• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 30.11.2016 14:51

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю в місті Краматорську


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення виконавчими органами Краматорської міської ради (далі – міська рада) консультацій з громадськістю (далі - консультації з громадськістю).


2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні справами місцевого значення, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.


Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу виконавчих органів міської ради з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.


3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку міста Краматорська, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.


4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються виконавчим органом міської ради під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.


5. Консультації з громадськістю організовує і проводить виконавчий орган міської ради, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації місцевої політики у відповідній сфері суспільного життя.


Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.


6. Виконавчі органи міської ради щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених програмою економічного і соціального розвитку міста, планом робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.


Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради при виконавчому комітеті міської ради (далі - громадська рада).


Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.


7. Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо міській раді та її виконавчим органам.


У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, такі консультації проводяться обов'язково (з урахуванням положення пункту 12 цього Порядку).


Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також громадська рада.


Пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю, що надійшла не менш ніж від трьох інститутів громадянського суспільства повинна містити:

-найменування та адреса інститутів громадянського суспільства, що звернулися з відповідною пропозицією;

-питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

-варіанти вирішення питання;

-соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

-можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

-порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

-прізвище, ім'я та контактний телефон відповідальної особи.


До пропозиції додається проект нормативно-правового акту, прийняття якого планується за результатами проведення публічного громадського обговорення.


У разі невідповідності поданої пропозиції зазначеним вище вимогам така пропозиція вважається неподаною та не розглядається, про що повідомляється заявникам.


8. Виконавчий орган міської ради протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.


9.Виконавчі органи міської ради під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.


10. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).


Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.


11. В обов’язковому порядку (з урахуванням пункту 12 цього Порядку) проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які:

-стосуються прав, свобод та обов’язків громадян;

-стосуються життєвих інтересів громадян, а саме впливають на стан навколишнього природного середовища;

-передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

-визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері управління (а саме проекти місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

-стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

-стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).


Строк проведення таких консультацій з громадськістю визначається виконавчим органом міської ради і повинен становити не менш як 15 календарних днів.


Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".


12. Дія цього Порядку не поширюється на діяльність міської ради, її виконавчих органів, пов'язаної з прийняттям:

-актів, що містять державну таємницю України;

-актів, що містять індивідуально-конкретні приписи;

-актів, якими доводяться до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань рішення органів, які є вищестоящими по відношенню до органів, які приймають ці акти, або актів, які приймаються у відповідності та на виконання рішень органів, які є вищестоящими по відношенню до органів, які приймають ці акти;


13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:

-конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю;

-Інтернет-конференцій, відеоконференцій.


Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадської ради, інших допоміжних органів, утворених при виконкомі міської ради та інших її виконавчих органах.


14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить виконавчий орган міської ради у такому порядку:

-визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

-приймає рішення про проведення обговорення;

-розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

-вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);

-оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті міської ради;

-забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

-проводить аналіз результатів обговорення;

-оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті міської ради.


Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення може утворюватися робоча група.


15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

-найменування виконавчого органу міської ради, який проводить обговорення;

-питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

-варіанти вирішення питання;

-адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті міської ради тексту проекту акта;

-соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

-можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

-відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, реєстрації учасників;

-порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

-поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

-адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

-прізвище, ім'я відповідальної особи виконавчого органу міської ради;

-строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.


16. Електронні консультації з громадськістю проводяться за допомогою використання офіційного веб-сайту міської ради.


Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".


17. Під час проведення електронних консультацій з громадськістю виконавчий орган міської ради оприлюднює на офіційному веб-сайті міської ради інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.


В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

-найменування виконавчого органу міської ради, який проводить електронні консультації з громадськістю;

-назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації місцевої політики у відповідній сфері суспільного життя, винесеної на обговорення;

-соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;

-можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

-електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

-номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

-прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;

-строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.


18. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.


19. Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення.


Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.


Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю.


Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.


Письмові пропозиції та зауваження інститутів громадянського суспільства повинні бути підписані відповідною уповноваженою особою.


Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.


20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.


За результатами публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю виконавчі органи міської ради готують звіт, в якому зазначається:

-найменування виконавчого органу міської ради, який проводив обговорення;

-зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

-інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

-інформація про пропозиції, що надійшли до виконавчого органу міської ради за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

-інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

-інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.


21. Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю виконавчий орган міської ради в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.


22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

-проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

-створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

-опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.


23. Вивчення громадської думки організовує і проводить виконавчий орган міської ради із залученням громадської ради у такому порядку:

-визначає:

потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

строк, форми і методи вивчення громадської думки;

на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

-отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

-узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

-забезпечує врахування громадської думки під час прийняття виконавчим органом міської ради остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

-оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті міської ради результати вивчення громадської думки.


24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

-найменування виконавчого органу міської ради, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

-соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

-тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

-методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

-ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

-інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

-узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття остаточного рішення;

-обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.


25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації виконавчий орган міської ради може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.
Секретар міської ради                                                       Д.В. Ошурко5867 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?