• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 17.01.2019 09:48

Дата та номер наказу про затвер-дження, Реєстра-ційний номер Замовник
об'єкту
будів-
ництва
Назва
об'єкту будівництва
Адреса
об'єкту будів-
ництва
Інфор-мація
про
внесення
змін до місто-будівних умов та обмежень
Підстава
для
скасу-вання
або зупинен-ня
дії містобу-дівних умов
та обме-жень
Скан
копія
187/22-2017 від 26.06.2017 КП
«Об’єднання парків
культури
та
відпочинку» Краматор-
ської
міської
ради;
Парк
культури
та
відпочинку
“Сад Бернаць-
кого”
вул.
Конрада Гампера,
місто-будівні умови
та обме-ження
188/23-2017 від 03.07.2017 ТОВ "Ейві Універсал" Торгівельні павільйони вул.
Маяковсь-
кого, 20
204/01-2018 від 03.01.2018 місто-будівні умови
та обме-ження
189/24-2017 від 03.08.2017 ЗОШ №25,
вул.
Б. Хмель-
ницького,
25
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Б. Хмельниць-кого,
25
місто-будівні умови
та обме-ження
190/25-2017 від 11.08.2017 КМУ
Міська
лікарня №1,
вул. Олекси Тихого, 17
Приймаль-
не
відділення
хірур-
гічного
корпусу
вул.
Олекси Тихого,
17
місто-будівні умови
та обме-ження
191/25-2017 від 23.08.2017 Спортивний комплекс
ПАО "СКМЗ" "Прапор",
вул.
Конрада Гампера, 3а
Котельня
СК
"Прапор"
вул.
Конрада Гампера,
місто-будівні умови
та обме-ження
192/27-2017 від 25.09.2017 Вдовенко Олександр Анатолі-
йович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
193/28-2017 від 26.09.2017 Візірова
Діана
Олексан-
дрівна
Будівля
закусочної
вул.
Василя
Стуса,
54а
місто-будівні умови
та обме-ження
194/29-2017 від 26.09.2017 Гайдук
Андрій
Володи-
мирович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
195/30-2017 від 02.10.2017 Гриців
Олександр
Іванович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
196/31-2017 від 18.10.2017 ЗОШ №5,
вул.
Василя
Стуса,
40
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Василя
Стуса,
40
місто-будівні умови
та обме-ження
197/32-2017 від 11.11.2017 ТОВ
"Земля"
Магазин вул.
Василя
Стуса,
49а
місто-будівні умови
та обме-ження
198/93-2017 від 21.11.2017 ТОВ
«Альфаін-тербізнес»
Під’їзна
колія
вул.
Заліз-
нична,
місто-будівні умови
та обме-ження
199/34-2017 від 05.12.2017 РТПС
Крама-
торськ Донецької
філії КРРТ
Двопо-
верхова
технічна
будівля
по вул.
Ліво-бережна,
699а
місто-будівні умови
та обме-ження
200/35-2017 від 05.12.2017 ЗОШ №12,
вул.
Василя
Стуса, 19
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Василя
Стуса,
19
місто-будівні умови
та обме-ження
201/36-2017 від 07.12.2017 Рустамов Мубаріз Джафар
огли
Магазин
продо-
вольчих
товарів з
підприєм-
ством
громадсь-
кого
харчування
вул.
Л. Бикова,
1
місто-будівні умови
та обме-ження
202/37-2017 від 18.12.2017 ЗОШ
№31,
вул.
Катерини Білокур,
14
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Катерини Білокур,
14
місто-будівні умови
та обме-ження
203/38-2017 від 18.12.2017 ЗОШ № 6,
вул.
Велика
Садова,
71
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Велика Садова,
71
місто-будівні умови
та обме-ження
205/02-2018 від 17.01.2018 ЗОШ № 23,
вул.
М. Горяй-
нова,
45а
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
М.
Горяй-
нова,
45а
місто-будівні умови
та обме-ження
206/03-2018 від 24.01.2018 КМУ
«Міська
лікарня
№1»
Перина-
тальний
центр
ІІ рівня
вул.
Олекси Тихого,
17
місто-будівні умови
та обме-ження
207/04-2018 від 25.01.2018 Навіжений Віктор
Микола-
йович
Гараж вул. М. Рибалко
в районе
АГК
"Венера"
місто-будівні умови
та обме-ження
208/05-2018 від 26.02.2018 Чечотка
Андрій Сергійович
Гараж в районі
СТ
"Катери-
ніча"
1н від 05.04.2018 Цикалюк Валерій Дмитрович Двопо-
верховий
житловий
будинок
вул.
Смолен-
ська,
25
1н.pdf
2н від 06.04.2018 Управління
з
гуманітар-них питань
Школа
мистецтв
вул.
Петра Гайдама-
ки, 6
2-Н.pdf
3н від 06.04.2018 Сорочкіна Руслана Вікторівна Магазин
змішаної
групи
товарів
вул.
Кільцева
3-Н.PDF
4н від 06.04.2018 Дячук
Олена Володими-
рівна
Магазин вул.
Антіна Голова-
того, 16
4-Н.PDF
5н від 06.04.2018 Сучков
Микола Вікторович
Складська
будівля з розванта-жувальною рампою
вул.
Боша,
5
5-Н.PDF
6н від 16.04.2018 Зюбанова
Ганна
Іванівна
Магазин-
кафе
вул. Двірцева,
38
6-Н.PDF
7н від 25.04.2018 Відділення
у м Краматорськ Донецької торгово-промислової палати
Адміністра-
тивна
будівля
вул.
Ярослава Мудрого,
43
7-Н.PDF
8н від 25.04.2018 Васильєва Олена
Аліківна
Магазин вул. Двірцева,
48а
8-Н.PDF
9н від 02.05.2018 Тарасенко Олена
Іванівна
Магазин з кафетерієм вул. Історична,
9-Н.PDF
10н від 04.05.2018 Мінаєв
Олексій Олексан-
дрович
Об'єкт
торгівлі
вул.
Героїв України,
16-105Н
10-Н.PDF
12н від 21.05.2018 КЛПУ
"Міський онколо-
гічний діспансер
м. Краматор-
ська"
Радіоло-
гічне
відділення
вул.
Олекси Тихого,
31
12-Н.pdf
13н від 21.05.2018 КЛПУ
"Міський онколо-
гічний діспансер
м. Краматор-
ська"
Онколо-
гічний
корпус
вул.
Олекси Тихого,
31
13-Н.pdf
14н від 30.05.2018 Никита Олександр Миколай-ович Гараж в районі
АГК
"Венера"
14-Н.PDF
15н від 30.05.2018 Рябічев
Олег
Геннадійо-
вич
Гараж перех-
рестя
вул.
Дитяча
та вул. Лассаля
15-Н.PDF
16н від 30.05.2018 Тихонов
Віталій Володими-рович,
Олійник
Ігор
Борисович,
Таушан
Сергій
Грирорович
Склад для
зберігання сільсько-господар-
ської
продукції
в районі
вул.
Підгірна
та вул. Сахалин-
ська
16-Н.PDF
17н від 15.06.2018 Жолобов
Віктор
Микола-
йович
Двоповер-
ховий
житловий будинок
вул. Астрахан-ська, 82 17-Н.PDF
18н від 18.06.2018 Ібрагімов
Олексій
Олексійо-
вич
Гараж в районі
АГК
"Венера"
18-Н.PDF
19н від 26.06.2018 Пашевський
Денис
Олексійович
Стомато-
логічний
кабінет
вул. Академіч-
на, 70-4
19-Н.PDF
20н від 26.06.2018 Садовий
Євген
Вікторович
Магазин-
офіс
вул.
Марата,
7-45
20-Н.PDF
21н від 02.07.2018 КП
"Інтервіт-ражсервіс"
Демонст-
раційна зала
при
майстернях
по збиранню алюмінієвих конструкцій (корпу 2)
вул.
Паркова, 62
21-Н.PDF
22н від 06.07.2018 Шамсуєв
Ханпаши Магаме-
довіч,
Парахней
Ілля
Валерійо-
вич
Громадська будівля
для
роздрібної торгівлі з зупиночним пунктом
вул.
Паркова (проти Критого ринку)
22-Н.PDF
23н від 06.07.2018 Огнева Людмила Анатоліївна Магазин вул.
Паркова,
15-63,        вул.
Паркова,
15-64Н
23-Н.PDF
24н від 06.07.2018 Суком
Максим Геннаді-
йович
Гараж пр.
Миру,
10,
ділянка
№16
24-Н.PDF
25н від 16.07.2018 ТОВ "ЕТС" Ремонтні майстерні
з автостоян-
кою
смт Ясногірка, вул. Космонав-тів, 2 25-Н.PDF
26н від 17.07.2018 ПП "АРОЛ" Заклад
громадсь-
кого
харчування
вул. Двірцева, 10а 26-Н.PDF
27н від 18.07.2018 Кулік
Олена Борисівна,
Ганночка
Ігор
Вадимович
Приміщення ресторану пр.
Миру,
10,
ділянка
№16
27-Н.PDF
28н від 30.07.2018 Імперецел
Валерій
Михайлович
Гараж перех-
рестя
вул.
Дитяча,
та,
вул.
Лассаля
28-Н.PDF
29н від 30.07.2018 Солодько
Павло
Васильович
Магазин
непродо-
вольчих
товарів
вул. Паркова,
61-62
29-Н.PDF
30н від 16.08.2018 Швед
Михайло
Юрійович
Стоматоло-
гічний
кабінет
вул. Ювілейна,
27-62
30-Н.PDF
31н від 21.08.2018 ВО ОКП “Донецьк-тепло-
комун-
енерго”
“Крама-
торськ-
міжрай-
тепло-
мережа”
код
ЄДРПОУ 05540936
Система
димови-
далення
котельні
Новий Світ
вул. Центральна,
31-Н.PDF
32н від 03.09.2018 Слухай
Яна
Геннадіївна
Перукарня вул.
Ярослава
Мудрого,
24-50
32-Н.PDF
33н від 18.09.2018 Бусов
Володимир
Львович
Офіс вул. Двірцева,
11-23
33-Н.PDF
34н від 18.09.2018 ПАТ
"ЗЕВС-
КЕРАМІКА"
Відкритий
склад
сипучих
матеріалів
ст. Машчермет,
м.
Словянськ
34-Н.PDF
35н від 18.09.2018 Амірян
Наріне
Сарібеківна
Магазин вул.
Комер-ційна,
5-3
35-Н.PDF
36н від 18.09.2018 Ткаченко
Валерій
Олексі-
йович
Стоматоло-
гічний
кабінет
вул.
Академічна,
65-3
36-Н.PDF
37н від 27.09.2018 Марісенко
Юрій
Павлович
Адміністра-
тивна
будівля з
гаражем та
твердо-
паливна
котельня
смт Ясногірка
вул.
Баженова,

5
37-Н.PDF
38н від 27.09.2018 Солодько
Павло
Васильович
Магазин
непродо-
вольчих
товарів
вул.
Паркова,
61-62
38-Н.PDF
39н від 28.09.2018 Конотопчик
Емілія
Вікторівна
Офіс вул.
Героїв
України,
28-19
39-Н.PDF
40н від 28.09.2018 Козлова
Наталія
Олександ-
рівна
Магазин вул.
вул.
Леоніда
Бикова
в районі
будинку
№1
40-Н.PDF
41н від 12.10.2018 Ткаченко
Андрій
Іванович
Торгівельно-
офісне
приміщення
вул.
Паркова,
17-24
41-Н.PDF
42н від 16.10.2018 Бєлєвітнева
Інна
Андріївна
Магазин-
офіс
вул.
Академічна,
59-14
42-Н.PDF
43н від 16.10.2018 Костін
Тарас
Олегович
Магазин
продо-
вольчих
товарів
вул.
Ярослава
Мудрого,
72-31
43-Н.PDF
44н від 17.10.2018 Коновалов
Олександр
Вікторович,
Пацкань
Юрій
Іванович
Виробнича
база
вул.
Михайло
Петренко,
81Б
44-Н.PDF
45н від 17.10.2018 Моторний
Антон
Валерійо-
вич
Стомато-
логічна
клініка
вул.
Двірцева,
40-А
45-Н.PDF
46н від 26.10.2018 Гаєнко
Павло
Володими-рович
Гараж в районі
АГК
"Сатурн"
46-Н.PDF
47н від 29.10.2018 Рустамов
Мубаріз
Джафар
огли
Кафе
з літнім
майдан-
чиком
вул.
Олекси
Тихого на
кільці
тролейбус-ного
маршруту
№2 /td>
47-Н.PDF
48н від 29.10.2018 Релігійна
організація
Українська
уніонна
конферен-
ція
церкви
адвентис-
тів
сьомого
дня
(УУК АСД),
код
ЄДРПОУ
19350731
Реконструк-
ція
двоповер-
хової
будівлі
майстерень
з виробниц-
тва
ювелірних
виробів з
господар-
чими
прибудо-
вами
під духовно
просвітниць-
кий
комплекс
(І черга)
вул.
Румянцева,
12
48-Н.PDF
49н від 31.10.2018 Буряк
Оксана
Станісла-
вівна
Косметич-
ний
кабінет
вул.
Марії
Прийма-ченко,
25-74
49-Н.PDF
50н від 07.11.2018 Багірян
Спартак
Артемович
Магазин
непродо-
вольчих
товарів та
складські
приміщення
вул.
Рибінська,
124
50-Н.PDF
51н від 08.11.2018 Кравчук
Андрій
Федорович
Кафе вул.
Паркова,
95
51-Н.PDF
52н від 16.11.2018 Михайлик
Олексій
Володими-рович
Кафе вул.
Катери-
нича,
7-55
52-Н.PDF
53н від 20.11.2018 ТОВ "Краматорсь-кий
ювелірний
завод
Ювеліреліт"
Реконст-
рукція
адміністра-тивно-
побутової
будівлі з
прибудової
вул.
Дружби,
14
53-Н.PDF
54н від 20.11.2018 Шестакова
Галина
Петрівна
Реконст-
рукція
нежитлового
приміщення
під офісні
приміщення
вул.
Паркова,
8
54-Н.PDF
55н від 20.11.2018 Управління
капітального
будівництва
та перспектив-ного
розвитку
Краматор-ської
міської
ради
Будівництво
будівлі
архіву
УПСЗН
вул.
Героїв
Небесної
Сотні,
23
55-Н.PDF
57н від 28.11.2018 ТОВ "АтомВінд-
Краматорск
Будівництво
Краматорсь-
кої
ВЕС у складі
трьох ВЕУ потужністю
4,5МВт кожна
загальною встановлен-
ною
потужністю 13,5МВт
в межах території
Краматорсь-
кої
міської ради,
Донецької області.
Три пускових
комплекси.
Донецька обл.,
м. Краматорськ
в районі
колишнього
КСП ім. Крупської
на землях
Краматорсь-кої
міської ради
57-Н.PDF
58н від 29.11.2018 Аллахвердієв
Заур
Сабірович
Реконструк
-ція
нежитло-
вого
приміщення
по вул
Василя
Стуса
№50
під стомато-логію
вул.
Василя
Стуса,
50
58-Н.PDF
59н від 03.12.2018 Смирнова
Лідія
Іванівна
Реконструк-
ція
приміщення
магазину
по вул
Василя
Стуса
№35-66
шляхом
прєднання
квартри №65
вул.
Василя
Стуса,
35-65,
66
59-Н.PDF
60н від 12.12.2018 Меркулов
Павло
Юрійович
Реконструк-
ція
нежитлового
приміщення
(квартири№2)
в офіс по
по вул.
Академічна
59
вул.
Академічна
59
60-Н.PDF
61н від 12.12.2018 Старицька
Валерія
Анатоліївна
Будівництво
індивідуаль-
ного
гаражу
(полупідзем-ного)
на
земельній
ділянці,
розташованій
в районі
СТ
"Катеринича"
район
СТ
"Катеринича"
61-Н.PDF
62 від 12.12.2018 ТВД "Компанія
Торгсервіс"
директор
Лисяк Е.А.
ЄДРПОУ
22040572
Будівництво
прибудови
до Дому
Торгівлі
"Прогрес"
вул. Двірцева,
23
(внесення
змін)
вул.
Двірцева,
23,
62-Н.PDF
63н від 17.12.2018 Дегрярьов
Євген
Леонідович
Реконструк-ція
квартири №41
по вул.
Академічна,
70 під офіс
вул.
Академічна,
70
63-Н.PDF
64н від 28.12.2018 Шаповалова
Вікторія
Генадіївна
Реконструк-ція
житлового
будинку
№163 по
вул. Актюбінська
під гараж
вул.
Актюбінська,
163
64-Н.PDF
65н від 28.12.2018 ТОВ "ЕПІЦЕНТР-Н"
код ЄДРПОУ
37963209
Будівництво
багатофун-кціонального
комплексу
на
перехресті
вулиць
Дружби та
Марії
Приймаченко
перехресті
вулиць
Дружби
та Марії
Прийма-ченко
65-Н.PDF
66н від 29.12.2018 Голова
селищної ради
Нікулочкін І.В.,
код ЄДРПОУ
04342720
Будівництво
спортивного
комплексу
по вул. Абая,

в смт Біленьке
вул.
Абая,
66-Н.PDF

3311 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?