• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 21.11.2016 17:52

Положення
про Робочу групу з розробки Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року
1. Робоча група з розробки Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року (далі - Робоча група) - консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Краматорської міської ради створений для організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року (далі – Стратегія).


2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Краматорської міської ради, Грантовою угодою «Нова стратегія розвитку міста Краматорськ і громадського партнерства» та цим Положенням.


3. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням міського голови.


4. Основним завданням Робочої групи є:


визначення пріоритетів, стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії з урахуванням основних положень Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року;


забезпечення розробки базового проекту Стратегії;


надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів спрямованих на впровадження Стратегії.


5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:


організовує збір та аналіз статистичних та нестатистичних даних з метою проведення підсумків діагностики стану розвитку міста, що необхідно для стратегічного планування;


організовує проведення опитування громадян з метою вивчення громадської думки щодо розвитку міста;


організовує навчання, семінари та тренінги з працівниками виконавчого комітету та міської ради, представниками громадськості і бізнесу щодо суті і специфіки стратегічного планування, SWOT – аналізу поточної ситуації, розробки базових елементів Стратегії – бачення, місії, стратегічних пріоритетів та операційних цілей і завдань тощо;


готує пропозиції виконавчому комітету Краматорської міської ради щодо стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії;


готує базовий проект «Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року;


організовує та бере участь у проведенні громадського обговорення проекту Стратегії;


подає пропозиції щодо підготовки і реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, спрямованих на впровадження Стратегії.


6. Робоча група має право:


одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, організацій, установа міста, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання інформацію, документи, статистичні дані і матеріали, необхідні для розробки Стратегії;


залучати, у разі потреби, до участі в роботі представників структурних підрозділів міської ради (за погодженням з їх керівниками), державних та громадських організацій, наукових установ, міжнародних фундацій (за згодою), незалежних експертів (на підставі договорів);


залучати за згодою в установленому порядку до роботи депутатів Краматорської міської ради, представників органів виконавчої влади;


організовувати та проводити, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції;


розробляти анкети, проводити опитування чи іншу діяльність серед мешканців і громадськості міста щодо напрямків розвитку міста;


утворювати тимчасові робочі групи/фокус групи відповідно до стратегічних напрямів розвитку;


готувати пропозиції щодо фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією Стратегії.


7. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи. Голова скликає та веде засідання, дає доручення членам Робочої групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює секретар Робочої групи.


Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Робочої групи.


Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує голова Робочої групи, та секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.


Забезпечення поточної та технічної підготовки та проведення засідань Робочої групи здійснює секретар. Матеріали і протоколи засідань Робочої групи зберігаються у справах відділу економіки та інвестицій міської ради.


Голова Робочої групи підписує документи Робочої групи.2975 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?