являє собою пластоподібний поклад, який характеризується субгоризонтальним заляганням і відносно витриманою за площею потужністю. Горизонт вогнетривких глин характеризується великою мінливістю потужності кондиційних глин. Горизонт має потужність від 0,10 м до 6,7 м, найчастіше вона знаходиться в межах 1,8-3,0 м, в середньому становить 2,41 м. Рельєф підошви пласта вогнетривких глин пологохвилястий, відмітки його коливаються в межах від 155 до 170 м (переважають 165-168 м) на Східній ділянці.


Утворення, які покривають вогнетривку глину, – породи надглиняного горизонту, товща строкатих глин і четвертинних утворень – представляють групу розкривних порід. Їх сумарна потужність коливається в широких межах від 2,4 до 49,15 м, в середньому в межах підрахунку запасів становить 29,7 м.


Родовище розташоване на вододілі між річкою Казенний Торець і її лівою притокою – річкою Маячкой. Поверхня вододілу є горбисте плато з нахилом в сторону річкових долин. Звідси беруть початок численні великі балки з ярами, які в них впадають. Верхів'я балок покриті лісом. Від найбільш піднесених ділянок місцевість поступово знижується по пологих схилах до позначок 180-170 м, а потім по крутих схилах ярів і балок різко знижується до 140 м і нижче.


Соціально-економічні умови


Новорайське родовище вогнетривких глин розробляється з 1961 р. З 1971 року по теперішній час в експлуатації перебувають два кар'єри: «Східний» і «Південно-Західний». ПАТ "Дружківське рудоуправління"(84205, м.Дружківка, вул. Поленова, б.112, види діяльності 08.12 «Добування піску, гравію, глин і коаліну» та інші) розробляє Новорайське родовище ділянки Східна і Західна згідно Акта про надання гірничого відводу №3062 від 22 грудня 2015року, Спеціальний дозвіл на користування надрами №369 від 20 жовтня 1995 року(видобування вогнетривких глин, Новорайське родовище, ділянки Східна, західна, Північна).


Кар’єр "Східний" розташований на території Сергіївської сільради Слов'янського району, землях м. Краматорськ та м. Дружківка.


На території родовища населених пунктів немає. У південній частині родовища проходить залізничий шлях ст. Дружківка - ПАТ «ВЕСКО». Водопостачання населених пунктів і гірничих підприємств здійснюється по мережах комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», частково з колодязів і свердловин, які підпитуються водами мезозойських і палеозойських водоносних горизонтів і водами полтавського водоносного горизонту. Солонуваті води четвертинних відкладень населення селищ Андріївки, Варварівки, Сергіївки, Новоандріївці і ін. використовує в господарських цілях.


Промислові та сільськогосподарські підприємства забезпечуються електроенергією від підстанцій системи ПАТ «Донбасенерго».


В цілому район Новорайського родовища в промисловому, аграрному та транспортному відносинах добре освоєний. В описуваному районі досить розвинена транспортна (автомобільна і залізнична) мережа. В економіці району важливе місце займає гірничодобувна галузь, представлена кар'єрами по видобутку вогнетривких глин та інших нерудних корисних копалин.


Кар'єри забезпечені корисними копалинами на десятки років і укомплектовані необхідним гірничотранспортним обладнанням.


Гірничі роботи на Новорайському родовищі вогнетривких глин знаходяться у стадії промислової експлуатації. Новорайське родовище розробляється відкритим способом з використанням високопродуктивного гірничо-транспортного обладнання.


Необхідність розробки кар`єру визначається високою якістю вогнетривких керамічних глин, необхідних для розширювання ринку керамічної та вогнетривкої сировини.


Планувальною діяльністю передбачається виконати відробку запасів вогнетривких глин, що дозволить забезпечити робочими місцями населення регіону та забезпечити сировиною підприємства Донецької області, України, країн ближчого та дальнього Зарубіжжя.


Основними споживачами сировини є підприємства металургійної, вогнетривкої, машинобудівної, керамічної, порцелянової промисловості України, країн СНД і далекого зарубіжжя.2. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ


На цей час на території проектування знаходиться існуючий кар’єр «Східний» з видобутку вогнетривких керамічних глин та вільні від забудови та виробництва території , що використовуються як пасовище та рілля.


Ділянка проектування обмежена:

- з півночі ландшафтним парком Краматорським, ділянка Комишуваха;

- зі сходу та південного сходу - лісосмугою, землями сільськогосподарського призначення приватної власності; ділянкою ландшафтного парку Краматорський, ділянка Комишуваха; територією с-ща Старорайське;

- з півдня –землями сільськогосподарського призначення комунальної власності; кадастровий номер 1412900000:07:000:4117 , S=10.80га, територією с-ща Старорайське Дружківської міської ради, територією кладовища с-ща Старорайське;

- з південного заходу – з природною територією «Трійчатський ліс» Слов’янського лісгоспу;

- с заходу – існуючою ділянкою кар’єру «Східний», що знаходиться в стадії промислової експлуатації, цільового призначення -для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, кадастровий номер 1412900000:02:000:0063, S=85.60га.


Геолого-економічна оцінка запасів Новорайського родовища вогнетривких глин (ділянки Східна, Західна та Північна)» проводилась ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ», станом на 01.01.2014 р.


Глини кар`єру за тяжкістю екскавації віднесені до гірничих порід ІІ категорії, розробка яких здійснюється без попереднього розпушування (таб.9 ДБН Д.2.2-1-99).


Згідно даних ТУ У 14.2-00190503-317:2008 «Глины огнеупорные Новорайского месторождения» (ОАО «Дружковское рудоуправление») зазначені напрями застосування вогнетривких глин як сировини для вогнетривких та інших галузей промисловості .


Корисна копалина і розкривні породи родовища відносяться до І класу з радіоактивності і можуть використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень.


На кар'єрах рудоуправління застосовується комбінована система розробки. Два передових уступи висотою 5-10 м відпрацьовуються прямими механічними лопатами з навантаженням порід в автосамоскиди Volvo і транспортуванням розкриву у внутрішні відвали. Нижній (основний) уступ висотою до 20,0м відпрацьовується за ускладненою безтранспортною схемою із застосуванням крокуючих екскаваторів з перевалкою розкривних порід в відпрацьований простір кар'єра.


Видобуток вогнетривкої глини виробляється одним уступом роторними екскаваторами з навантаженням в автосамоскиди.


Переміщення фронту гірничих робіт на кар'єрі «Східний» - із заходу на схід. Весь обсяг розкриву складають у внутрішніх відвалах.


Межи родовища обґрунтовані з урахуванням наявності на поверхні житлових і промислових об'єктів.


Територія земельної ділянки не відноситься до земель природоохоронного призначення, оздоровчого і рекреаційного призначення.


В межах ділянки відсутні об'єкти природно-заповідного фонду, враховані пам'ятники історії і культури, археологічні об'єкти.


Згідно висновку щодо проведення повного археологічного дослідження ДП «Наукова спілка Донбасу» №314-04/05-24 від 24.07.2017р. внаслідок проведення розкопок об’єкти археологічної спадщини, які були розташовані на території Краматорської міської ради на ділянці проектування, припинили своє існування.


В разі виявлення в зоні земельного відведення при проведенні земляних робіт археологічних та інших об'єктів, предметів, поховань і слідів старих перекопів невідомого походження, необхідно призупинити роботи до визначення історико-культурного значення цих знахідок і отримання додаткового висновку в установленому порядку. У таких умовах відведення ділянки в оренду узгоджується.


В районі розміщення кар`єру відсутня житлова забудова. С-ще Старорайське Дружківської міської ради розташовано за 500м на південний схід від проектованої ділянки, смт Комишуваха Красноторської селищної ради за 1,2 км на північний схід від ділянки проектування.


Поблизу родовища розташовані наступні промислові об'єкти:

- залізниця за 2,0 км від південно-західної межі ділянки проектування;

- уздовж західної межі ділянки проектування існуюча ділянка кар’єру «Східний», що знаходиться в стадії промислової експлуатації.


Будівлі та споруди на ділянці відсутні.


В плані проектована до відведення ділянка багатокутової конфігурації, площею 84,55 га,

в тому числі частина ділянки з кадастровим номером 1412900000:07:000:4117 площею 3,5 га сільськогосподарського призначення, потребує зміни функціонального призначення.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ.


Цільове призначення проектованої до відведення земельної ділянки – для видобутку керамічних глин східної частини кар’єру Східний ділянки Східна Новорайського родовища вогнетривких глин.


Місце розташування об`єкта в системі району обумовлене перспективністю розробки Новорайського родовища.


Новорайське родовище розробляється відкритим способом з використанням високопродуктивного гірничо-транспортного обладнання.


Земельна ділянка, яка проектуються до відведення ПАТ "Дружківське рудоуправління" , розташована на території Краматорської міської ради Донецької області.


Річна продуктивність з кондиційної корисної копалини кар'єра «Східний» 500 тис.т.


Розрахунковий термін експлуатації кар`єру – 19 років .


Потужність пласту вогнетривких глин від 1,8 до 3,0 м, в середньому 2,41м.

Сумарна потужність надглиняного горизонту коливається від 2,4 до 49,15 м, в середньому в межах підрахунку запасів становить 29,7 м., в тому числі:

- Горизонт надглиняних пісків в середньому складає 12,01м.

- Потужність четвертинних утворень в середньому становить 16,62 м.

- Ґрунтово-рослинний шар в середньому становить 0,51 м.


Обсяг балансових запасів, прийнятих до відпрацювання проектними рішеннями,становить 5298 тис.т.


Обсяг розкривних порід становить 22731,55 тис. м3.


В ході гірничих робіт проводиться селективне відпрацювання родючого шару ґрунту з розміщенням на складі чорнозему або на поверхні внутрішнього відвалу.


Технології виробництва розкривних і видобувних робіт на проектованій діляці кар’єру Східний зберігаються без зміни за чинним положенням: розкривні роботи за комбінованою схемою (транспортна і безтранспортна), видобуток корисної копалини з використанням екскаватора типу Volvo зі зворотною механічною лопатою, транспортування продукції по існуючих автодорогах автотранспортом на склади глин, внутрішнє відвалоутворення.


Проектними рішеннями передбачено організацію водовідливів кар'єрів з влаштуванням дренажних і водовідних канав, зумпфів для збору кар'єрних вод, використання пересувної насосної станції , влаштування нагірних канав або обвалування.


Режим роботи кар'єрів цілорічний, двозмінний, чотирьохбригадний, при безперервному робочому тижні, тривалістю зміни 11 годин.


Відпрацювання розкривних порід і корисної копалини здійснюється поперечними заходками шириною 50 м. У торцях кар'єрів на відмітках верхніх майданчиків основного розкривного уступу передбачено влаштування транспортних берм, за якими здійснюється проїзд автосамоскидів з уступів робочого борта на внутрішні відвали.


З дренажної траншеї через водовідвідну канаву вода відводиться в зумпф-накопичувач, з якого вона частково фільтрується в підглиняні піски, а при необхідності відкачується насосами водовідливної станції.


На кар'єрі Східний використовується внутрішнє відвалоутворення. В нього складають весь обсяг розкриву, що відпрацьовується передовими і основними уступами.


Селективно відпрацьовується родючий шар ґрунту, знімається екскаваторами з навантаженням в автосамоскиди і вивозиться в існуючий склад чорнозему або відразу використовується для покриття поверхні відвалів.


Кар'єрна вода збирається в зумпф-накопичувач, з якого вона частково випаровується, частково використовується в літній період для пилоподавлення на дорогах і робочих майданчиках і, головним чином, фільтрується в підгліняні піски.


Експлуатація кар'єрів Новорайського родовища завжди здійснювалася без кар'єрного водовідливу. Тому при експлуатації кар'єра скидання кар'єрних вод в гідрографічну мережу не передбачається.


До складу існуючого підприємства по видобутку керамічних глин входять: кар'єр з внутрішніми відвалами розкривних порід; гідрозахисні споруди (нагірні канави, зумпф–накопичувач у східній частині ділянки, дренажні канави), склади чорнозему, проммайданчик, майданчик тимчасового знаходження техніки на проммайданчику, електричні мережі, міжмайданчикові та кар’єрні автодороги.


Для обігріву робітників передбачені санітарно- побутові приміщення, що розташовані у капітальній цегляній будівлі з електричним опаленням на проммайданчику кар’єру. Поруч з будівлею для відпочинку і обігріву робітників – вбиральня з герметичною вигрібною ямою.


На існуючому проммайданчику кар’єру Східний окрім санітарно-побутового приміщення розташовані: трансформаторна підстанція, розподільний щит електропостачання кар’єру, майданчик для відпочинку робітників у літній час з навісом – перголою; лавки; пожежний пункт з необхідним набором протипожежного інвентаря, бочкою з водою, ящиком з піском.


Спорудження нового адміністративно-побутового комбінату не передбачається.


Під’їзд до проектованої до відведення земельної ділянки здійснюється з південного заходу по технологічній автодорозі та по автодорозі місцевого значення на сході ділянки.


Ділянка проектування знаходиться у межах спеціального дозволу на користування надрами та у межі гірничого відводу, акт про надання гірничого відводу виданий 22 грудня 2015 року №3062, дійсний до 30.05.2033р., спеціальний дозвіл на користування надрами №369 від 20 жовтня 1995 року, дійсний до 30 травня 2033 року, видане ПАТ « Дружківське рудоуправління».


Функціональне використання земельної ділянки: ділянка потребує переведення до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку та іншого призначення згідно Земельного Кодексу України. Частина ділянки з кадастровим номером 1412900000:07:000:4117 площею 3,5 га сільськогосподарського призначення потребує потребує переведення із земель сільськогосподарського призначення до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку та іншого призначення.


При відведенні земельної ділянки для потреб ПАТ «Дружківське рудоуправління» для розробки кар’єру Східний потрібно встановити зони обмеженого використання ділянки проектування. На момент проектування діючих охоронних зон(окрім протипожежної) від меж РЛП Краматорський та Трійчатського лісу не встановлено, у разі встановлення обмежень у використанні прилеглих до них ділянок потрібно переглянути умови використання проектованої до відведення земельної ділянки.


Згідно з санітарною класифікацією ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів» проектований кар'єр віднесений до підприємств з видобування руд та нерудних копалин (металоїдів) відкритим способом з розміром санітарно-захисної зони 300м.


Згідно розробленого і узгодженого проекту ОВНС до Проекту «Відробка кар’єру Східний ділянки Східна Новорайського родовища вогнетривких глин», виконане ПАТ «ВЕСКО» , 2017р. санітарно-захисна зона складає 300м. Перевищень ПДК на межі СЗЗ та на межі РЛП Краматорький згідно розрахунків проекту ОВНС не буде.


Проектом передбачені наступні санітарно-захисні та охоронні зони:
1.До межі житлової забудови с-ща Старорайське - 300м, фактична відстань до житлової забудови орієнтовно 500 м на південь від ділянки проектування.
2.До межі житлової забудови смт Комишуваха – 300м, фактична відстань орієнтовно 1200 м.
3.Протипожежна зона від меж забудови до лісових насаджень РЛП «Краматорський» та «Трійчатський ліс» 50 м згідно ДБН 360-92** дод.3.1 п.5., фактична відстань від ділянки проектування 50-70м.
4.Існуюча сан.зона від існуючого кладовища с-ща Старорайське – 300м., фактична відстань від ділянки проектування до кладовища 270м.


Обґрунтування меж кар'єрного поля виконані в Проекті «Відробка кар’єру Східний ділянки Східна Новорайського родовища вогнетривких глин», виконане ПАТ «ВЕСКО», 2017р. з урахуванням розташування на площі родовища охоронних і санітарних зон і ціликів для підтримки в робочому стані об'єктів, що охороняються.


Для перспективної містобудівної діяльності проектом передбачається технічний та біологічний етапи рекультивації порушених земель для сільськогосподарського освоювання під пасовище, берми бортів кар’єру – під лісонасадження, укоси бортів – протиерозійні насадження.4. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Водопостачання


Вода питна і для господарських потреб використовується привезена в балонах і баках.


Блок-контора та побутовий блок оснащуються системою побутово-питного водопроводу, передбаченою для подачі води до вмивальників. Питна вода доставляється спеціальною автоцистерною і закачується в бак 2-добового запасу води.


На технічні потреби (пилеподавлювання на дорогах) передбачається використання освітленої води, що накопичується у зумпфі кар'єру. Кар'єрні води складаються з атмосферних опадів і підземних вод, поширених в цьому районі з характерним для них хімічним складом.


Водовідведення


Відведення господарсько-побутових стічних вод виконується у водонепроникний вигріб з наступним вивозом по мірі накопичування спецавтотранспортом на очисні споруди.


Зовнішня мережа побутової каналізації з колодязями призначена для відводу господарських стічних вод від побутового блок-модуля. По трубопроводу стоки прямують в водонепроникний вигріб туалету. Колодязі змонтовані із збірних з / б елементів.


Атмосферні опади, що випадають на площу кар’єру і поступають у зумпф- відстійник, використовуються для пилеподавлювання на кар’єрних дорогах та при відвалоутворюванні.


Електропостачання


Електропостачання кар’єру здійснюється по існуючій схемі, від підстанції «Кар'єрна» 35/6 кВ.


Електропостачання кар'єра здійснюється за радіальною схемою стаціонарними і пересувними ЛЕП-6 кВ перетином 120 мм.


Живлення розкривного і видобувного обладнання кар'єрів здійснюється через пункти типу ЯКНО-6 і гнучкі кабелі марки КГЕ-6 відповідних перетинів.


Освітлення робочих зон роботи гірничо-транспортного обладнання здійснюється лампами типу КГ-220х500, КГ-220х1000, ДРЛ-700, ДРЛ-400, ДРЛ-250, НГ-220х500, встановленими в світильниках і прожекторами ПЕМ-35, ПКН,ІВ-500, ІВ-1000,ПЗЗ-45.5. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ І ПОКРАЩЕННЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Виробнича діяльність кар'єра пов'язана, перш за все, з впливом на геологічне середовище, землі, водний і повітряний басейни, опосередковано на рослинний і тваринний світ. У технологічній частині коригування проектів передбачено комплекс технологічних і спеціальних заходів, спрямованих на охорону всіх компонентів навколишнього природного середовища, відповідно до ДБН А.2.2-3-2003.


Заходи щодо охорони надр розроблені в Проекті «Відробка кар’єру Східний ділянки Східна Новорайського родовища вогнетривких глин», виконане ПАТ «ВЕСКО» , 2018р.


Заходи щодо охорони навколишнього середовища розроблені в складі проекту ОВНС роекта «Відробка кар’єру Східний ділянки Східна Новорайського родовища вогнетривких глин», виконане ПАТ «ВЕСКО», 2018р.


Приземні концентрації забруднюючих речовин в повітрі на межі санітарно-захисної зони та РЛП Краматорський не перевищать нормативно-допустимих.


Кар'єрна вода збирається в зумпф-накопичувач, з якого вона частково випаровується, частково використовується в літній період для пилоподавлення на дорогах і робочих майданчиках і, головним чином, фільтрується в підглиняні піски. При експлуатації кар'єрів скидання кар'єрних вод в гідрографічну мережу не очікується. Забруднення підземних вод не прогнозується, оскільки кар'єрні води складаються з атмосферних опадів і підземних вод, поширених в цьому районі з характерним для них хімічним складом.


Постійна відкрита частина кар'єру складатиме лише частину його загальної площі, оскільки досліджене родовище займає досить значну частину території і розробка його виконуватиметься на окремих ділянках з одночасною засипкою (рекультивацією) виробленого простору.


Для обмеження припливу в кар'єр зливових та паводкових вод з прилеглої території, вздовж технічної кордону передбачено пристрій нагірній канави і валу.


В процесі відпрацювання родовища вирішуються питання охорони природи, пов'язані з раціональним використанням земель, запобіганням забруднення водного і повітряного середовищ, запобіганням розвитку водної та вітрової ерозії, рекультивацією порушених земель.


Планована діяльність по розробці кар'єру Східний Новорайського родовища вогнетривких глин не призведе до погіршення умов життєдіяльності місцевого населення, вона має народно-господарське соціально-економічне значення, створює робочі місця, сприяє розвитку інфраструктури району.


Залишковий вплив відпрацювання родовища на навколишнє середовище буде виражений в зміні рельєфу території, зайнятої кар'єрами, і, як наслідок, небезпекою розвитку процесів водної ерозії. Запобігання останніх забезпечується посівами суміші насіння багаторічних трав і створенням деревно-чагарникових насаджень.


Рішення даної коригування проектів не приведуть до зміни якісного та кількісного складу промислових і побутових відходів підприємства, поводження з якими здійснюється згідно Дозволу на розміщення відходів, виданим Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області.


Розкривні породи кар'єрів в повному обсязі розміщуються у внутрішньому відвалі і використовуються для рекультивації земель, порушених гірничими роботами.


Залишкові впливу на навколишнє природне середовище при роботі відповідно до проектних рішень можна вважати допустимими.


На майданчику відсутні об`єкти ремонтного господарства, ділянки переробки сировини, котельні і т. ін., тому організованих джерел викидів 3В немає.


Для скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виробництві гірських робіт передбачений трикратний полив автодоріг та транспортування ґрунтів автосамоскидами лише в стані природної вологості.


Вплив відходів проектованої діяльності на навколишнє середовище не передбачається, так як всі відходи будуть здаватися спеціалізованим організаціям.


Джерела електромагнітного і іонізуючого випромінювання не будуть використовуватися в технологічному процесі розробки кар’єру. Сировина кар’єру не є радіоактивною.


У кар'єрі буде використано стандартне обладнання, тому рівень шумів на робочих місцях відповідає нормам.


Проектом передбачена рекультивація технологічна і біологічна порушених площ земель для подальшого сільськогосподарського використання. На платоподібних ділянках буде створено покращене пасовище, на схилах і бермах буде виконана посадка деревно-чагарникових насаджень.


Відповідно до норм технологічного проектування підготовка порушених земель до рекультивації полягає в плануванні їх поверхні і організації рельєфу.


На платоподібні ділянках відвалів виконується комплекс робіт по сільськогосподарської рекультивації. Родюча земля на платоподібній частині відвалів, рекультивованій під поліпшене пасовище, укладається шаром потужністю 0,5 м, на схилах, рекультивованих під лісонасадження, укладається шаром потужністю 0,15 м.


Закріплення поверхні рекультивованих земель буде здійснено біологічними засобами шляхом посіву суміші злакобобових трав і посадки деревно-чагарникових насаджень. Укоси і берми борту кар'єру і відвалу, запобіжна смуга уздовж неробочого борту кар'єру засаджуються древно-чагарниковими насадженнями. Платоподібна частина відвалу і дно кар'єрної виїмки засіваються багаторічними травами


В процесі ведення рекультиваційних робіт зовнішні відвали розкривних порід і чорнозему будуть використані для відновлення земель.


Після завершення проектованої діяльності і проведення біологічного етапу рекультивації умови функціонування рослинного і тваринного світу будуть відновлені.


У зв'язку з тим, що в кар'єрі відсутні стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а викиди при експлуатації кар'єру матимуть дискретний характер і низькі температури, проектоване виробництво не може зробити вплив на мікроклімат району.


Геологічний і гідрологічний режим площадки проектованої діяльності залишиться без змін.Висновок


Проектована діяльність забезпечить сировиною підприємства України і має позитивне соціально-економічне значення – забезпечить населення найближчих населених пунктів робочими місцями і, як наслідок, сприяє зростанню доходів населення. Проектована діяльність не матиме негативного впливу на найближчі промислові і сільськогосподарські підприємства, шосейні і залізничні дороги.


За даними проекту відробки кар`єру передбачений комплекс робіт з приведення порушених земель в стан, придатний для їх подальшого використання в народному господарстві. На рекультивованій поверхні будуть відновлені порушені лісосмуги, інша частина буде передана в сільське господарство.


Запланована проектна діяльність по відпрацюванню вогнетривких глин Новорайського родовища на кар`єрі має народно-господарче значення і остаточний вплив на навколишнє природне середовище при експлуатації родовища в повній згоді з проектними рішеннями робочого проекту ділянок кар`єру можна рахувати такими, що допустимі. Запланована проектна діяльність ділянки проектування є оптимально можливим використанням земельної ділянки з урахуванням сучасного стану народного господарства і перспективної містобудівної діяльності району проектування.6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ


№№ п/п Найменування показників Од. вимір. Значення показників
Існуючий стан По проекту
1 2 3 4 5
1 Територія в межах проекту га 182,25 182,25
(ділянка проектування + сан.зона) (84,55+ +97,70) (84,55+ +97,70)
2 Територія ділянки (проектування) виробничого призначення га - 84,55
3 Населення тис. осіб - -
4 Житловий фонд тис. м2 - -
5 Установи та підприємства обслуговування місць - -
6 Вулично-дорожня мережа
Протяжність вулично-дорожньої мережі км 2,25 2,25
7 Інженерне обладнання
Водопостачання тис.м3 - -
Електропостачання МВт - -
Газопостачання млн.м3/рік - -
Теплопостачання - -
8 Інженерна підготовка та благоустрій
Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин (в складі робочого проекту кар’єру) га - 84,55
9 Охорона навколишнього середовища
Санітарно-захисна зона га - 97,70
-в тому числі озеленені га 67,60 67,60Д О Д А Т К И


План існуючого використаня території. Схема планувальнихобмежень


Проектний план. Схема планувальнихобмежень


Схема розташування території в планувальній структурі району


Додатки


СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ


Проект «Відробка кар’єру Східний ділянки Східна Новорайського родовища вогнетривких глин», виконане ПАТ «ВЕСКО» , 2018р.2390 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?