• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 05.04.2016 13:46

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПРОГРЕС-ЦИВІЛЬПРОЕКТ”


Ліцензія АГ №575284 від 12.04.2011р.

План зонування території (зонінг) населених пунктів селищних рад м. Краматорська Донецької області


смт Ясногірка
Ясногірської селищної радиПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАЗамовник: виконком Краматорської міської ради


Договора № 138-2/15                                                                     Арх.№522.
Директор                                                                                         І. О.ФайвішенкоГоловний архітектор проекту                                                     М.Є. Стебловський

Краматорськ -2015

ЗМІСТПерелік авторського колективу


Склад проектуВступ


1. Загальні положення

1.1 Основні терміни і поняття

1.2 Правові основи введення і сфери дії плану зонування території

1.3 Призначення зонінгу


2. Режим забудови і іншого використання території

2.1. Загальні положення функціонального зонування території

2.2. Види використання земельних ділянок в межах зон


3. Регулювання забудови і іншого використання земельних ділянок

3.1 Загальні погодження


4. Характеристика територіальних зон

4.1. Загальні відомості про населений пункт

4.2. Функціональна класифікація територій

4.3. Типи територіальних зон

4.3.1. Громадські зони – Г

4.3.2. Житлові зони - Ж

4.3.3. Рекреаційні зони – Р

4.3.4. Зони транспортної інфраструктури –ТР

4.3.5. Зони інженерної інфраструктури –ІН

4.3.6. Комунально-складскі зони –КС

4.3.7. Виробничі зони -В

4.3.8. Зони земель спеціального призначення – СП

4.3.9. Зони земель спеціального призначення – СП

4.3.10. Зони земель історико - культурного призначення – ІК


5. Містобудівні регламенти

5.1. Громадські зони – Г

5.1.1. Зона загальноселищного центру Г-1

5.1.2. Зона громадської забудови (підцентр) Г-1*, Г-1*п

5.1.3. Культурні і спортивні зони Г-3

5.2. Житлові зони - Ж

5.2.1. Зона садибної житлової забудови Ж-1, Ж-1п, Ж-1пп

5.2.2. Зона малоповерхової багатоквартирної житлової і громадської забудови Ж-5

5.2.3. Зона збереження і обмеженого використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території СЗЗ до періоду її зміни - Ж- 6

5.3. Рекреаційні зони -Р

5.3.1 Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3

5.3.2 Рекреаційні зони обмеженого використання Р-4

5.4. Зони транспортної інфраструктури - ТР

5.4.1. Зона транспортної інфраструктури ТР-1

5.4.2. Зона транспортної інфраструктури ТР-3

5.5. Зони інженерної інфраструктури –ІН

5.6. Комунально-складскі зони – КС

5.6.1. Комунально-складська зона КС -3, КС-3п, КС-3*

5.6.2. Комунально-складська зона КС-6, КС-6п, КС-7, КС- 7п

5.7. Виробничі зони- В

5.7.1. Зони підприємств III, IV, V класу шкідливості В-3, В-4, В-5

5.8. Зони спеціального призначення –СП

5.8.1. Зона спеціального призначення СП-1п

5.9. Зони земель сільськогосподарського призначення -СГ

5.10. Зони земель історико-культурного призначення -ІК

5.10.1. Зона охорони пам’ятників історії та культури – ІК-1

5.10.2. Зона історичних територій селища XVIII ст – ІК-2

5.10.3. Зона історичних територій селища XX ст – ІК-4


6. Розділ 6 Планувальні обмеження

6.1 Загальні положення

6.2. Види планувальних обмежень

6.2.1. Обмеження що стосуються забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення

6.2.2. Обмеження по природоохоронним вимогам

6.2.3. Обмеження щодо вимог законодавства про охорону культурної спадщини

6.3. Режими використання територій в зонах планувальних обмежень

6.3.1. Санітарно-захисні зони

6.3.2. Прибережні захисні смуги

6.3.3. Охоронні зони пам’яток історії та культури

6.3.4. Червоні лінії вулиць та автодоріг

6.4. Режими використання об’єктів нерухомості в межах зон дії планувальних обмежень


7. Внесення доповнень та змін до зонінгу

7.1 Підстави внесення доповнень та змін до зонінгу

7.2 Порядок внесения доповнень і змін в зонінг


Графічні матеріали↑ На верх


Перелік авторського колективу:Гл. архитектор проекта

(квалификационный сертификат

серия АА №001942)                                                                                       Кочетов А.В.


Провідний архітектор                                                                                       Степаніщенко А.І.


Архітектор                                                                                                         Антоненко Л.А.


Архітектор                                                                                                         Карселадзе К.В.


Провідний інженер-економіст                                                                     Чиганова Л.В


↑ На верх


Склад проекту


№ п/п Найменування матеріалів Масштаб арх №
  I Графічні матеріали
1 Схема планувальних обмежень 1:5000 520
2 Схема зонування території (зонінг) 1:5000 521
  II Текстовий матеріал
3 Пояснювальна записка книга 522


↑ На верх


ВСТУП


План зонування території (зонінг) населених пунктів Ясногірської селищної ради виконаний ТОВ «Прогрес-Цивільпроект» на замовлення виконкому Краматорської міської ради згідно договору № 138- 2/15 .


Зонінг розроблений у відповідності із законодавчими актами та нормативними матеріалами:
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами - К., 2011 - 2013,
- Закон України «Про охорону культурної спадщини» - К., 2000,
- Земельний Кодекс України - К.,-2000,
- Закон України " Про землеустрій - К.,-2003,
- ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень,
- ДБН Б. Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
- ДБН Б. 1.1 - 14:2012 «Склад та зміст детального плану території»
- ДСТУ - Н Б Б. 1.1 - 12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонувавання території (Зонінг)»
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-нального господарства України від 07.07.2011 р. № 109 «Про затверджен-ня Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»;


План зонування території (Зонінг) виконаний на основі генерального плану м. Краматорська, інститут «Донбасцивільпроект», 2008р.


В роботі використані матеріали нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Ясногірської селищної ради (інститут «Донбасцивільпроект»).


Графічні матеріали розроблені на векторній топографічній основі М 1:5000, УСК-2000, ТОВ «Геоінжинірінг» у 2013 р.


На кресленнях відображені наступні межі населеного пункту:


- на підставі зведених інвентаризаційних планів, виконаних ТОВ «Геоінжинірінг» відповідно

до кадастрових зон та кварталів національної кадастрової системи,


-відповідно нормативної грошової оцінки земель населеного пункту,


- проектні пропозиції зі встановлення меж населеного пункту.


План зонування території обов’язковий для органів місцевого самоуправління, фізичних та юридичних осіб, для посадових осіб,що здійснюють і контролюють містобудівну (будівельну) діяльність на території смт Ясногірка, а також для судових органів при вирішенні спорів, пов’язаних із землекористуванням, будівництвом і благоустроєм території селища з визначенням права на власність.↑ На верхРозділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Основні терміни і поняття


Зонінг - містобудівна документація, яка визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.


Територіальна зона - територія, у визначених межах на схемі зонування, стосовно якої встановлено містобудівний регламент.


Територіальна підзона - частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони лише окремими показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями.


Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.


Зонування - встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.


Містобудівний регламент - використання земельних ділянок, що встанов-люється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного і супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного нового будівництва, реконструкції об’єктів архітектури, і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.


Схема зонування - картографічний матеріал, який відображає розташування і типи територіальних зон, який поряд з встановленим містобудівним регламентом забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах населеного пункту.


Вид використання території - використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид використання.


Дозволений (переважний і супутній) вид використання території - використання території, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та містобудівній документації (генеральному плану населеного пункту, детальному плану території).


Переважний вид використання території (земельної ділянки) - вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження.


Супутній вид використання території (земельної ділянки) - вид використання, який є дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки.


Допустимий вид використання території (земельної ділянки) - вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути дозволеним за умови спеціального погодження.


Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але відносяться до допустимих.


Будівля - споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.


Будинок - будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.


Житлова забудова з присадибними ділянками - окремо стоячі житлові будинки з кількістю поверхів не більше ніж три, призначені для проживання однієї сім’ї.


Садовий будинок - будівля для літнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.


Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.


Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту


Культурно-просвітницькі і видовищні об’єкти - бібліотеки, музеї, виставкові зали, галереї, театри, концертні зали, кінотеатри та інші подібні об’єкти.


Культові об’єкти – об’єкти для проведення релігійних обрядів.


Об’єкти фізкультурно-оздоровчого призначення - фітнес-клуби, тренажерні зали, міні-басейни, сауни, спортивні майданчики, льодові ковзанки, спортивні школи та інші подібні об’єкти.


Об’єкти охорони здоров’я - лікарні та поліклініки, установи швидкої медичної допомоги інші подібні об’єкти.


Об’єкти охорони здоров’я першої необхідності - аптеки, оптики, травматологічні пункти, амбулаторно-поліклінічні заклади та інші подібні об’єкти, які обслуговують зону.


Об’єкти побутового і комунального обслуговування - житлово-експлуа-таційні і аварійні служби, майстерні дрібного побутового ремонту, перукарні, кравецькі майстерні та фотоательє, пункти прийому пралень і хімчисток, громадські туалети тощо


Соціально значимі об’єкти – об’єкти установ дитячого дошкільного виховання, об’єкти установ початкової та середньої освіти, установи і організації соціального забезпечення.


Мала архітектурна форма - елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою (альтанки, павільйони, навіси, паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори, декоративна та ігрова скульптура, вуличні меблі (лавки, лави, столи), сходи, балюстради, паркові містки, огорожі, ворота, грати, інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.


Елементи благоустрою - покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів, зелені насадження, будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території, комплекси і об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади, обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.


Автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів.


Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.


Проїжджа частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.


Автостоянка - спеціально обладнане місце для тимчасової стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками, має тверде покриття, огорожу; автостоянка може бути наземною, підземною, вбудовано-прибудованою і окремо розташованою.


Інженерне облаштування - спеціальні споруди та засоби, призначені для забезпечення безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв’язку, вимірювання вагових і габаритних параметрів транспортних засобів, примусового зниження швидкості руху тощо).


Об’єкти інженерної інфраструктури – об’єкти, споруди і комунікації, у тому числі водопостачання, каналізації, санітарної очистки, тепло-, газо - та електропостачання, зв’язку, радіомовлення і телебачення.


Лінійні об’єкти - лінії електропередачі, лінії зв’язку (в т. ч. лінійно-кабельні споруди), трубопроводи, автомобільні дороги, залізничні колії та інші подібні споруди.


Об’єкти дорожнього сервісу - спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти (у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські комплекси, пункти медичної та технічно-евакуаційної допомоги, пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, а також інші об’єкти, на яких здійснюється обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу.


Споруди дорожнього водовідводу - споруди, призначені для відводу поверхневих та ґрунтових вод від земляного полотна та проїзної частини (бокові канави, водовідвідні канави, нагірні канави, водопропускні труби, відкриті та закриті дренажні системи, зливова каналізація тощо).


Зона охорони – територія, встановлювана навколо всіх пам’яток архітектури та містобудування для їх збереження, для охорони безпосередньо навколишнього історичного середовища, забезпечення найкращих умов функціонування та огляду, а також для композиційного взаємозв’язку з навколишнім середовищем


Водоохоронні зони - території, які прилягають до берегової лінії морів, річок, струмків, каналів, озер, водосховищ і на яких встановлюється спеціальний режим здійснення господарської та іншої діяльності з метою запобігання забруднення, засмічення, замулення зазначених водних об’єктів і виснаження їх вод.


Прибережна захисна смуга - частина території водоохоронної зони водного об’єкта, яка безпосередньо прилягає до акваторії водного об’єкта (берегової лінії) і в межах якої забороняється здійснення господарської та іншої діяльності, за винятком випадків, передбачених водним законодавством.


Санітарно-захисна зона - спеціальна територія з особливим режимом використання, що встановлюється навколо об’єктів і виробництв, що є джерелами шкідливого впливу на довкілля і здоров’я людини.


Охоронна зона інженерних комунікацій - спеціальна територія з особливим рішенням використання, яка встановлюється вздовж інженерних комунікацій у межах якої забороняється здійснення господарської та іншої діяльності.


Смуга відведення залізниць - земельні ділянки, прилеглі до залізничних колій, земельні ділянки, зайняті залізничними коліями або призначені для розміщення таких колій, а також земельні ділянки, зайняті або призначені для розміщення залізничних станцій, водовідвідних і укріплювальних пристроїв, захисних смуг лісів вздовж залізничних колій, ліній зв’язку, пристроїв електропостачання, виробничих та інших будівель, будов, споруд, пристроїв та інших об’єктів залізничного транспорту.


Історико-архітектурний опорний план – основний документ , який визначає культурну спадщину населеного місця та історико-культурну цінність його терторії.↑ На верх1.2 Правові основи введення і сфери дії плану зонування територій


1.2.1 Нормативно-правовою базою плану зонування територій (далі зонінгу) є сукупність законодавчих та підзаконних актів, у тому числі державних норм, які регламентують питання містобудування, земельних та майнових відносин, охорони здоров’я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоуправління при вирішенні зазначених питань.


1.2.2 Застосування зонінгу здійснюються у відповідності до статті 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення дієвого механізму реалізації повноважень місце-вих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33, 73 та ін. Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтями 15, 20,21 та ін. Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища" тощо.


1.2.3 Зонінг є містобудівною документацією, вимоги якої є обов’язковими для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, що здійснюють і контролюють містобудівну діяльність на території селища.


1.2.4 Проект Зонінгу та проект змін до Зонінгу підлягає громадському слуханню та затвердженню у встановленому порядку (п.6.9 ДСТУ-Н Б Б.1.1-2011)


1.2.5 Зонінг застосовується поряд із:
- нормами та стандартами, що встановлені відповідними уповноваженими органами виконавчої влади з метою забезпечення безпеки життєдіяльності і здоров’я людини, міцності споруд, збереження навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, природно-техногенної безпеки, інших обо-в’язкових вимог;
- іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами↑ На верх1.3 Призначення зонінгу


1.3.1 Зонінг розробляється з метою:
- визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;
- створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;
- забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;


1.3.2. Зонінг встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) селища, їх ландшафтної організації.


1.3.3 Введення зонінгу забезпечує:
- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на тери-торії селища;
- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови зе-мельної ділянки;
-підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території;
- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації, будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.↑ На верхРозділ 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ І ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

2.1 Загальні положення функціонального зонування території


2.1.1 Основною складовою зонінгу є схема зонування. На схемі зонування територія селища ділиться на територіальні зони, для кожної з яких встановлю-ється містобудівний регламент.


2.1.2 Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, визначає:
- види дозволеного (переважні та супутні) використання земельних ділянок;
-граничні параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури.


2.1.3 Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будів-ництва та реконструкції об’єктів архітектури у складі містобудівного регламенту є єдиними для всіх об’єктів в межах відповідної зони, якщо інше не обумовлене в складі регламенту.


2.1.4 Для кожної земельної ділянки дозволеним видом є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони.


2.1.5 Невідповідність намірів забудови встановленому виду дозволеного використання земельних ділянок і об’єктів, зазначених у містобудівному регламенті, означає, що його застосування у відповідній територіальній зоні не допускається.


2.1.6 Зміна параметрів земельних ділянок і об’єктів будівництва, види використання та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідність до містобудівного регламенту або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрами в процесі дозволеного виду будівництва.


2.1.7 Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та супутніх видів забудови – об’єктів інженерно-технічної інфраструктури (споруд, комунікацій), що забезпечують реалізацію дозволеного виду використання об’єктів будівництва на цих ділянках, можливе за умов обов’язкового дотримання технічних умов (норм).


2.1.8 Земельні ділянки і розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію Зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людини, для оточуючого середовища, об’єктів культурної спадщини


2.1.9 Зміна видів використання земельних ділянок та об’єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності до переліку видів переважного і супутніх видів допустимого використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, за умови забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості.↑ На верх2.2 Види використання земельних ділянок в межах зон


2.2.1 У межах окремих зон визначаються переважний, супутній і допустимий види використання територій (земельних ділянок).


2.2.2 Межі зон встановлюються з урахуванням:
- червоних ліній
- меж земельних ділянок;
- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;
- адміністративних меж населеного пункту;
- меж природних об’єктів;
- інших меж.


2.2.3. До переважних видів відносяться види забудови та використання територій, які за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов’язкових вимог, не можуть бути заборонені.


2.2.4. До супутніх видів відносяться види забудови та використання, які супутні переважним видам і які по відношенню до останніх є допоміжними, при відсутності на земельній ділянці переважного виду використання, супутній вид використання таким не є, та вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється зонінгом.


2.2.5 До допустимих видів відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень або спеціальних дозволів.


2.2.6 Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у переліку переважних, супутніх чи допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені, у тому числі і за процедурою спеціального погодження.


2.2.7 Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території селища і окремих ділянок приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних, супутніх і допустимих видів використання територій (земельних ділянок), єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених зонінгом, і розповсюджуються у рівній мірі на всі, розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, незалежно від форм власності.


Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч. залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під’їзди. Використання територій існуючих і перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об’єктів визначається за їх цільовим призначенням.↑ На верхРозділ 3. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ І ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

3.1. Загальні погодження


3.1.1 Загальне зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника або користувача земельної ділянки містобудівним та іншим умовам, що встановлені зонінгом для відповідних територіальних зон.


Результатом загального зонального погодження є отримання заявником містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.


3.1.2 Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст встановлюється центральным органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування і архітектури.


3.1.3 Загальне зональне погодження здійснюється при відповідності будівельних намірів заявника зонінгу обов’язковим нормативам та стандартам.↑ На верхРозділ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

4.1 Загальні відомості про населений пункт


Селище міського типу Ясногірка розташоване в північній частині м. Краматорська.


Територія селища складається з двох житлових утворень: власне селища Ясногірка і центральної садиби колишнього КСП «Ясногорівський».


Залізниця МШС ділить основне житлове утворення на дві частини.


Західна частина смт Ясногірка забудована садибними житловими будинками, розташованими поквартально. У східній частині селища окрім житлової забудови є промислові та комунально-складські території.


З установ культурно-побутового обслуговування функціонують: селищна рада, два клуби, бібліотека, дві загальноосвітні школи, дитячий садок, амбулаторія, декілька магазинів, кафе.


Територія центральної садиби колишнього КСП «Ясногорівський» зонована на сельбищну і комунально-складську зони. Комунально-складська зона займає серединну частину селища.


На центральній садибі окрім індивідуальних будинків є багатоквартирний житловий фонд.


Зовнішні зв'язки селища з іншими населеними пунктами здійснюються автошляхами, що проходять по вулиці Кірова з виходом через шляхопровід на вул. Орджонікідзе м. Краматорська.


Водопостачання Ясногірки здійснюється від резервуарів «Крейдяна Гора» (водобаки), в які вода подається від II-го Донецького водопроводу.


Централізована каналізація в селищі відсутня. Стічні води від громадських будівель скидаються у вигрібні ями, потім вивозяться на зливну станцію м. Краматорська.


Централізованим теплопостачанням забезпечуються громадські об'єкти – від вбудовано-прибудованих котельних.


Селище повністю газифіковане природним газом.↑ На верх4.2 Функціональна класифікація територій


Згідно ДСТУ-Н Б Б.1-1-12: 2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг)», схема зонування складається з основних типів зон:
- громадські - Г
- житлові - Ж
- рекреаційні Р
- зони транспортної інфраструктури – ТР
- зони інженерної інфраструктури - ІН
- комунально-складські - КС
- виробничі - В
- зони земель спеціального призначення - СП
- зони земель сільськогосподарського призначення - СГ
- зони земель історико-культурного призначення – ІК↑ На верх4.3 Типи територіальних зон


Основною характеристикою, яка визначає контур зони, є концентрація однотипності забудови та однорідності використання земель.


На схемі зонування населеного пункту виділено типи територіальних зон згідно з переліком:


Кодові позначення територіальних зон Найменування територіальных зон
Громадські зони Г
Г-1 Зона загальноселищного центру
Г-1* Зона громадської забудови (підцентр)
Г-1*п Зона громадської забудови (підцентр) (проектний період)
Г-3 Культурна і спортивна зона
Житлові зона Ж
Ж-1 Зона садибної житлової забудови
Ж-1п Зона садибної житлової забудови (проектний період)
Ж-1пп Зона садибної житлової забудови (перспектива)
Ж-5 Зона малоповерхової багатоквартирної житлової і громадської забудови
Ж-6 Зона збереження і обмеження використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території СЗЗ до періоду її зміни
Рекреаційні зона Р
Р-3 Рекреаційна зона озеленених територій загального користування
Р-4 Рекреаційна зона озеленених територій обмеженого користування (дачі і колективні сади)
Зони транспортної інфраструктури ТР
ТР-1 Території смуги відводу залізниці
ТР-3 Зона транспортної інфраструктури території вулиць, майданів (в межах червоних ліній)
Зони інженерної інфраструктури ІН
Комунально-складські зони КС
КС-3 Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації СЗЗ-300 метрів (кладовища)
КС-3п Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації СЗЗ-300 метрів (кладовища)(проектний період)
КС-3* Зона розміщення закритих кладовищ СЗЗ-100 метрів
КС - 6 Зона розміщення об’єктів 4 класу санітарної класи-фікації СЗЗ-100 метрів
КС-6п Зона розміщення об’єктів 4 класу санітарної класи-фікації СЗЗ-100 метрів (проектний період)
КС-7 Зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації СЗЗ-50 метрів
КС-7п Зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації СЗЗ-50 метрів (проектний період)
Виробничі зони В
В-3 Зона промислових підприємств III класу санітарної шкідливості СЗЗ-300 метрів
В-4 Зона промислових підприємств IV класу санітарної шкідливості СЗЗ-100 метрів
В-5 Зона промислових підприємств V класу санітарної шкідливості СЗЗ-50 метрів
Зони земель спеціального призначення СП
СП-1п Зона зелених насаджень спецпризначення
Зони земель сільськогосподарського призначення СГ
СГ Зона земель сільськогосподарського призначення
Зони земель історико-культурного призначения ІК
ІК-1 Зона охорони пам’ятників історії та культури
ІК-2 Зона історичних територій XVIII ст.
ІК-4 Зона історичних територій XX ст.


Згідно генерального плану м. Краматорська територія селища по функціональному зонуванню ділиться на сельбищну, виробничу, ландшафтно-рекреаційну. Схемою зонування відповідно рішенням генплану на території населеного пункту виділені наступні територіальні зони.


Зона громадського центру сформувалась в центральній частині селища по вул. Миколаївській.


Зона проектованої громадської забудови (підцентр) виділена на території колишньої центральної садиби КСП «Ясногорівський» в кварталах проектованої житлової садибної забудови і існуючі - на перетині вулиць Краматорської Правди, Рилєєва, Кірова.


Культурна та спортивна зона виділена на основі існуючих об’єктів обслуговування.


В західній частині селища на основі розробленого генплану міста з врахуванням сформованої забудови виділені зони житлової садибної забудови на проектний період і далеку перспективу.


На території колишньої центральної садиби при в’їзді в селище по вул. Баженова і в північній частині намічені зони житлової садибної забудови як на проектний період, так і на перспективу.


Зона житлової малоповерхової забудови сформована кварталами багатоквартирних житлових будинків в східній частині селища по вул. Уборевича.


Також на території селища виділена зона збереження і обмеження використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території СЗЗ до періоду її зміни.


Рекреаційна зона озеленених територій загального користування розташована в центральній частині смт Ясногірка по вул. Миколаївській.


В межах селища в північній його частині розташовані дачі і колективні сади, території яких виділені як рекреаційна зона озеленених території обмеженого користування.


Зона транспортної інфраструктури - території смуги відведення залізниці і вулиць та майданів.


Комунально-складська зона в смт Ясногірка представлена 6 кладовищами (3-діючих, 3-недіючих), розташованими в існуючих сельбищних територіях і запроектованого в західній частині селища при дотриманні нормативних відстаней до сельбищних територій.


Також до вказаної зони віднесені території існуючих і проектованих об’єктів 4, 5 класів санітарної класифікації.


Існуюча виробнича зона підприємств III класу санітарної шкідливості розташована в північно-західній частині Ясногірки (шламонакопичувач), IV -V класу - на правому березі р. Казений Торець, в північній частині вул. Кірова і на території колишньої центральної садиби.


Вздовж залізниці, в прибережній захисній смузі р. Казений Торець і в СЗЗ від кладовищ, складів, баз виділена зона зелених насаджень спеціального призначення. Розмір СЗЗ визначається відповідно ДСП 173-96.


Між залізницею і р.Казений Торець при дотриманні прибережної захисної смуги виділена зона земель сільськогосподарського призначення.


У відповідності з історико-архітектурним опорним планом м. Краматорська, розробленим ТОВ «Академією архітектури», м. Київ, на території селища виділені зони історичних територій XVIII -XX ст.


Питання перспективного розвитку інженерного забезпечення (водозабез-печення, централізованої каналізації, газифікації), розміщення комунальних об’єктів, а також озеленення і благоустрою будуть вирішуватися при розробці детального плану населеного пункту.↑ На верх4.3.1 Громадські зони - Г


До громадських зон відносяться:


Зона загальноселищного центру Г-1. Призначена для розміщення адміністрастративних будівель, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадськіі функції центру.


Зони громадської забудови (підцентр) Г-1*,Г-1*п. Призначена для розміщення громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують суспільні функції підцентру.


Культурна і спортивна зона Г-3 призначена для розміщення установ культури і мистецтва, спортивно-видовищних комплексів и т.п.↑ На верх4.3.2 Житлові зони Ж


До житлових зон відносяться території, призначені для розміщення житлових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури для постійного та тимчасового зберігання індивідуальних транспортних засобів, окремих вбудованих або прибудованих об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення та інших об’єктів, які не потребують встановлення санітарно-захисних зон і які не створюють негативного впливу на навколишнє середовище.


Житлові зони призначені для забудови житловими будинками різних типів і поверховості в залежності від розташування і характеру забудови території:


Зони садибної забудови Ж-1, Ж-1п, Ж-1пп призначаються для розміщення одноквартирних житлових будинків, включаючі земельні ділянки (існуючі та проектні).


Зони малоповерхової багатоквартирної житлової і громадської забудови Ж-5 призначаються для розміщення малоповерхових житлових будинків від 2 до 3 поверхів, супутніх об’єктів повсякденного обслуговування, комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноселищного значення.


Зони збереження та обмеження використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території СЗЗ до періоду її зміни Ж-6.↑ На верх4.3.3 Рекреаційні зони Р


До рекреаційних зон належать території населеного пункту, що створюють безперервну систему озеленених територій і інших відкритих просторів, які в поєднанні із заміськими формують комплексну зелену зону.


Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3 призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них відносятся озеленені території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення і громадських центрів. Ці території можуть бути забезпечені високим рівнем благоустрою, відповідним переліком постійних споруд для активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об’єктів супутніх видів активності.


Рекреаційні зони озеленених територій обмеженого користування Р-4 призначаються для розміщення дач и колективних садів.↑ На верх4.3.4 Зони транспортної інфраструктури ТР


До зон транспортної інфраструктури відносяться:


Зона транспортної інфраструктури –ТР-1. Відносяться території смуги відведення залізниці.


Зона транспортної інфраструктури ТР-3. Відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).↑ На верх4.3.5 Зони інженерної інфраструктури – ІН


До зон інженерної інфраструктури згідно ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 п. 5.14 відносяться головні об’єкти електромережі, тепломережі, міжоб’єктні котельні, магістральні інженерні мережі.


В межах населених пунктів Ясногірської селищної ради такі об’єкти відсутні.↑ На верх4.3.6 Комунально-складські зони КС


Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації КС-3 призначена для розміщення кладовищ, що вимагають встановлення санітарно-захисних зон - 300 м.


Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації КС-3* призначена для розміщення закритих кладовищ, що вимагають встановлення санітарно-захисних зон - 100 м.


Зони розміщення об’єктів 4 класу санітарної класифікації - КС-6, КС-6п призначаються для розміщення об’єктів, що вимагають встановлення санітарно-захисних зон - 100 м.


Зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації - КС-7, КС-7п призначаються для розміщення об’єктів, що вимагають встановлення санітарно-захисних зон - 50 м.↑ На верх4.3.7 Виробничі зони В


До складу виробничих зон входять:


Зони підприємств III, IV, V класу санітарної шкідливості В-3, В-4, В-5 призначаються для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон 300м, 100м, 50м.↑ На верх4.3.8 Зони земель спеціального призначення СП


Зона земель спецпризначення СП-1п призначена для озеленення насадженнями спеціального призначення територій санітарно-захисних і водоохоронних зон, для озеленення схилів балок, ярів и т.д.↑ На верх4.3.9 Зони земель сільськогосподарського призначення СГ↑ На верх4.3.10 Зона земель історико-культурного призначення ІК


Згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини визначені зони, які встановлюють спеціальні режими використання:
- охоронні зони пам’яток історії і культури – зона ІК-1;
- зони історичних територій населеного пункту XVIII ст., XX ст. – зони ІК-2, ІК-4.↑ На верхРозділ 5. МІСТОБУДІВНІ РЕГЛАМЕНТИ

5.1 Громадські зони Г

5.1.1 Зона загальноселищного центру Г-1


Призначається для розміщення адміністративних будівель, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції загальноселищного значення.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- будівлі офісні: - автостоянки для тимчасового зберігання автомобі-лів;  
органів державного та місцевого управління, - споруди комунальної, інженерної та транспортної інфраструктури, необхідної для обслуговування данної зони (при обов’язковому дотриманні державних будівельних, санітарних, про-типожежних норм і правил); - багатоквартирні житлові будинки,
фінансового обслуговування, - громадські туалети; - будівлі шкіл;
органів правосуддя, - парки, сквери; - заклади лікувально-профілактичні та інші оздоровчі;
для конторських та адміністративних цілей, - розміщення елементів благоустрою; -будівлі, що використовуються в спортивних цілях;
- комунальні служби , - тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності - будівлі для культової та релігійної діяльності ;
- комерційні об’єкти, пов’язані з обслуговуванням населення);   - антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’яз-ку;
- установи для громадських обрядів;    
- пам’ятки історії та архітектури;    
- бібліотеки;    
- музеї та художні галереї,    
-зали засідань та багатоці-льові зали для публічних виступів,    
-музичні та танцювальні зали, - будівлі для публічних виступів;    
- кінотеатри;    
- будівлі торговельні;    
- будівлі підприємств побутового обслуговування;    
- багатофункціональні будівлі, що включають приміщення різного призначення    ↑ На верх5.1.2 Зона громадської забудови (підцентр) Г-1*, Г-1*п


Призначаються для розміщення об’єктов повсякденного обслуговування населення.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- будівлі торговельні, - зелені насадження загального користування; - будівлі для культової та релігійної діяльності;
- підприємства та установи громадського харчування; - гостьові автостоянки; - будинки садибного типу;
- підприємства побутового та комунального обслуговування; - котельні; - ринки (тимчасові споруди).
- будівлі для публічних виступів; - об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури;  
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях; - зелені насадження обмеженого користування;  
- будівлі лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів (аптеки, амбулаторія); - майданчики для відпочинку, для ігор дітей, для занять фізкультурой.  
- будівлі поштових відділень,    
- офісні будівлі.    


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих у зонах Г-1, Г-1*, Г-1*п


• Вид об’єкту містобудування - адміністративна будівля, підприємства громадського харчування, підприємства побутового обслуговування населення, мага-зини,торгівельні комплекси, ринки згідно з містобудівним регламентом відповідних зон.


• Площа земельної ділянки - згідно таблиці 6.1*, ДБН 360-92**


• Граничний відсоток забудови земельної ділянки приймається з урахуванням додержання инсоляційних і протипожежних розривів відповідно до ДБН 360-92**.


• Мінімальні відстані між житловими та громадськими будинками слід приймати на основі розрахунків інсоляції і аерації, врахування протипожежних вимог і побутових розривів.


• Максимальна кількість поверхів громадських будівель - 1-3 поверхи.


• Мінімальна відстань від будівлі/споруди до меж земельної ділянки:
- головний фасад - згідно зі сформованою лінією забудови;
- дворовий та бічні фасади - згідно протипожежних норм ( ДБН 360-92** дод. 3.1), санітарних норм (ДСП 173- 96), і норм інсоляції –згідно «Санітарних норм і правил забезпечення інсоляцією житлових та громадських будівель і територій».


• Відстань від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній - згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м;


• Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються до існуючих будівель і споруд згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 «Протипожежні вимоги»


• Охоронні зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92** розділ 8; додаток 8.1;


Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з дер-жавними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» і ДБН 360-92**;


• Вимоги щодо благоустрою - згідно Закону України " Про благоустрій насе-лених пунктів» стаття 22, 23;


• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92**, розділ 7;


• Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту - згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміни №4 від 21.06.2011 №67;


• У разі, якщо земельна ділянка чи об’єкт капітального будівництва розташований у межах зони з особливими умовами використання території, на них встановлюються обмеження використання.


Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації.↑ На верх5.1.3 Культурні і спортивні зони Г-3


Призначаються для розміщення закладів культури, спортивно-видовищних комплексів, кінотеатрів, стадіонів та інших об’єктів.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- будівлі для публічних виступів; - відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту; - будівлі роздрібної торгівлі та харчування;
- бібліотеки; - поштові відділення; - будівлі для культової діяльності;
- фізкультурно-оздоровчі комплекси, спортивні комплекси і зали,басейни, спортивні майданчики та інші спортивні об’єкти - громадські вбиральні; - антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку;
  - споруди комунальної, інженерної і транспортної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони в цілому (при обов’язковому дотриманні державних будівельних, санітарних, протипо-жежних норм і правил); - об’єкти автомобільного сервісу на земельних ділянках, що безпосередньо межують з червоними лініями вулиць, доріг;
  - розміщення елементів благоустрою; - будівлі підприємств побутового обслуговування;
  - парки, сквери - інші об’єкти, пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням зони;
    - тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих у зонах Г-3


Гранично допустима висота будівель визначається відповідно до державних будівельних норм щодо культурних і спортивних споруд ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В. 2.2-16-2005;


• Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки визначається відповідно до державних будівельних норм щодо культурних і спортивних споруд ДБН В. 2.2-13-2003; ДБН В. 2.2-16-2005;


• Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки - згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування - табл. 6.1;


• Відстань від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній - згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м;


• Мінімальні відстані між житловими та громадськими будинками слід приймати на основі розрахунків інсоляції і аерації, врахування протипожежних вимог і побутових розривів;


• Охоронювані зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92** розділ 8, додаток 8.1;


• Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань - згідно з державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва», ДБН 360-92**;


• Вимоги щодо благоустрою - згідно Закону України " Про благоустрій населених пунктів» стаття 22, 23;


• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92**, розділ 7;


Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації.↑ На верх5.2 Житлові зони Ж


Житлові зони призначені для постійного проживання населення і з цією метою підлягають забудові житловими будинками садибного типу (з присадибними ділянками).


У житлових зонах можливе розміщення окремо розташованих, вбудованих або прибудованих об’єктів соціального та комунально-побутового призначення, об’єктів охорони здоров’я, культових, об’єктів дошкільної, середньої освіти, вищої, середньої та початкової професійної освіти, гостьових стоянок автомобільного транспорту, гаражів та інших об’єктів, пов’язаних з проживанням громадян, які обслуговують житлові зони і не чинять негативного впливу на навколишнє середовище і потребують організації санітарно-захисних зон.


В межах житлових зон передбачаються території громадських центрів обслуговування населення.


До складу житлових зон включені:


1. Зона садибної житлової забудови (існуюча, на проектний період і на перспективу ) - Ж-1, Ж-1п, Ж-1пп.


2. Зона малоповерхової багатоквартирної житлової і громадської забудови – Ж-5.


3. Зона збереження та обмеження використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території СЗЗ до періоду її зміни - Ж-6.


Розташування окремо стоячих, прибудованих об’єктів, зазначених у переліку дозволених і допустимих видів використання, можливо при наявності резервних територій у межах територіальної зони.↑ На верх5.2.1 Зона садибної житлової забудови Ж-1, Ж-1п, Ж-1пп


Призначена для розміщення одноквартирних будинків садибного типу, включно із земельними ділянками


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- одноквартирні житлові будинки садибного типу (з присадибними ділянками); - окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення і повсякденного обслуговування: поштове відділення, міліції, банків, адміністрації, - історико-культурні пам’ятки;
- будівлі шкіл, дошкільних та позашкільних навчаль-них закладів. - комунальні служби, будівлі органів місцевого самоврядування; - будівлі для культової діяльності;
  - споруди комунальної,інженерної та транспортної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони в цілому (при обов’язковому дотриманні державних будівельних, санітарних, протипожежних норм і правил). - тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;
  - окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 авт., - будівлі громадської забудови та соціальної сфери у складі громадських центрів, у вигляді окремих споруд або у житлових будинках на присадибних ділянках при обов’язковому дотриманні державних будівельних, санітарних, протипожежних норм і правил та наявності вільної території для забезпечення розмірів земельних ділянок під об’єкти у відповідності з вимогами, приведеними в таблиці 6.1 ДБН 360-92 ** ;
  - господарські споруди на території присадибної ділянки - сараї, хліви, літні кухні, майстерні, погреби, котельні, бойлерні тощо; - ветеринарні приймальні пункти
  - парники, теплиці, колодязі, септики, туалети, паркани, ворота, хвіртки, замощення і т. д.;  
  - вирощування на присадибних ділянках фруктів овочів, ягідників, квітів. - антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку;
  - об’єкти благоустрою та озеленення території;  
  - майданчики для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку і занять физкультурою;  
  - майданчики для сміттєзбірників загального користування;  


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих у зоні Ж-1, Ж-1п, Ж-1пп


• Розміри земельних ділянок і параметри дозволеного будівництва:
- максимальна площа земельних ділянок для будівництва житлового будинку для садибної забудови - 1500 м2 (згідно Земельного кодексу),
- мінімальна ширина знову відведених земельних ділянок уздовж фронту вулиці (проїзду) - 15 м,
- гранично допустима висота будівель – не вище 3-х поверхів загальною площею до 300 м2 згідно затвердженої містобудівної документації;
- господарських будівель - 1 пов. с загальною площею до 100 м2;
- об’єктів установ дитячої дошкільної освіти - 2 пов,
- об’єктів установ початкової та середньої освіти - 3 пов.


• Житлові будівлі слід розташовувати з відступом від червоних ліній вулиць:
- магістральних - не менше 6м;
- житлових - не менше 3м;
- допускається розміщення житлових будівель на червоних лініях в умовах реконструкції сформованої забудови


Розміщення гаражів слід передбачати переважно вбудованими або прибудованими до житлових будинків по лінії забудови або в глибині ділянки.


• Відстань до сусідньої межі ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни - не менше 1,0 м.


• Господарські будівлі для утримання худоби, інших тварин і птиці допускається для селищ міського типу. Розміщення цих будівель на присадибних ділянках слід виконувати відповідно нормативно-правовим актам органів місцевого самоуправління.


• Ширина внутрішньоквартальних проїздів з однією смугою руху - 3,5 м, з двома - 5,5 м. На односмугових проїздах передбачати роз’їзди.


• Довжина тупикових проїздів - не більше 150 м.


• Примикання проїздів до проїжджих частин магістральних вулиць регульованого руху на відстані не менше 50 м від перехрестя


• Вимоги до огорожі земельних ділянок:


1. Максимальна висота огорож земельних ділянок встановлюється для земельних ділянок житлової забудови.


2. Максимальна висота огорож земельних ділянок житлової забудови:
- вздовж швидкісних транспортних магістралей – 2,5 м,
- вздовж вулиць і проїздів - 1,8 м,
- між сусідніми ділянками забудови - 1,8 м з дотриманням норм інсоляції та аерації без погодження з суміжними землекористувачами.
-більше 1,8 м - за погодженням з суміжними землекористувачами.


Для ділянок житлової забудови висота 1,8 метра може бути перевищена при умові, якщо це не порушує об’ємно-просторових характеристик навколишньої забудови і ландшафту, норм інсоляції та природної освітленості.


• Відстань від основних будівель до окремо розташованих господарських та інших будівель:
- згідно з санітарними нормами і инсоляційними вимогами;
- відстань від житлових будинків і господарських споруд на присадибній земельній ділянці житлових будинків і господарських споруд на сусідніх земельних ділянках згідно з протипожежними вимогами - від 6 до 15 м залежно від ступеня вогнестійкості будівель.


• Дотримання охоронних зон інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92** розділ 8.


• Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" - згідно ДБН 360-92 **,


Вимоги щодо благоустрою - згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів» стаття 22, 23.


• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92** розділ 7.


• Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації;


• Особливі умови щодо:


- розміщення господарських будівель по лінії забудови вулиць і проїздів не допускається у вбудованих і прибудованих до будинку приміщеннях громадського призначення, а також не допускається розміщення спеціальних магазинів будівельних матеріалів зі складуванням сипучих матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також підприємств побутового обслуговування, у яких застосовуються легкозаймисті рідини (за винятком перукарень, майстерень по ремонту годинників, взуття),


-розміщення лазень, саун допускається за умови каналізаційного стоку,


- при ухилі даху в бік сусідньої ділянки необхідно забезпечити водовідведення дощових і талих вод на території своєї ділянки


• Обмеження на розміщення вбудовано-прибудованих об’єктів громадського призначення в житлових будинках встановлюються у відповідності з нормативними вимогами.


• У разі, якщо земельна ділянка (її частина) і об’єкт капітального будівництва розташований в межах зон з особливими умовами використання територій, у від-повідності зі схемою містобудівного зонування використання земельної ділянки (її частини) та об’єкта здійснюється з урахуванням обмежень згідно нормативним вимогам.↑ На верх5.2.2 Зона малоповерхової багатоквартирної житлової і громадської забудови Ж-5


Призначається для розміщення малоповерхових житлових будинків і супутніх об’єктів повсякденного обслуговування, комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноселищного значення


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- житлові будинки багатоквартирні 2-3 поверхові; - господарські, ігрові дитячі майданчики; - будівлі охорони здоров’я;
- дошкільні і позашкільні навчальні заклади; - адміністративні будівлі місцевого значення і повсякденного обслуговування: - гуртожитки;
- школи та інші середні навчальні заклади, - поштове відділення, - будівлі роздрібної торгівлі та харчування;
  - міліції,банку, - тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;
  - житлово-експлуатаційні установи; - будівлі підприємств побутового обслуговування;
  - відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92 **; - тимчасові металеві гаражі;
  - споруди комунальної, інженерної і транспортної інфраструктури, необхідні для обслуговування данної зони (при обов’язковому дотриманні державних будівельних, санітарних, протипожежних норм і правил);  
  - майданчики для сміттєзбірників загального користування;  
  - об’єкти благоустрою та озеленення території.  
  -майданчики для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та занять фізкультурой  


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні Ж-5


• Мінімальна кількість поверхів житлових будинків -2 поверхи;


• Максимальна кількість поверхів:
- житлових будинків - 3 поверхів,
- громадських будівель - 2-3 поверхів,
- дошкільних навчальних закладів - 2 поверхи,
- середніх навчальних закладів - 3 поверхи
- в житлових кварталах треба передбачати спеціальні житлові будинки чи відводити перші поверхи будинків для розселення маломобільних груп населення з дотриманням нормативної доступності до громадських установ


• Мінімальні відступи житлових будівель від червоних ліній:


- житлові будинки з квартирами на перших поверхах слід розташовувати, як правило, з відступом від червоної лінії магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових вулиць та проїздів - не менше 3 м (якщо інше не визначене лінією регулювання забудови, детальним планом території),


- допускається розміщення по червоній лінії житлових будівель з вбудованими в перші поверхи або прибудованими приміщеннями громадського призначення, а на житлових вулицях в умовах реконструкції сформованої забудови - житлові будинки з квартирами на перших поверхах тільки як виняток.


• Відстань між житловими будинками, а також між житловими, громадськими будівлями визначають виходячи з вимог протипожежної безпеки, інсоляції та санітарного захисту у відповідності з діючими нормами.


• У житлових будинках по магістральних вулицях квартири на перших двох поверхах допускається перепрофілювати під об’єкти соціальної сфери з урахуванням дотримання санітарно-побутових умов


• Вимоги до висоти будівель, оформлення фасадів, огорож, звернених на вулицю, повинні відповідати характеру середовища, типу забудови та умовам розміщення, що визначається містобудівною документацією (детальними планами території).


• Вимоги до огорожі земельних ділянок:
- для будівель шкіл та дошкільних навчальних закладів - у відповідності з нормативними вимогами.


• Щільність населення житлового кварталу з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого значення слід приймати згідно з ДБН 360-92** п.3.7,3.8, для підприємств обслуговування - табл. 6.1 за містобудівним розрахунком.


• Норми розрахунку стоянок автомобілів передбачити у відповідності з додатком №4 до ДБН 360-92**, з дотриманням санітарних норм.


• Площу озеленення житлових кварталів слід приймати не менше 6 м2 на 1 особу (без урахування території шкіл та дитячих дошкільних установ)


• Особливі умови щодо:
- використання підземного простору: підвалу, цокольного поверху - можливе влаштування підвального або цокольного поверху для розміщення господарських приміщень, гаражів та інших об’єктів, що відповідають вимогам санітарних і протипожежних норм.
- охоронні зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92** розділу 8;
- вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань у відповідності з державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008
- «Інженерні вишукування для будівництва» - згідно ДБН 360-92 **, ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;
- забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92 ** розділ 7;
- Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщину, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних сані-тарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації.↑ На верх5.2.3 Зона збереження і обмеженого використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території СЗЗ до періоду її зміни - Ж- 6


Обмеження використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території санітарних, захисних та санітарно-захисних зон встановлюється з метою забезпечення необхідних гігієнічних норм вмісту забруднюючих речовин в атмосферІ та грунті, зменшення негативного впливу підприємств, транспортних комунікацій, ліній електропередач на навколишнє середовище, таких як шум, електромагнітні хвилі.


Організацію санітарно-захисних зон для підприємств та об’єктів слід здійснювати відповідно до вимог, встановлених ДСП - 173-96 (держані санітарні правила планування та забудови населених пунктів)


В цілях забезпечення безпеки населення навколо об’єктів і виробництв, що є джерелами впливу на довкілля і здоров’я людини, встановлюється спеціальна територія з особливим режимом використання - санітарно-захисна зона.


Згідно із зазначеним режимом використання земельних ділянок і об’єктів капітального будівництва на території СЗЗ, межі яких відображені на схемі містобудівного зонування населеного пункту ( відображення меж зон з особливими умовами використання території, меж зон, що виділяються за екологічними вимогами, санітарно-гігієнічним нормами та вимогами, а також меж територій,на які дія містобудівного регламенту не розповсюджується), вводяться слідуючі обмеження господарської чи іншої діяльностиі:


У санітарно-захисній зоні не допускається розміщувати:
- житлову забудову, включаючи окремі житлові будинки,
- ландшафтно-рекреаційні зони, - зони відпочинку,
- території санаторіїв-профілакторіїв і будинків відпочинку,
- територій садівницьких товариств та котеджної забудови,
- колективних або індивідуальних дачних і садово-огородніх ділянок, а також інших територій з нормованими показниками якості середовища проживання,
- спортивні споруди,- дитячі майданчики,
- освітні та дитячі установи,
- лікувально-профілактичні та оздоровчі заклади загального користування,
- об’єкти з виробництва лікарських речовин, лікарських засобів та (або) лікарських форм,
- склади сировини і напівпродуктів для фармацевтичних підприємств,
- об’єкти харчових галузей промисловості,
- оптові склади продовольчої сировини і харчових продуктів,
- комплекси водопровідних споруд для підготовки та зберігання питної води.


Допускається розміщувати в межах санітарно-захисної зони промислового об’єкта або виробництва:
- підприємства, їх окремі споруди з виробництвом меншого класу шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна зона при умові аналогічного характеру шкідливості,
- лазні, пральні,
- об’єкти торгівлі та громадського харчування,
- гаражі, майданчики та споруди для зберігання громадського та індивідуального транспорту,
- пожежні депо,
- місцеві та транзитні комунікації,
- ЛЕП, електропідстанції,
- нафто-газопроводи,
- артезіанські свердловини для технічного водопостачання,
- водоохолоджуючі споруди для підготовки технічної води,
- каналізаційні насосні станції,
- споруди оборотного водопостачання,
- автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів.


Захисне озеленення санітарно-захисних зон деревно-чагарниковими насадженнями має займати площу (з розрахунку по ширині зони):мінімальна площа озеленення для зони до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%.


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні Ж-6


Використання житлової забудови, розташованої в СЗЗ може вирішуватися декількома шляхами:
- територія підлягає реконструкції з організацією СЗЗ;
- житлова забудова може бути винесена за межі СЗЗ з відселенням мешканців;
- розмір СЗЗ від закритих кладовищ може бути зменшений на підставі ДСП 2.2.2.028-99 із збереженням житлової забудови.↑ На верх5.3 Рекреаційні зони Р

5.3.1 Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3


Призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них відносяться озеленені території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення і громадських центрів. Ці території можуть бути забезпечені високим рівнем благоустрою, відповідним рівнем постійних споруд для активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об’єктів супутніх видів використання. Зони включають парки, сквери, сади, бульвари


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- - озеленення території; - споруди комунальної, інженерної і транспортної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони чи селища в цілому (при обов’язковому дотриманні будівельних, санітарних, протипожежних норм і правил); - об’єкти роздрібної торгівлі та харчування;
- водно-оздоровчі комплекси; - адміністративно-господарські будівлі та споруди, необхідні для обслуговування даної зони; - культові споруди;
- - фізкультурно-оздоровчі і спортивні комплекси; - пункти прокату спортивного інвентарю; - тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;
- - ігрові дитячі майданчики; - відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку згідно ДБН 360-92 **, зі зміною №4; - антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку
- - майданчики для відпочинку дорослих; - громадські вбиральні  
- - інші елементи благоустрою - майданчики для сміттєзбірників загального користування  
- - культурно-розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики дискотеки)    
- атракціони    


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні Р-3


Функціональна організація території повинна включати зони з різним характером використання: масових, культурно-просвітницьких заходів, фізкультурно-оздоровчих, відпочинку дітей, прогулянкову, господарську. Озеленені території повинні бути впорядковані і обладнані малими архітектурними формами, фонтанами, альтанками, сходами, пандусами, світильниками. Малі архитектурні форми і споруди паркової інфраструктури повинні відповідати характеру функціональної зони і підкреслювати привабливість та естетичну цінність навколишнього ландшафту. Параметри використання території (% від загальної площі): зелені насадження - 65%; інші (алеї, дороги, майданчики, споруди) - 35%.


• Вид об’єкта містобудування - згідно містобудівного регламенту використання території зони.


• Площа земельної ділянки - згідно таблиці 5.1 ДБН 360-92**, з додатком 6.1 ДБН 360-92** з урахуванням містобудівної ситуації.


• Граничний відсоток озеленення рекреаційної зони - згідно з додатком 5.2. ДБН 360-92**.


• Гранична висота споруди регламентується для конкретного об’єкта:
- об’єкти громадського харчування не вище 2 поверхів;
- літні кінотеатри, відкриті естради, спортивні споруди та інші подібні об’єкти, пов’язані з призначенням основного виду використання - 8-10 метрів;
- гранична висота атракціонів не встановлюється і може бути будь-якою з урахуванням дотримання нормативів використання.


• Організація під’їздів до споруд для обслуговуючого транспорту і місцям паркування для індивідуального та туристичного транспорту визначається на наступних стадіях проектування у відповідності зі зміною №4 до ДБН 360-92**.


• Орієнтація в’їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для об’єктів масового відвідування відносно елементів планувальної структури - визначається з урахуванням існуючоїї містобудівної ситуації.


• Мінімальна відстань від будинків до червоних ліній житлової вулиці - 3,0 м, магістральної вулиці - 6,0 м.


• Мінімальні відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд слід приймати на основі розрахунків інсоляції і аерації, врахування протипожежних вимог і побутових розривів;


• Охоронні зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92 ** розділ 8, додаток 8.1;


• Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно ДБН 360-92 **, ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;


• Вимоги щодо благоустрою - згідно із Законом України «Про благоустрій населених пунктів» стаття 22;


• Усі види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню озеленених територій.


Дозволяється нове зелене будівництво, реконструкція існуючого озеленення, благоустрій території, реконструкція існуючих інженерних мереж, пішохідних доріг, будівель і споруд, а також обмежене нове будівництво об’єктів, необхідних для утримання та діяльності господарюючих суб’єктів, що не суперечить заданому функціональному призначенню території - рекреаційного і оздоровчого.


• Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації.↑ На верх5.3.2 Рекреаційні зони обмеженого використання Р-4


Призначаються для розміщення дач і колективних садів, організації заміського відпочинку громадян, ведення садівницького та городницького господарства з можливістю розміщення садових або дачних будинків.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- елементи благоустрою і озеленення території; - споруди комунальної, інженерної і транспортної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або селища в цілому (при обов’язковому дотриманні державних будівельних, санітарних, протипожежних норм і правил); - житлові будинки (при обов’язковому дотриманні державних, будівельних, санітарних, протипожежних норм и правил);
- садові и дачні ділянки; - будівлі та споруди адміністративного призначення, необхідні для обслуговування даної зони; - будівлі роздрібної торговлі та харчування;
- городництво і садівництво. - відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку згідно ДБН 360-92 **; - тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;
  - окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобіля; - антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку;
  - господарські (присадибні) будівлі - сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, теплиці тощо;  
  - колодязі, септики, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;  
  - пасіки;  
  - малі архітектурні форми.  
  - спортивні майданчики;  
  - ігрові дитячі майданчики;  
  - майданчики для сміттєзбірників загального користування;  


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні Р-4


• Існуючі дачні і садівничі райони дозволяється реконструювати в районах садибної забудови при умові приведення вулично-дорожньої мережі та інженерного обладнання до нормативів садибної забудови міських поселень – згідно ДБН -360-92**, п.3.49.


• В існуючих дачних і садівничих районах використання садових або дачних ділянок їх власниками для створення об’єктів торгівлі, культурно-побутового обслуговування допускається за умови:


- відповідності площі земельної ділянки показникам, наведеним у таблиці 6.1 ДБН 360-92 **;


- організації під’їзду до ділянки та влаштування інженерного обладнання, що відповідає санітарним і протипожежним вимогам.


Будівництво нових садибних житлових будинків та реконструкція дачних і садових будинків у садибні для постійного проживання в існуючих районах допускається за умови:
- дотримання нормативних вимог щодо житлового будинку;
- організації під’їзду до ділянки з влаштуванням розширень проїжджої частини однорядного проїзду шириною 3 м, довжиною 12 м не менше ніж через кожні 100 м, при цьому радіус закругленої проїжджої частини проїздів на перехрестях повинен становити не менше 6 м.
- мінімальна відстань від будівель до червоних ліній житлової вулиці - 3,0 м, магістральної вулиці - 6,0 м;
- охоронювані зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92 ** розділ 8;


• Гранично допустима висота будівель, максимально допустима щільність забудови - відповідно до містобудівного розрахунку;


• Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно ДБН 360-92 **, ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;


• Вимоги щодо благоустрою - згідно із Законом України «Про благоустрій населених пунктів» ст. 22;


• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з п. п. 3.11, 3.22, 3.51 ДБН 360-92 **;


• Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту - згідно з ДБН 360-92** розділ 7 та зміни № 4 від 21.06. 2011 № 67;


• Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації.↑ На верх5.4 Зони транспортної інфраструктури ТР

5.4.1 Зона транспортної інфраструктури ТР-1


До зони транспортної інфраструктури ТР-1 відносяться території смуги відведення залізниці


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- залізничний вокзал; -об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважного виду використання території, -
- смуга відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням з СЗЗ – 100 м від осі крайньої заліз-ничної колії; - об’єкти і споруди, що призначені для охорони і сприяють безпеці об’єктів переважного виду використання території - будівлі торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
- станції з усіма будівлями і спорудами - споруди комунальної та ін. - службові, культурно-побутові та інші будівлі і споруди, необхідні для забезпечення роботи залізничного транспорту
-женерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони - гаражі, автостоянки
- майданчики та споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;
- елементи благоустрою та озеленення


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні ТР-1


• Вид об’єкта містобудування - у відповідності з регламентом освоєння зони;


• Площа земельної ділянки - згідно з розділом 7 ДБН 360-92** та відомчих норм щодо розміщення об’єктів транспортної структури;


• Гранична висота будівлі/споруди визначається згідно містобудівного розрахунку;


• Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки згідно містобудівного розрахунку;


• Мінімальна відстань від будівлі/споруди до меж земельної ділянки:
- головний фасад - згідно зі сформованою лінією забудови;
-дворовий та бічні фасади - згідно протипожежних норм ( ДБН 360-92** дод. 3.1), санітарних норм (ДСП 173- 96), і норм інсоляції –згідно «Санітарних норм і правил забезпечення інсоляцією житлових та громадських будівель і територій».


Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд - згідно санітарних, протипожежних норм і норм інсоляції;


• Організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів визначається на наступних стадіях проектування;


• Орієнтація в’їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для об’єк-тів масового відвідування відносно елементів планувальної структури визначається на наступних стадіях проектування;


• Особливі умови щодо:
- розміщення і використання вбудовано-прибудованих приміщень - на наступних стадіях проектування;
- використання підземного простору: підвалу, цокольного поверху - можливе влаштування підвального або цокольного поверху для розміщення господарських приміщень, гаражів та інших об’єктів, що відповідають вимогам санітарних і протипожежних норм.


Житлову забудову необхідно відокремлювати від залізничних ліній, СЗЗ шириною 100 м від крайньої залізничної колії за умови забезпечення нормативного рівня шуму, прилеглих об’єктів та на території забудови


При розташуванні залізниці у виїмці та здійснення спеціальних шумозахисних заходів розмір СЗЗ встановлюється з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму не менше 50 м, при цьому не менше 50 % площі території СЗЗ повинно бути озеленено.


Відстань від меж садових ділянок до осі крайньої залізничної колії слід приймати не менше 50 м при обов’язковому використанні шумозахисного озеленення шириною 25-30 м або ж іншими шумозахисними заходами (Санпін 176-96, п. 5.20)


• Мінімально допустимі відстані від об’єктів, що проектуються в смузі відведення залізниці, до вже існуючих будинків та споруд - згідно з ДБН 360-92 **, доп. 3.1" Протипожежні вимоги";


• Охоронювані зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92 **, розділ 8, додаток 8.1;


• Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань у відповідності з державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» - згідно ДБН 360-92 **,


• Вимоги щодо благоустрою - згідно з Законом України «Про благоустрій населених пунктів», стаття 22, 24;


• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92 **, розділ 7;↑ На верх5.4.2 Зона транспортної інфраструктури ТР-3


До зони транспортної інфраструктури ТР-3 відносяться території вулиць, майданів в межах червоний ліній.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- автомобільні дороги і вулиці; -озеленення, освітлення, водовідведення; -
- проїжджа частина, тротуари, пішохідні і велосипедні доріжки; - зупинки громадського пасажирського транспорту та їх обладнання; - пам’ятники;
- споруди лінійного та енергетичного господарства; - тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, що не мають фундаменту, сблоковані із зупинкою громадського пасажирського транспорту, загальною площею не більше 30 м2;
- огорожа вулиць і відбійники; - майданчики для стоянок автотранспорту;
- інженерне обладнання і пристрої, що забезпечують безпеку руху (турнікети, освітлення, світлофори, дорожні знаки, розмітка проїжджої частини, транспортні пересічення в одному рівні); - АЗС, АГЗС, СТО, автосервісні центри, автомийки;
- елементи благоустрою та озеленення, - інші об’єкти дорожнього сервісу.
- інші дорожні споруди та обладнання,що забезпечують функціонування автомобільних доріг.


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні ТР-3


• Розміщення і будівництво наземних об’єктів житлово - цивільного, промислового призначення та інших капітальних споруд, крім об’єктів транспорту та інженерних мереж, в межах червоних ліній вулиць і доріг забороняється;


• Тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, згідно Указу 21.10.2011 №244 "Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності" повинні бути одноповерхові споруди, виконані з полегшених конструкцій і встановлюватися тимчасово без спорудження фундаменту і різного типу:
- пересувного типу, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у яких можуть бути розміщене торгівельне обладнання, низькотемпературний прилавок, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі;
- стаціонарного типу, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу 30 м2.


• Гранично допустима висота будівель - відповідно до містобудівного розрахунку,


• Мінімально допустимі відстані від об’єктів, що проектуються до існуючих будівель і споруд згідно ДБН 360-92 **, доп. 3.1 "Противопожежні вимоги";


• Охоронні зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92 **, розділ 8;


• Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань у відповідності з державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» - згідно ДБН 360-92 **;


• Вимоги щодо благоустрою - згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів», стаття 22, 24;


• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92 **, розділ 7;


• Вимоги щодо забезпечення необхідної кількості місць зберігання автотранспорту - згідно з ДБН 360-92 **, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06. 2011 № 67;


• Станції технічного обслуговування автотранспорту необхідно розміщувати біля автомобільних доріг (АЗС, як правило, з двох сторін) при в’їзді в населені пункти або при виїзді з них, поєднуючи з готелями, ресторанами та іншими будівлями дорожньо-транспортної служби. Розмір ділянки станції повинен прийматися в залежності від їх класу в межах 0,3-0,5 га;


• Найменшу відстань від в’їзду та виїзду з території АЗС слід приймати:
- до перехрестя з магістральною вулицею (найближча межа її проїжджої частини) - 100 м,
- до перехрестя з вулицею або проїздом місцевого значення (найближча межа проїжджої частини) - 35 м,
- до вікон виробничих та житлових приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних і лікувальних закладів, майданчиків відпочинку - 15 м згідно з ДБН 360-92**


• Розміщення АЗС на пішохідних вулицях та внутрішньоквартальних проїздах забороняється;


• Відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для збереження рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних установ, до стін житлових та громадських споруд, дитячих ігрових майданчиків та місць відпочинку слід приймати згідно розрахунку забруднення атмосферного повітря викидами АЗС, але не менше 50 м;


• Автомобільні газозаправні станції (АГЗС) і автогазонакопичувальні компресорні станції (АГНКС) слід розміщувати на відстані 100 м до житлових, громадських, виробничих та інших будівель згідно з ДСП-173-96, додаток №4;


• АЗС з модулем АГЗП (наземними і підземними резервуарами) слід розміщувати згідно ДБН 360-92** та табл. 4 НАПБ.Б.05-019-2005;


• Мінімальні відстані від АЗС і резервуарів для зберігання СВГ до транспортних мереж і споруд слід приймати відповідно до НАПБ Б. 05-019-2005 таб. 3,4,5.


• Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації.↑ На верх5.5 Зони інженерної інфраструктури – ІН


До зон інженерної інфраструктури згідно ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 п. 5.14 відносяться головні об’єкти електромережі, тепломережі, міжоб’єктні котельні, магістральні інженерні мережі.


В межах населених пунктів Ясногірської селищної ради відсутні об’єкти інженерної інфраструктури, які згідно ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 віднесені до відповідної зони.


Забезпечення населених пунктів інженерною інфраструктурою здійснюється від головних об’єктів, розташованих в м. Краматорську:


Водопостачання – від резервуарів «Крейдяна Гора», в які вода подається від 2-го Донецького водопроводу .


Газопостачання – подача природного газу від магістрального газопроводу високого тиску Амвросіївка – Горлівка – Слов’янськ через ГРС, ГРП, а потім в розвідну мережу населеного пункту.↑ На верх5.6 Комунально-складські зони КС


Зони об’єктів 3,4 і 5 класу санітарної класифікації призначаються для розміщення кладовищ з розміром СЗЗ 300 м, і підприємств з джерелом забруднення навколишнього середовища з розміром СЗЗ від 50 до 100 метрів, а також об’єкти, що забезпечують функціонування інженерної і транспортної інфраструктури - КС-3 – 300м, КС-3* - 100 м, КС-6 - 100м; КС-7 - 50м.↑ На верх5.6.1 Комунально-складська зона КС -3, КС-3п, КС-3*


Зона КС-3, КС-3п та КС-3*(для закритих кладовищ з СЗЗ-100м)) призначена для розміщення кладовищ та пов’язаних з цією функцією об’єктів, озеленення


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- діючі кладовища; - споруди інженерної інфраструктури, пов’язані з функціонуванням даної зони; - автостоянки для тимчасового збереження транспортних засобів;
- закриті кладовища; - культові споруди (без приміщень для постійного проживання); - об’єкти для розпродажу ритуального приладдя, квітів і и т.п.
- меморіальні комплекси - допоміжні виробництва та адміністративні об’єкти, пов’язані з функціонуванням кладовищ;
- громадські вбиральні;
- елементи благоустрою,
- зелені насадження,


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні КС-3, КС-3п, КС-3*


• Розмір земельної ділянки, що відводиться під кладовище традиційного поховання, визначається з розрахунку 0,24 га на 1000 жителів у міських поселеннях та 0,1 га на 1000 жителів - у сільській місцевості відповідно до Сан Пін 2.2.2.028-99.


• Санітарно-захисна зона від території кладовища традиційного поховання до житлових і громадських будівель, зон відпочинку, колективних садів та городів повинна бути не менше 300 м.


• Санітарно-захисна зона закритих кладовищ (по закінченню цвинтарного периода - 20 років) - до житлових громадських будівель, установ і зон відпочинку і об’єктів, які прирівнюються до них, може бути зменшена: у міських поселення до 50м, в сільських поселеннях до 100м.


• Санітарно-захисна зона закритих кладовищ не змінюється, якщо планується його повторне використання для поховання по закінченню цвинтарного періо-ду і повинна становити не менше 300м згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99.


• В залежності від рельєфу ділянки, озеленення або інших природних умов проектуються і будуються кладовища таких типів:
- регулярного типу - на ділянках зі спокійним рельєфом,
- ландшафтні - на ділянках зі складним рельєфом,
- змішаного типу - з виділенням однієї частини території на ландшафтні упо-рядочення з організацією в іншій його частині секторів поховання за регулярной схемою.↑ На верх5.6.2 Комунально-складська зона КС-6, КС-6п, КС-7, КС- 7п


Перелік об’єктів, розташованих в цих зонах, згідно ДБН – 360-92**, п. 4.17. Санітарно-захисні зони - 100м, 50 м.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- підприємства та об’єкти харчової промисловості, торгівлі та плодоовочевого господарства (холодильники, плодо-овочеві бази, сховища, овочів і фруктів тощо); - -об'єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств; - виробничі і промислові підприємства 4-5 класів у відповідності з державними санітар-ними нормами;
- заготівельні підприємства напівфабрикатів та кулінарних виробів; - -пункти швидкої допомоги; - підприємства громадського харчування;
- об’єкти складського призначення різного профілю; - -аптеки - продовольчі ринки,
- склади (вугільні і будматеріалів); - - магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту; - культові споруди (без приміщень для постійного проживання);
- об’єкти транспортного господарстві (гаражі, СТО, АЗС, АЗК,); - - поштове відділення; - майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації;
- бази для зберігання продукції та матеріалів, - -тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування; - ветеринарні приймальні пункти;
- підприємства по ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання; - -громадські вбиральні; - антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.
- підприємства комунального господарства (парки комунального транспорту, - -зелені насадження санітарно-захисної зони. - в СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти з СЗЗ вищого класу.
- бази експлуатації та ремонту житла та інженерних комунікацій тощо);
- гаражі; - пождепо


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в КС-6, КС-6п, КС-7, КС-7п


• Вид об’єкту містобудування - згідно містобудівного регламенту зони.


• Площа земельної ділянки - визначається залежно від галузевої спрямованості і технологічного процесу.


• Гранична висота будівлі/споруди визначається відповідно містобудівельного розрахунку;


• Мінімальні відступи від будівлі/споруди до меж земельної ділянки:
- головний фасад - згідно зі сформованою лінією забудови;
- дворовий та бічні фасади - згідно протипожежних норм ( ДБН 360-92** дод. 3.1), санітарних норм (ДСП 173- 96), і норм інсоляції –згідно «Санітарних норм і правил забезпечення інсоляцією житлових та громадських будівель і територій».


Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань у відповідності з державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» - згідно ДБН 360-92 **,


• Вимоги щодо благоустрою - згідно із Законом України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 22, 24;


• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92 **, розділ 7;


• Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту - згідно ДБН 360-92 **, розділ 7 та змін № 4 від 21.06. 2011 № 67;


• Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній;
- відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м (згідно ДБН 360-92 ** п. 3.32.)


• Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11 історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних пра-вил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації;


• Мінімально допустимі відстані від об’єктів, що проектуються до вже існуючих будинків та споруд - згідно з ДБН 360-92 **, доп. 3.1;


• Охоронювані зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92 **, розділ 8, додаток 8.1;


• Дотримання санітарних розривів від складів згідно дод. №6 ДБН 360-92**;


• Дотримання санітарних і протипожежних розривів від АЗС, АГЗП згідно ДБН 360-92** та таб.№4 НАПБ.Б.05-019-2005.↑ На верх5.7 Виробничі зони - В

5.7.1 Зони підприємств III, IV, V класу шкідливості В-3, В-4, В-5


Призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища, розмір санітарно-захисних зон 300м, 100м, 50 м.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- виробничі підприємства III, IV, V класу шкідливості у відповідності з державними санітарними нормами; -приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств; - аптеки, магазини, поліклініки;
- всі підприємства, установи і організації, які дозво-лені для підприємств III, IV, V класу шкідливості; - проектні та конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств; -санітарно-технічні споруди і обладнання комунального призначення;
- зелені насадження обмеженого користування та спеціального призначення. - об’єкти складського призначення різного профілю; - майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів з умови забезпечення їх вивозу або утилізації;
- об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств; - підприємства з утилізації відходів;
-підприємства громадського харчування (кафе, столові, буфети), безпосередньо пов’язані з обслуговуванням виробничих і промислових підприємств; - об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу;
- питомник рослин для озеленення промислових тери-торій та санітарно-захисних зон; -антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку;
- відкриті стоянки тимчасомвого зберігання автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів; -АЗС, АЗК, СТО;
-залізничні товарні станції, під’їздні шляхи та інші об’єкти промислового транспорту; - АЗС з модулем АГЗП з наземними і підземними резервуарами;
- адміністративно-побутові будівлі; - культові споруди (без приміщень для постійного проживання).
- пожежні депо; - в СЗЗ вищого класу забороняється розміщувати об’єкти з СЗЗ нижчого класу.
- лазні, пральні;
- спортмайданчики,
- майданчики для відпочинку персоналу підприємств;
- громадські вбиральні;
- пункти швидкої медичної допомоги.


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зонах В-3,В-4, В-5 (СЗЗ – 300м, 100м, 50 м)


• Вид об’єкта містобудування - виробничі підприємства IIІ, IV, V класу шкідливості, інші об’єкти відповідно до містобудівного регламенту територіальних зон;


• Площа земельної ділянки визначається в залежності від галузевої спрямованості і технологічного процесу.


• Граничний відсоток забудови земельної ділянки визначається відповідно до генерального плану промпідприємства;


• Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній - визначаються на наступних стадіях проектування.


• Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд визначаються проектом згідно з діючими нормативами.
- відстань від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній відповідно до генерального плану промислового підприємства;
- мінімально допустимі відстані від об’єктів, що проектуються до вже існуючих будинків та споруд - згідно з ДБН 360-92 **, доп. 3.1 "Протипожежні вимоги";
- охоронні зони інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92 **, розділ 8, додаток 8.1;
- вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва», згідно ДБН 360-92 **.
- вимоги щодо благоустрою - згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів», стаття 22, 24;
- забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92 ** розділ 7.
- вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання авто-транспорту - згідно ДБН 360-92 ** розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67;
- дотримання санітарних і протипожежних розривів від АЗС та АГЗП згідно ДБН 360-92** та таб.4 НАПБ.Б.05.019-2005;


Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11 історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173),затвердженої містобудівної документації.↑ На верх5.8 Зони спеціального призначення - СП

5.8.1 Зона спеціального призначення СП-1п


Зона СП-1 призначена для розміщення зелених насаджень спеціального призначення всередині і поза селищем, які залежно від їх цільового призначення і місцевих умов поділяються на:
• захисні - вітро - снігозахисні, шумозахисні,
• санітарно-захисні - між житловими територіями і кладовищем, між житловими територіями і залізницею,
• водоохоронні - навколо річки,
• ґрунтозахисні - на схилах балок, ярів, схильних до розмивання і зсувів,
• насадження вздовж автомобільних доріг та залізниць - посадки для захисту полотна дороги від снігових і піщаних заметів, а також для формування ландшафту прилеглих до доріг територій.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
- захисні зелені насадження; -породи дерев і чагарників, стійкі проти промислових викидів, - лазні;пральні;
-санітарно-захисні зелені насадження; - породи дерев і чагарників, що зміцнюють береги водоймищ, річок, схили балок, ярів, відкоси - кладовища без збільшення розміру СЗЗ;
- зелені насадження навколо річки; - гаражі, майданчики і споруди для зберігання громадського та індивідуального транспорту,
- грунтозахисні зелені насаждения - пожежні депо,
- об’єкти інженерної інфраструктури,
- артезіанські свердловини для технічного водопостачання,
- автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів.


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні СП -1п


• Вимоги до планування, перелік допустимих видів забудови та порядок використання території визначений на підставі:
- ДСП - 173-96 - санітарно-захисні зони,
- спеціальними нормами, правилами, інструкціями, постановами - охоронні зони


• У санітарно-захисній зоні не допускається розміщувати:
- житлову забудову, включаючи окремі житлові будинки,
- ландшафтно-рекреаційні зони,
- зони відпочинку,
- території санаторіїв - профілакторіїв і будинків відпочинку,
- територій садівничих товариств та котеджної забудови,
- колективних або індивідуальних дачних і садово-городніх ділянок, а також інших територій з нормованими показниками якості середовища проживання,
- спортивні споруди,
- дитячі майданчики,
- освітні та дитячі установи,
- лікувально-профілактичні та оздоровчі заклади загального користування, - об’єкти з виробництва лікарських речовин, лікарських засобів та (або) лікарських форм,
- склади сировини і напівпродуктів для фармацевтичних підприємств,
- об’єкти харчових галузей промисловості,
- оптові склади продовольчої сировини і харчових продуктів,
- комплекси водопровідних споруд для підготовки та зберігання питної води.


• Захисне озеленення санітарно-захисних зон деревно-чагарниковими насадженнями має займати площу (з розрахунку по ширині зони):
-мінімальна площа озеленення для зони до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%.


• Санітарно-захисна зона або якась її частина не може розглядатися як резервна територія об’єкта і використовуватися для розширення промислової території із збільшенням розміру санітарно-захисної зони.


• Озеленення санітарно-захисних зон має здійснюватися з урахуванням ха-рактеру промислового забруднення, а також місцевих природно-кліматичних і топографічних умов, в даному випадку від підприємств вугільної промис-ловості.


• Рослини, що використовуються для озеленення санітарно-захисних зон, повинні бути ефективними в санітарному відношенні і досить стійкими до забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими викидами.


• При озелененні санітарно-захисних зон створюються зелені насадження ізолюючої та фільтруючої посадки.


• При цьому пропонуються стійкі проти виробничих викидів дерева: атлант високий, акація біла, тополя канадська, абрикос звичайний, клен польовий, черемха звичайна,чагарники: бузина червона, шипшина червонолиста, глід звичайний.


• Відносно стійкі:

дерева - береза бородавчаста, в’яз звичайний, клен польовий, осика, тополя китайська та ін,
чагарники - айва звичайна, барбарис звичайний, глід звичайний, калина звичайна.


• Для зміцнення берегів водоймищ, річок, схилів балок, ярів пропонуються наступні рослини: клен польовий, татарський, вільха біла, ірга, акація жовта, глід, обліпиха, кизильник і ін.↑ На верх5.9 Зони земель сільськогосподарського призначення – СГ


Використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів.


Переважні види використання території (земельної ділянки): Супутні види використання території (земельної ділянки): Допустимі види використання території (земельної ділянки), які потребують спеціальних погоджень:
-сільськогосподарські підприємства; - інженерні комунікації; - переробні підприємства;
- сільськогосподарські угіддя; - транспортні комунікації; - ринки;
-лісосмуги; - земельні ділянки, що надані громадянам для ведення господарства, у тому числі фермерські; - магазини.
-багаторічні насаждження, - земельні ділянки, що надані громадянам для ведення особистого підсобного господарства;
- розсадники. - земельні ділянки, надані іншим несільськогосподарським організаям для ведення сільського господарства.


Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, розташованих в зоні СГ


До земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища і т. д.)
- несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи, полезахисні смуги та інші захисні насадження, крім тих, які відносяться до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями таі спорудами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації.


Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення:


- Землі, придатні для потреб сільськогосподарського виробництва, повинні видаватися в основному для сільськогосподарського використання;


- Землі, придатні для потреб сільськогосподарського виробництва, відводяться на підставі даних державного земельного кадастру;


- Для будівництва промислових підприємств, об’єктів житлово-комунального господарства, залізничних і автомобільних доріг, ліній електропередач та зв’язку, магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов’язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, відводяться переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарських угіддя (неродючі землі).


- Розміщення сільгосппідприємств з дотриманням санітарних розривів до сельбищних територій, згідно додатку №5 ДСП 173-96.


Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної документації;↑ На верх5.10 Зони земель історико-культурного призначення – ІК


Встановлюється для населених пунктів, занесених до списку історичних населених пунктів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за №878 «Про затвердження списку історичних населених пунктів України» місто Краматорськ віднесено до історичних населених пунктів України.


З метою забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини та відповідно до історико-архітектурного опорного плану Краматорська, розробленого ТОВ «Академією архітектури», м. Київ, виділяються наступні зони, на які встановлюються спеціальні режими використання, обумовлені законодавством «Про охорону культурної спадщини»:
- охоронні зони пам’яток історії та культури - ІК-1;
- зони історичних територій – ІК-2, ІК-4↑ На верх5.10.1 Зона охорони пам’ятників історії та культури – ІК-1


Охоронні зони включають території пам’яток (земельні ділянки пам’ятників у їх історичних та природних межах) з доповненням ділянок прилеглих територій, у межах яких забезпечується фізичне збереження пам’ятників та їх найближчого історичного оточення, а також оптимальні умови зорового сприймання пам’ятника (у межах 350-500 м)


В межах селища розташовані пам’ятники історії:


1. Могила Т.Є.Кашабаєва та пам’ятник воїнам-землякам (радгосп «Ясногорівський, біля контори, вул. Баженова).


Опис: На могилі встановлено 4-х гранний обеліск, увінчаний шпилем із зіркою. На 4-х гранном постаменті меморіальна дошка. Біля підніжжя постаменту меморіальна плита. Обеліск, постамент і меморіальна плита виконані з сірого граніту. Меморіальна дошка - з мармуру. Розміри постаменту - 1,3х1,3х0,5м, меморіальної плити - 1,0х0,6м, меморіальної дошки - 0,8х0,6м. Охоронна зона 6х10 м.


2. Могила Героя Радянського Союзу Р. В. Степаненко- на кладовищі, охоронна зона 5х4 м.↑ На верх5.10.2 Зона історичних територій селища XVIII ст – ІК-2


На підставі Науково-дослідницької роботи з дослідження історико-культурної спадщини та розробки «Історико-архітектурного опорного плану м. Краматорська» та Схеми історичного зонування в межах смт Ясногірка були виявлені історичні території забудови XVIII ст. - в центральній частині селища↑ На верх5.10.3 Зона історичних територій селища XX ст – ІК-4


Историчні території забудови XX ст. виявлені вздовж залізниці і в західній частині селища.↑ На верх6. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

6.1 Загальні положення


- Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з урахуванням планувальних обмежень, що встановлені Схемою планувальних обмежень у складі генерального плану, зонінгом, планом земельно-господарського устрою селища .


- Межі зон дії планувальних обмежень визначаються містобудівною документацією.


- Планувальні обмеження поширюються на всі будівлі, споруди, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, що знаходяться в зоні впливу обмежень, незалежно від форм власності. Виключенням є об’єкти культурної спадщини, рішення по яких приймаються в індивідуальному порядку відповідно до чинного законодавства, і магістралі, вулиці, використання територій яких визначається їх цільовим призначенням.


- Обмеження можуть стосуватися окремих земельних ділянок, поширюватися на частину території зони або кількох суміжних зон. Вони полягають в обмеженні тих видів функціонального використання і забудови території, які дозволені в цих зонах.


- Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії декількох планувальних обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або найбільш жорсткий з цих режимів.


- Наведені планувальні обмеження, їх зміст і режим використання територій встановлюються на основі діючого законодавства, державних норм і нормативних документів.


- Планувальні обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні враховуватися під час розроблення документації із землеустрою, містобудівних умов і обмежень та будівельного паспорту забудови земельної ділянки.↑ На верх6.2 Види планувальних обмежень


На території селища встановлені слідуючі види планувальних обмежень.↑ На верх6.2.1 Обмеження що стосуються забезпечення санітарно- епідеміологічного благополуччя населення:


- санітарно-захисні зони підприємств і об’єктів III, IV, V класу шкідливості;
- санітарно-захисні зони об’єктів 4, 5 класу санітарної класифікації;
- санітарно-захисні зони від кладовищ;
- зони акустичного дискомфорту від залізниці (санітарно-захисна зона від залізниці).↑ На верх6.2.2 Обмеження по природоохоронним вимогам:


- прибережні захисні смуги;↑ На верх6.2.3 Обмеження щодо вимог законодавства про охорону культурної спадщини:


- охоронні зони пам’яток історії та культури;↑ На верх6.3 Режими використання територій в в зонах планувальних обмежень

6.3.1 Санітарно-захисні зони


• У санітарно-захисних зонах (СЗЗ) не допускається розміщувати:
- житлові будинки;
- дитячі дошкільні установи;
- загальноосвітні школи;
- установи охорони здоров’я та відпочинку;
- спортивні споруди;
- сади, парки;
- гуртожитки, готелі;
- водозабірні споруди;
- колективні або індивідуальні дачні та садово-городні ділянки;
- підприємства по виробництву лікарських речовин;
- склади сировини і напівфабрикатів для фармацевтичних підприємств;
- підприємства харчової галузі промисловості;
- оптові склади виробничої сировини і харчових продуктів.


• У межах санітарно-захисних зон допускається розміщувати:
- підприємства, їх окремі споруди з виробництвом меншого класу шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна зона при умові аналогічного характеру шкідливості;
- пожежні депо,лазні, пральні, гаражі, склади і бази (крім продовольчих);
- стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, нафтогазопроводи, артсвердловини для технічного водопостачання, водоохолоджувальні споруди, інші технічні споруди, розсадники декоративних рослин, електропідстанцій.


• В межах СЗЗ від залізниць допускається розміщувати такі об’єкти:
- підприємства і пов’язані з ним споруди;
- пожежні депо, лазні,
- пральні, гаражі, склади та бази;
- сади і городи;
- стоянки для громадського та індивідуального транспорту;
- місцеві та транзитні комунікації ЛЕП;
- артезіанські свердловини; інші технічні споруди;
- розсадники декоративних рослин;
- житлова забудова повинна бути окремо від залізниці смугою шириною 100м (рахувати від осі крайньої залізничної колії).↑ На верх6.3.2 Прибережні захисні смуги


• По водотокам розташованим на прилеглих до селища територіях (від р. Казенний Торець) встановлюється прибережна захисна смуга 50 м (згідно ДБН 360-92**)


• При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної за-хисної смуги подвоюється.


• В межах прибережних захисних смуг вздовж річок забороняється:
- викортстання земель (крім підготовки ґрунту для залуження, залісіння), а також садівництво та городництво;
- зберігання та застосування пестицидів і добрив;
- влаштування літніх таборів для худоби;
- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку,дач, гаражів та стоянок автомобілів; - влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;
- миття та обслуговування транспортних засобів.


Об’єкти, що перебувають у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим.↑ На верх6.3.3 Охоронні зони пам’яток історії та культури


В зоні охорони за спеціальними проектами та по узгодженню з відповідними органами охорони пам’яток історії та культури можуть виконуватися:


 роботи, пов’язані з реставрацією, консервацією, збереженням та реабіліта-цією планування будівель, їх зовнішнього вигляду, з можливим їх пристосуванням до нових функцій, що формують історичне середовище пам’ятки;


- благоустрій території, влаштування доріг та доріжок, в окремих випадках автостоянок, зовнішнього освітлення, монтаж стендів, вітрин, що належать до пам’ятки та інших малих форм благоустрою, що викликані потребами сучасного використання пам’ятки, але не порушують історико-культурну цінність середовища та навколишнього ландшафту;


- заміна старих будівель будівлями, які не заважають сприйняттю та збереженню пам’ятника.


Елементи благоустрою повинні бути відповідними стилю пам’ятки ар-хітектури, підкреслювати її естетичні якості, а всі будівлі повинні бути підпорядкованими до головного об’єкта за розмірами, тектонікою, архітектурним масштабами, кольором, композиційним заходам, матеріалам, стильовим характеристикам тощо.


Забороняється знесення, пересування та змінення нерухомих пам’яток історії та культури, проведення земельних, будівельних та інших робіт, а також господарська діяльність без дозволу відповідних органів охорони пам’яток історії та культури.


Якщо транспортний рух по дорогах, що пролягають крізь зони охорони пам’яток історії та культури, створює загрозу для існування пам’яток, то такий рух необхідно обмежити або заборонити рішенням місцевої влади.↑ На верх6.3.4 Червоні лінії вулиць та автодоріг


• Розміщення і будівництво наземних об’єктів житлово-цивільного, промислового призначення та інших капітальних споруд, крім об’єктів транспорту та інженерних мереж, в червоних лініях вулиць і доріг заборонено за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством або діючими будівельними нормами.


• Відповідно до ст. 52-1 Закону України «Про дорожній рух» погодження розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній вулиць і доріг, рекламоносіїв та інших споруд віднесено до компетенції Державто-інспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.


• В умовах існуючої забудови у разі реконструкції приміщень першого поверху в багатоквартирних будинках, розташованих по червоній лінії, організація входу до реконструйованих приміщень допускається лише з тимчасових конструкцій (сходи, відкритий ґанок) за погодженням з органами ДАІ.


• Межі червоних ліній вулиць і автодоріг визначаються містобудівною докумен-тацією, ДБН 360-92 ** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН 2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».


• В умовах існуючої присадибної забудови,що склалася, межі червоних ліній визначаються лінією огорож присадибних ділянок, якщо іншого не передбачено містобудівною документацією.


• Території у межах червоних ліній можуть бути декоративно озеленені та не можуть використовуватися для городництва і садівництва.↑ На верх6.4 Режими використання об’єктів нерухомості в межах зон дії планувальних обмежень


• На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах, режим використання об’єктів нерухомості та межі поширення зон визначаються міськими органами санітарно-епідеміологічного та екологічного нагляду на основі санітарних, екологічних і державних будівельних норм, містобудівної документації.


• На територіях, що знаходяться в межах прибережних захисних смуг, охоронних зонах об’єктів природно-заповідного фонду, режим використання об’єктів нерухомості визначають міські органи екологічного нагляду, управління водного господарства на основі Водного Кодексу України та постанови Кабінету Міні-стрів України відповідно до їх компетенції.


• На територіях, де поширені несприятливі інженерно-геологічні умови, режим використання визначають міські управління, до компетенції яких віднесені питання з інженерного захисту території на основі діючих нормативних документів.


• На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання визначають міські інженерно-комунальні служби на основі відповідних нормативних документів.


• На територіях, де відповідно до містобудівної документації об’єкти змінюють свою функцію і знаходяться в межах зон позначених індексами П та ПП, режим використання та забудови, основні параметри забудови визначаються головним управлінням архітектури і містобудування на основі діючих законодавчих і нормативних актів, будівельних норм, містобудівної документації.↑ На верх7. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ

7.1 Підстави внесення доповнень та змін до зонінгу


• Підставами для розгляду питань про внесення змін до зонінгу може бути:


- невідповідність генеральному плану, нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам;


- пропозиції щодо зміни меж територіальних зон, зміни містобудівних регламентів;


- пропозиції (доручення, розпорядження, рішення), які направляються до місцевого спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури;


- звернення органів державної влади відносно розташування об’єктів будівництва державного значення;


- звернення органів виконавчої влади відносно розташування об’єктів будівництва муніципального значення;


- рішення органів місцевого самоврядування у разі необхідності щодо вдосконалення порядку регулювання використання і забудови території населеного пункту;


- звернення фізичних та юридичних осіб, якщо є обґрунтовані підстави щодо реалізації положень зонінгу, які можуть привести до неефективного використання земельних ділянок для містобудівних потреб і об’єктів будівництва, зниження їх вартості, перешкодженню реалізації прав і законних інтересів громадян та їх об’єднань.↑ На верх7.2 Порядок внесения доповнень і змін в зонінг


Внесення змін до плану зонування території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту.


Склад, зміст і порядок розроблення плану зонування території визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.


За порушення вимог, встановлених планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.


План зонування території затверджується на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.↑ На верхГрафічні матеріали


Схема планувальних обмеженьСхема зонування території

6851 перегляд

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?