• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 25.03.2016 12:22

Детальний план території центральної частини м.Краматорська

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПРОГРЕС-ЦИВІЛЬПРОЕКТ”


Ліцензія АГ №575284 від 12.04.2011р.

Детальний план території
центральної частини м. КраматорськаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАЗамовник: виконком Краматорської міської ради


Договора №125-5/14                                                                     Арх.№476.
№136-2/15                                                                                        Прим.
Директор                                                                                         І. О.ФайвішенкоГоловний архітектор проекту                                                     М.Є. Стебловський

Краматорськ -2015

ЗМІСТСклад авторського колективу


Склад проекту


Словник основних термінів, які використовуються в роботі


Вступ


1. Характеристика природніх, соціально-економічних умов


2. Коротка історична довідка


3. Оцінка існуючої ситуації

3.1 Характеристика існуючої забудови і видів використання території

3.2 Розподіл території за функціональним використанням


4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності


5. Переважні, супутні і допустимі види використання територій


6. Основні принципи планувально-просторової організації території

6.1 Проектне функціональне зонування території

6.2. Житловий фонд і розселення


7. Інженерне забезпечення

7.1 Водопостачання

7.2 Каналізація

7.3 Дощова каналізація

7.4 Теплопостачання

7.5 Газопостачання


8 Інженерна підготовка території


9 Містобудівні заходи по охороні та покращенню навколишнього середовища


10. Заходи по реалізації детального плану


11. Основні техніко-економічні показники детального плану території


Додатки


Графічні матеріали


↑ На верх


Склад авторського колективу


№ п/п Найменування розділів Посада Прізвище, ім’я, по- батькові Підпис
1 2 3 4 5
1 Архітектурно-плану-вальне та об’ємно-просторове рішення Гол. архітектор проекту (кваліфікаційний сертифікат серія АА №001942 Стебловський М.Є.  
Провідний архітектор Степаніщенко А.І.
   
Архітектор Карселадзе К.В.
   
Архітектор Бєлєй Т.В.
   
Архітектор Антоненко Л.А.
2 Техніко – економічна частина Провідний інженер-економіст Чиганова Л. В.  


↑ На верх


Склад проекту


№ п/п Найменування матеріалів Масштаб Арх. №
  І. Графічні матеріали    
1 Схема розміщення території в планувальній структурі міста 1:10000* 471
1:25000
2 Опорний план 1:2000* 472
1:5000
3 Схема планувальних обмежень 1:2000* 473
1:5000
4 Схема інженерних споруд 1:2000* 475а
1:5000
5 Проектний план 1:2000* 475
1:5000
6 Схема розміщення мікрорайонів ( кварталів) в центральній частині міста б/м 477а
7 План сучасного використання території мікрорайонів, кварталів 1:2000 474
(1-26)
8 Проектні пропозиції по розподілу території мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови 1:2000 474а
(1-26)
  ІІ. Текстові матеріали    
9 Пояснювальна записка книга 476
10 Пояснювальна записка книга 476а


Примітка :* Графічні матеріали представлені в електронному вигляді


↑ На верх


Словник основних термінів, які використовуються у роботі


1. Генеральна схема планування території України - містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України.


2. Схеми планування території на регіональному рівні - планувальна доку-ментація, яка розробляється в розвитку Генеральної схеми планування території України та визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин.


3. Проектна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.


4. Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій


5. Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту


6. Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію і розвиток території.


7. План зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.


8. Санітарно-захисна зона - спеціальна територія з особливим режимом вико-користування, яка встановлюється навколо об’єктів і виробництв, які є джерелом впливу на довкілля і здоров’я людини.


9. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, який містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування та будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрій та озеленення, інші вимоги до об’єкта будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією


10. Населений пункт - визначений суспільною необхідністю компактний ареал концентрації населення з усіма умовами для його існування - праці, побуту, відпочинку; елемент системи розселення.


11. Приміська зона - територія, що забезпечує просторовий та соціально-еко-номічний розвиток міста.


12. Землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування.


13. Землі сільськогосподарського призначення - землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, для здійснення сільськогоспо-дарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.


14. Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій.


15. Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відповідно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, площ, які розмежовують території забудови та території іншого призначення.


16. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.


17. Забудова території - розміщення будівель та споруд із зображенням їх на кресленні з визначенням їх основних характеристик за функціональним призначенням, планувально-просторових особливостей та поверховості.


18. Планувальна структура території - позначене на кресленні розміщення основних структурних елементів планування території, червоних ліній та інших меж земельних ділянок, які поєднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурами.


19. Функціональне використання (призначення) території - використання території по переважним функціям (житлова, громадська, промислова тощо), які існують або встановлюються містобудівною документацією, і наявність інших супутніх функцій, які не суперечать переважним функціям.


20. Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.


21. Земельна ділянка - частина земної поверхні, що має фіксовану межу, певне місце розташування та правовий статус.


22. Земельна ділянка багатоквартирного житлового будинку - це не тільки земля під багатоквартирним будинком, але і під іншими розташованими на ній об’єктами, які призначені для обслуговування та експлуатації будинку.


23. Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності, або без визначення часток учасників спільної власності (спільна власність).


24. Земельний сервітут - це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).


25. Житлова територія - частина території мікрорайону (кварталу), яка складається із земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки з прибудинковими територіями, а також резервні земельні ділянки для будівництва житлових будинків.


26. Нежитлова територія - частина території мікрорайону (кварталу), яку складають ділянки установ і підприємств обслуговування, інженерних мереж та споруд.


27. Розрахункова площа земельної ділянки багатоквартирного будинку з прибудинковою територією - частина площі житлової території, яка відповідає долі (частці) загальної кількості жителів будинку у загальній кількості жителів усіх житлових будинків мікрорайону (кварталу).


28. Резервна територія - частина території мікрорайону (кварталу), не надана у власність або користування, не освоєна на час розробки проекту розподілу території або визначена проектом розподілу території забудови як надлишок земельних ділянок, територій загального користування, призначена відповідно до затвердженої місто-будівної документації для будівництва житлових будинків, громадських будівель та інших споруд.


29. Територія технічного обслуговування багатоквартирного будинку - міні-мально допустима прибудинкова територія, яка забезпечує створення умов технічної безпеки виконання робіт з утримання, поточного ремонту конструктивних елементів будинку та інженерних мереж, вільного доступу комунальних та інших служб для утримання будинку, ремонту інженерних мереж, ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій.


30. Територія загального користування - частина житлової території, яка не входить до складу прибудинкових територій багатоквартирних будинків, розрахована для обслуговування жителів мікрорайону (кварталу) та використовується мешканцями за цільовим призначенням.


31. Історико-архітектурний опорний план – основний документ, який визначає культурну спадщину населеного місця та історико-культурну цінність його терторії.


↑ На верх


Вступ


Детальний план території центральної частини м. Краматорська виконаний ТОВ «Прогрес-Цивільпроект» згідно договорів №№ 125-5/14, 136-2/15 за замовленням виконавчого комітету Краматорської міської ради.


Підставою для розробки проекту є:

- рішення Краматорської міськради;

- завдання на розробку містобудівної документації


Мета і завдання роботи:

• аналіз ефективності використання розглянутої території;

• формування принципів планувальної організації території,

• визначення конфігурації меж земельних ділянок з урахуванням особливостей ситуації або встановленої містобудівною документацією планування і забудови території;

• пропозиції щодо розмірів і конфігурації земельних ділянок багатоквартирних будинків з прибудинковими територіями для подальшої розробки відповідної містобудівної документації;

• забезпечення нормативної достатності, функціональної цілісності та планувальної відособленості виділених земельних ділянок;

• відображення меж земельних ділянок існуючих і проектованих житлових будинків, на які є правовстановлюючі документи;

• встановлення для земельних ділянок (частини земельних ділянок) обтяжень, що обмежують права щодо використання ділянок власниками або арендаторами на користь інших фізичних і юридичних осіб, а також муніципальних служб міста;

• виділення частини території кварталу в якості території загального користування;

• виявлення резервних територій для подальшого будівництва або іншого використання.

• передбачити комплексний благоустрій території;

• забезпечити можливість виконання нормативних санітарно-побутових і протипрожежних розривів.


Нормативно-правові матеріали, використані в роботі

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» із змінами - К., 2011 - 2013,

- Закон України «Про охорону культурної спадщини» - К., 2000,

- Земельний Кодекс України - К.,-2000,

- Закон України " про землеустрій - К.,-2003,

- ДБН 360-92**Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень,

- Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

- «ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови»,

- ДБН Б. 1.1 - 14:2012 «Склад та зміст детального плану території»,

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06. 1996 №173.

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-ного господарства України від 07.07.2011 р. № 109 «Про затвердження порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»;


В роботі використані матеріали

- Генеральний план м. Краматорська, інститут «Донбасцивільпроект»,

- План зонування території міста, ТОВ «Прогрес-Цивільпроект».


Вихідні матеріали для проектування:

• Дані про житлові будинки (поверховість, кількість квартир, їх загальну площу, чисельність проживаючих і площі вбудовано-прибудованих приміщень ( житлово-екс-плуатаційні організації);

• Інформація державного земельного кадастру про межі та площі наявних земельних ділянок, на які є або відсутні правоустановлюючі документи.

• Відомості про архітектурно-будівельні проекти на об’єкти капітального будівництва, транспортної та інженерної інфраструктури щодо території проектування ( управління містобудування та архітектури Краматорська);

• Висновок про об’єкти культурної спадщини на території («Історико-архітектур-ний опорний план», Київ);

• Відомості про наявність закладів освіти, їх нормативну і фактичну місткість (міський відділ освіти).

• Відомості про наявність установ культури, їх нормативну місткість (відділ культури і туризму).

Графічні матеріали розроблені на векторній топогеодезичній зйомці М 1:2000, УСК-2000, ТОВ «Геоінжінірінг» у 2013 р.↑ На верх1. Характеристика природніх, соціально-економічних умов


Геоморфологія, рельєф, гідрографія


Місто Краматорськ розташоване в північній частині Донецької області, в долині р.Казений Торець, притоки Сіверського Донця. Річка утворює ряд петель та вигинів. Ширина русла 40-60 м. Лівий берег пологий - терасований, правий - високий, крутий.


Територію міста перерізають численні яри, а також річки Біленька, Друга Біленька, Бичок, Маячка.


В південно-західній та північній частині круті майже прямовисні схили, утворені корінними породами з різко вираженими ярами.


Вздовж правого схилу р. Біленької великі площі зайняті виходами крейдяних порід. У зв’язку з проведенням робіт по видобутку будівельних матеріалів (глини, піску, цементної сировини) створюються каp’єри - відвали, що мають амплітуду коливань відміток поверхні до 100 м.


В долині р. Казений Торець виділяється заплава і три надзаплавні тераси. Заплава піднімається над руслом річки на 2,5-3,0 м.


Клімат


Клімат в районі м. Краматорська помірно-континентальний. Для нього характерна висока річна температура повітря, недостатня кількість атмосферних опадів, рідкі сильні дощі і значні сухі вітри переважно східного і південно-східного напрямку, що викликають посуху влітку, взимку різке зниження температури. Середньорічна температура повітря 7,8 оС - +11,4 оС, максимальна +41,0 оС, мінімальна - 38,0 оС.


Тривалість зимового періоду з температурою нижче 0 оС коливається в межах 4 місяців, сніговий покрив незначний (0,2-0,4 м) тримається 45-115 днів. Середня кількість безморозних днів - 176, найменша - 140, найбільша - 210 днів. Взимку часто спостерігаються відлиги, інколи повністю сходить сніговий покрив, а на річках в зв’язку з цим спостерігаються паводки.


Переважний напрямок вітру східний, середня швидкість 2,6 м/сек., відносна вологість повітря 84 %. Часто спостерігається ожеледиця.


Весна зазвичай затяжна з дощами.


Для літнього періоду характерна невелика кількість днів з опадами. Річна кількість опадів - 600 мм.


Геологічна будова


Територія м. Краматорська розташована на північному сході Донецького складчастого утворення, розташованого на південному схилі Часів-Ярсько-Краматорської мульди, яка є продовженням головної донецької синкліналі. Створена поверхневими крейдовими відкладеннями, мульда розділяє Дружківсько-Костянтинівський і Слов’ян-ський палеозойські куполи.


В геологічній будові приймають участь кам’яновугільні, пермські, тріасові, юрські, крейдяні, третичні і четвертичні відкладення.


Район, що розглядається , багатий природною мінеральною сировиною: крейдою, піском, цегляно-черепичною сировиною, мінеральними фарбами.


Соціально-економічні умови


Розробка даної містобудівної документації викликана необхідністю розрахунків нормативних земельних ділянок існуючих житлових будинків і відображення меж земельних ділянок існуючих і проектованих житлових будинків, на які є правоустановлюючі документи, виявлення резервних територій для подальшого будівництва або іншого використання, виділення територій загального користування, дотримання нормативних санітарно-побутових і протипожежних розривів.↑ На верх2. Коротка історична довідка


Виникнення міста Краматорська відноситься до XIX століття. Після введення в експлуатацію в 1868 році Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, одну з її станцій побудували там, де раніше був місцевий торговий центр, який називався "Крам на Торі" або "Крам Торський" (Крам - товар, Тор - давня назва Казеного Торця). Звідси і походить назва станції - Краматорська.


На початку 1905 р. в Краматорську проживало понад 12,0 тис. чол. Селище розміщувалося навколо залізничної станції. В цей час в селищі працювали училище, церковноприходська школа, бібліотека.


Бурхливий розвиток Краматорська як великого промислового центру почався після Великої Жовтневої Соціалістичної революції.


В 1928 році в Краматорську був споруджений шиферний завод. У 1929 році розпочато будівництво гіганта машинобудування - Новокраматорський машинобудівний завод ім. В. І. Леніна. Розвиток промисловості призвів до значного збільшення чисельності населення до 94,0 тис. чол. в 1939 році.


У повоєнні роки Краматорськ отримав свій подальший розвиток як великий центр важкого машинобудування і інших галузей важкої промисловості.


В даний час Краматорськ - один з крупних промислових центрів.↑ На верх3. Оцінка існуючої ситуації


3.1. Характеристика існуючої забудови і видів використання території


Охоплена проектом територія обмежена: з півночі - землями Біленьківської се-лищної ради, з північного сходу - територією комунально-складських підприємств Краматорська, з сходу - садівницькими товариствами та комунальної зоною, з пів-денної сторони - комунальними територіями (гаражами) та садибною забудовою (вул. О. Вишні), з західної - вул. Орджонікідзе, яка є частиною національної автодороги державного значення Слов’янськ-Донецьк - Маріуполь (Н-20) і по ній здійснюються, в основному, транзитні пасажирські та вантажні перевезення.


Розглянута територія представляє собою житлові квартали і мікрорайони у складі планувального району міста.


Територія житлових утворень повністю освоєна. Забудова представлена в основному багатоквартирними житловими будинками різної поверховості з вбудованими приміщеннями торгівельного та іншого громадського призначення.


У північній частині території, що розглядається, від межі міста до вул. Леніна розташовані квартали різноповерхової багатоквартирної забудови (2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 9-ти пов.) і парк ім. Пушкіна. У південній частині між вулицями Леніна та О. Вишні роз-міщується багатоповерхова (5-ти - 9-ти пов.) забудова, а також є будинки підвищеної поверховості (14 пов.). Тут же знаходиться парк «Ювілейний».


За даними житлово-експлуатаційних організацій на розглянутій території роз-міщені 726 багатоквартирних житлових будинків, в яких налічується 52,5 тис. квартир, загальною площею 2614,9 тис. м2 і проживає 109,2 тис. чол.


В середньому в 1 квартирі розселяється по 2,1 особи. Середня житлова забезпеченість – 24,0 м2/чол.


Крім багатоквартирного житлового фонду в кварталі 183 знаходиться садибна житлова забудова в кількості 31 будинка, а також 103 ділянки - відведені під нову садибну забудову.


Характеристика існуючої житлової забудови представлена в таблиці нижче:


№№ п/п Найменовання мікрорайонів і кварталів Кількість будинків, од. Площа забудови, м2 Кількість квартир , од. Кількість мешканців, осіб Загальна площа, будинку, м2 Вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення, м2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 МР 133 "Станкострой» 22 25850 2850 5868 129207.6 1014
2 Промзона, МР82, квартали 75а, 75,77а,77 52 33625 1907 3933 88942.7 821.5
3 МР 82,кв.63-79,кв.14 22 13875 600 1361 33556.9 830.5
4 Квартали 83,82,90,91,13 58 35770 1055 2157 50388.2 2282.7
5 Квартали 81,80б,80 22 16640 744 1605 38542.4 4785.2
6 Квартали 15а,93 44 21780 559 1115 24821.7 98.5
7 Квартали 94а,94 45 21680 523 1158 25295.7 157
8 Квартал «Зелений» 4 5380 355 828 20845.3 765
9 Квартали 106,105,108,109, 133,132б 50 58046 2557 5099 150565 10491.8
10 Квартали 104,110,102а,102, 130,131 53 42200 2725 4813 126214.8 11443.1
11 Квартал 171 29 25600 1955 3769 86526.9 3977.4
12 Квартали 184,180 19 26830 3026 6587 161418.9 1490.3
13 Квартал 181 12 25568 2923 6892 162447.2 594.7
14 Квартал 186 20 35480 4157 9042 230889.1 3823.8
15 Квартал 174 27 43059 3666 7503 187192.1 8493.3
16 Квартал 175 48 51480 3887 6960 155326.8 6136.3
17 Квартали 136,137а, 137б,176,177 61 60665 3550 6427 159389.9 11723.3
18 Район автовокзалу 4 4680 330 693 15221.3 1092
19 Квартал 182 18 19040 1600 3022 70971.8 2893.3
20 Квартал « Парк Ювілейний» 4 1600 253 502 14462  
21 Квартал178 35 43020 3525 7246 170105.6 6827.5
22 Квартал "Даманський" 34 46850 2956 6206 132397.3 4870.1
23 Квартал 183* 10 12585 1350 3051 73239 329.7
24 Квартали 143,144 30 49180 4983 12362 284859.7 2316.4
25 Квартал 139 3 3458 416 1000 23026.5  
26 Квартал «Парк ім.. Пушкіна» - - - - - -
  Всього по багатоквартирному житловому фонду 726 723941 52452 109199 2614854.4 87257.4


*Крім багатоквартирної забудови в кварталі знаходиться садибна житлова забудова і земельні відведення під садибну забудову


На розглянутій території розміщується 16 загальноосвітніх навчальних закладів, загальною місткістю 9504 місця, 15 дошкільних навчальних закладів на 2025 місць, об’єктів охорони здоров’я - на 860 ліжок та 3527 відв./зм, установ культури - на 2,1 тис. місць ( за даними міського відділу освіти, відділу охорони здоров’я, відділу культури та туризму) (Див. Додатки)


Розміщення наземних і комбінованих гаражів і автостоянок легкових автомобілів до житлових та громадських будівель (від вікон), загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікувальних закладів зі стаціонаром (від меж земельних ділянок) можливе за умови виконання вимог ДБН 360-92**, табл. 7.5


Крім житлових будинків та громадських об’єктів в приведених межах знаходяться:

- об’єкти інженерної інфраструктури,

- лінійні об’єкти (мережі інженерно-технічного забезпечення);

- елементи благоустрою, передбачені для експлуатації будівель, споруд кварталів і мікрорайонів.


В межах розглянутої території, в основному, за межами сельбищної зони, розташовані ряд промислових та комунальног-складських підприємств (гаражних кооперативів, складів, баз та інших), що не чинять негативного впливу на стан оточуючого середовища, розмір СЗЗ від них складає 50-100 м.


За даними державного земельного кадастру на розглянутій території розташовані земельні ділянки, сформовані раніше, які пройшли кадастровий облік.


На території кв.175 виявлені зони карстової нестійкості (за даними штабу цивільної оборони).


Загалом, роглянута територія розташована в сприятливих санітарно-гігієнічних умовах.


Характеристика об’єктів культурної спадщини


З метою забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини та відповідно до історико-архітектурного опорного плану Краматорська, розробленого ТОВ «Академія архітектури», м. Київ, в історичному ареалі міста, зокрема в межах земельного плана, виділяються зони, на які встановлюються спеціальні режими використання, обумовлені законодавством «Про охорону культурної спадщини»:

- охоронні зони пам’яток історії, культури та монументального мистецтва;

- зони охоронюваного історичного ландшафту;

- зони історичних територій XX століття.


В результаті проведених досліджень в складі історико-архітектурного опорного плану м. Краматорська були виділені історичні пам’ятки по слідуючим критеріям:

-об’єкти історико-культурної спадщини,

- пам’ятки садово-паркового мистецтва (парк «Ювілейний», парк ім. Пушкіна),

- пам’ятники архітектури (Палац культури та техніки НКМЗ ім. Леніна),

- пам’ятники історії , культури та монументального мистецтва:

Братська могила радянських воїнів,

Меморіал в честь радянських воїнів,

Пам’ятник воїна-землякам,

Пам’ятник воїнам-визволителям,

Пам’ятник В.І.Леніну,

Пам’ятний знак воїнам,

Пам’ятний знак «Пушка»,

Пам’ятник Т. Г. Шевченко

- пам’ятники археології, кургани (курганні групи):

майстерня (парк «Ювілейний»),

курган (вул. Ювілейна (біля фільтрувальної станції))↑ На верх3.2 Розподіл території за функціональним використанням


Площа розглянутої території в межах, охоплених детальним планом, становить 1450 га і використовується в даний час таким чином:

- площа житлових кварталів і мікрорайонів – 582,1 га (40,1%),

у тому числі:

- багатоквартирної забудови – 566,6 га (39,1%),

- садибної –забудови – 15,5 га (1,0),

- площа території існуючих об’єктів громадського призначення (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) – 54,4 га (3,8%),

- площа зелених насаджень загального користування (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) – 121,5 га (8,4%),

- площа вулиць, майданів (крім вулиць мікрорайонного значення) – 217,0 га (15,0%),

- вільні території, придатні під забудову – 170,8 га (11,8%),

- території забудови іншого призначення ( виробничого, комунально-складського) – 181,7 га (12,5%),

- зелені насадження спецпризначення (санітарно-захисні зони) – 52,5 га(3,6%),

- кладовище – 10,0 (0,7%)

- інші території (невикористані) – 60,0 га (4,1%).↑ На верх4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності


Виходячи із аналіза сучасного використання території, а також згідно розрахунків нормативних земельних ділянок існуючих багатоквартирних будинків ( розділу «Розпо-діл території мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій бага-токвартирної забудови») в межах, охоплених проектом, виявлено вільні території, пло-щею 170,8 га, придатні під забудову.↑ На верх5. Переважні, супутні і допустимі види використання територій


У 2013 р. Розроблений План зонування території (зонінг) м. Краматорська.


Згідно зонінгу в межах окремих зон визначаються переважні, супутні та допустимі види використання територій (земельних ділянок).


Межі зон встановлюються з урахуванням:

- червоних ліній;

- меж земельних ділянок;

- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;

- адміністративних меж міста (районів у місті);

м- меж природних об’єктів;

- інших меж.


До переважних видів відносяться види забудови та використання територій, які відповідають переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребують спеціального погодження.


До супутніх видів відносяться види забудови та використання, які супроводжують переважні види і які по відношенню до останніх являються допоміжними. Належать об’єкти, які технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або сприяють безпеці згідно з нормативно-технічною документацією, споруди, які необхідні для охорони об’єктів переважного і допустимого видів використання.


До допустимих видів використання належать види, що не відповідають переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але можуть бути дозволеними за умови спеціального погодження.


Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні в переліку переважних, супутніх чи допустимих видів забудови земельних ділянок у межах зон, є забороненими для відповідної функціональної зони і не можуть бути дозволені, в тому числі і за процедурою спеціального узгодження.


Рішення про забудову, землекористування та благоустрій території міста та окремих ділянок приймаються на основі встановленого зонінгом переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання територій (ділянок), єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених зонінгом, і поширюються рівною мірою на всі, розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, незалежно від форм власності. Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч. залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під’їзди. Використання територій вже існуючих і перспективних транспортних і інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об’єктів визначається за їх цільовим призначенням.


Типи територіальних зон у межах детального плану наведені в проекті «План зонування території м. Краматорська».↑ На верх6. Основні принципи планувально-просторової організації території


Формування планувального каркасу центральної частини міста є основним завданням детального плану.


Створення виразності центральної частини передбачається шляхом ефективного і раціонального використання територій, визначених генеральним планом міста.


Генеральним планом були визначені ділянки для розміщення нової житлової та громадської забудови:

- на вільній території в межах вулиць Ювілейна – Леніна – Дворцова –Гв. Кантемірівців.

- на реконструйованій території колишньої військової частини у В. 171,


Роботи по проектуванню забудови центральної частини міста в межах вулиць Ювілейна- Леніна – Дворцова – Гв. Кантемирівців виконані ТОВ «Прогрес-Цивільпроект» в 2007 р.


Площа ділянки проектування– 16,20 га, з них 0,8 га – зайнято існуючою громадською забудовою (бібліотекою).


Генеральним планом на ділянці було заплановано розміщення загальноміського центру.


Архітектурно-планувальним рішенням на вільній від забудови території передбачалося розміщення 11 житлових будинків, з них 8 будинків секційних різноповерхових (5,9,12 пов.) и 3 – точкових, висотою 12 пов. Загальна кількість секцій 53, квартир 1960, обсяг житла – 143,4 тис. м2 загальної площі, орієнтовна кількість проживаючих 4,8 т. В л.


В секціях, зорієнтованих на пішохідну зону і точкових будинках, нижні один-два поверхи використовуються для соціальних потреб і передбачена стилобатна частина з розміщенням в ній об’єктів обслуговування і офісних приміщень.


У громадському центрі передбачається розміщення дитячого садка на 140 місць (ДБН 360-92**, табл. 6.1 на розрахункове населення кварталу в залежності від демографічної ситуації з розрахунку 85 % забезпеченості дітей дошкільними установами).


Вздовж вул.Дворцової передбачено розміщення торгівельно-розважального центру.


Пішохідні дорожки груп житлових будинків мають вихід на основну пішохідну зо-ну, яка проходить по ділянці.


Вздовж пішохідної зони передбачено озеленення , яке переходить у зелені насадження прибудинкових територій, що створює цілісну функціонально-планувальну систему зелених насаджень.


Характеристика проектованої забудови показана в нижченаведеній таблиці.


п/п Найменування Поверховість Кількість квартир Загальна площа квартир, м2 Кількість мешканців, осіб Примітка
  Житлова забудова        
1 Секційний житловий будинок 12.9 192 14400 480 В перших поверхах передбачаються вбудовані громадські об'єкти
  Секційний житловий будинок 12.1 192 14400 480
  Секційний житловий будинок 9 96 7200 240
  Точковий будинок 12 48 3600 120
  Разом по групі   528 36000 1200  
2 Секційний житловий будинок 12.9 236 17700 590 В 12-ти пов. секціях на перших двох поверхах і в стило-батній частині передбачаються вбудовані об’єкти
  Разом по групі   236 17700 590  
3 Секційний житловий будинок 12.9 308 23100 770 В 12-ти пов. секціях на перших двох поверхах і в стило-батній частині передбачаються вбудовані об’єкти
  Разом по групі   308 23100 770  
4 Секційний житловий будинок 12, 9, 5 260 19500 650 В 12-ти пов. секціях на перших двох поверхах і в стило-батній частині передбачаються вбудовані об’єкти
  Точкові будинки (2 об.) 12 96 7200 240
  Разом по групі   356 26700 890  
5 Секційний житловий будинок 12, 9, 5 276 20700 690 В 12-ти пов. секціях на перших двох поверхах і в стило-батній частині передбачаються вбудовані об’єкти
  Разом по групі   276 20700 690  
6 Секційний житловий будинок 12, 9, 5 256 19200 640 В 12-ти пов. секціях на перших двох поверхах і в стило-батній частині передбачаються вбудовані об’єкти
  Разом по групі   256 19200 640  
  Всього по житловій забудові   1960 143400 4780 -
Громадська забудова  
  Дитячий садок на 140 місць 2 - - - -
  Торгівельно-розважальний комплекс 3 - - - -
  Всього   1960 143400 4780 -


Територія колишньої військової частини в кварталі 171. Площа -10,0 га.


Архітектурно-планувальним рішенням прийнято розміщення сучасної житлової забудови, яка може будуватися за індивідуальними проектами і входить в число будівель нового комфортного житла з власною інфраструктурою.


Даним проектом в кварталі передбачено розміщення шести 9-ти поверхових секційних і два 12-ти поверхових житлових будинків з квартирами підвищеної комфортності: в 9-ти поверхових будинках по 4 квартири на поверсі, в 12-ти поверхових – по 6 квартир. Загальна кількість квартир в будинках – 1098, де орієнтовно буде мешкать 2636 осіб ( з розрахунку 2,4 чол. в квартирі).


Квартири будуть мати різноманітне планування. Орієнтовний обсяг житла складе 90,1 тис. М2 загальної площі. Житлова забезпеченість – 34,2 м2 на 1 особу.


12-ти поверхові житлові будинки об’єднані стилобатом з приміщеннями торгівельного, побутового та іншого соціального обслуговування.


Проектована забудова органічно вписується в існуючу забудову кварталу.


На прибудинкових територіях житлових будинків запроектовані дитячі ігрові майданчики, майданчики для відпочинку дорослих, фізкультурні майданчики, автостоянки.


У кварталі заплановано розміщення дитячого садка на 80 місць.Місткість дитячої установи встановлюється згідно ДБН 360-92**, табл 6.1 на розрахункове населення кварталу в залежності від демографічної ситуації з розрахунку 85 % забезпеченості дітей дошкільними установами.


Проектом пропонується виконання комплексного озеленення території ділянки деревною рослинністю, кущами, газонами та благоустрою – тверде покриття, організація пішохідних алей, замощення плиткою.


Пішохідні дорожки з’єднують житлові будинки з пішохідною зоною, яка проходить по центральній частині кварталу. Благоустрій пішохідної зони, оформлення дворів підвищує якість і естетичний рівень житлової забудови.


Під’їзди до житлових будинків запроектовані з існуючих вулиць 19 парт’їзду та Леніна.


При розміщенні багатоповерхових житлових будинків забезпечуються нормативні вимоги щодо їх інсоляції.


Розрахунок земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків в кв.171 (на території колишньої військової частини) приведений в нижченаведеній таблиці.


Проектний розподіл території


№ п/п Найменування Поверховість у т. ч. житло-вих Кількість квар-тир Загальна площа квартир, м2 Кількість мешканців, осіб Земельна ділянка, м2 Примітка
Нормативна, м2 Прийнята проектом, м2
1 Житловий будинок №1 9
8
128 11016 307 6750 10510 вбудовані громадські об'єкти
2 Житловий будинок №2 9 135 10843.2 324 6860 11870  
3 Житловий будинок №3 9 207 17015.4 497 8800 15360  
4 Житловий будинок №4 9 144 12396.6 346 6840 11375  
5 Житловий будинок №5 9 180 15454.8 432 7040 12050  
6 Житловий будинок №6 9
8
160 13744 384 10002 10050 вбудовані громадські об'єкти
7 Житловий будинок №7 12
10
72 4824 173 6025 6290 вбудовано-прибудовані громадські об'єкти
8 Житловий будинок №8 12
10
72 4824 173
  Разом по   1098 90118 2636 52317 77505  
  Дитячий садок на 80 місць         3600 8550  
  Всього:         55917 86055  
  Розрахункова територія         100000 100000  
  Зелені насадження загального користування           13945  


У складі даного проекту було розроблено розділ по розподілу прибудинкових територій мікрорайонів (кварталів) центральної частини міста. Проектом були виявлені вільні від забудови (резервні) території, придатні для розміщення об’єктів соціальної сфери, житлових будинків та інших об’єктів.


Об’єкти соціальної сфери, житлові будинки повинні органічно вписуватися в існуючу забудову центральної частини міста і створювати єдину планувальну структуру і виразність.↑ На верх6.1 Проектне функціональне зонування території


В межах детального плану території на перспективу (етап від 15 до 20 років) виділено такі функціональні зони:

- площа житлових кварталів і мікрорайонів – 622,5 га (42,9%),

у тому числі:

- багатоквартирної забудови – 607,0 га (41,9 %),

- садибної забудови – 15,50 га (1,0 %),

- площа території об’єктів громадського призначення (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) – 94,6 га (6,5%),

- площа зелених насаджень (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) – 183,4 га (12,7%),

- площа вулиць, майданів (крім вулиць мікрорайонного значення) – 227,0 га (15,7 %),

- території забудови іншого призначення ( виробничого, комунально-складського) – 131,7 га(9,1%),

- зелені насадження спецпризначення (санітарно-захисні зони) – 46,5 га(3,2%),

- резервні території (згідно проекту розподілу прибудинкових територій багато- квартирної забудови) – 64,3 га (4,4%),

- вільні території (згідно генерального плану), придатні під житлово-громадську забудову на розрахунковий період – 70,0 га (4,8%) – східна частина міста.

- кладовище – 10,0 га (0,7 %).


В результаті трансформації земель відбудуться зміни всередині сельбищної зони. Площа під житловою та громадською забудовою на розрахунковий період збільшиться за рахунок:

- вільних від забудови територій в центральній частині міста (в межах вулиць Ювілейна- Леніна – Дворцова - Гв. Кантемирівців),

- реконструкції території колишньої військової частини в кв.171,

- реконструкції комунальних територій в районі балки Кутової.


На резервних територіях, площею 64,3 га, виявлених по проекту розподілу територій мікрорайонів (кварталів) в центральній частині міста, при розміщенні житлових, громадських будівель, загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікувальних установ з стаціонаром, відстань від наземних, комбінованих (наземно-підземних) гаражів і автостоянок легкових автомобілів слід приймати згідно ДБН 360-92**, таблиці 7.5.


Площа зелених насаджень загального користування збільшиться за рахунок вільних від забудови територій в мікрорайонах (кварталах), в парку «Ювілейний, та незайнятих територій в балці Кутовій.↑ На верх6.2 Житловий фонд і розселення


Існуючий житловий фонд, в межах детального плану території становить 2619,2 тис. м2, з них: 2615,5 тис. м2 - в багатоквартирній забудові, 3,7 тис. м2 - в садибній Чисельність населення становить всього: 109,3 тис. чол., в тому числі: 109,2 тис. чол. - в багатоквартирній забудові, 0,1 тис. чол. - в садибній.


Загалом, на ділянках, передбачених до освоєння до кінця проектного періоду: вільній території в центральній частині ( в межах вулиць Ювілейна - Леніна - Дворцова - Гв. Кантемирівців) і на території колишньої військової передбачається розміщення 233,5 тис. м2 загальної площі багатоквартирного житлового фонду або 3058 квартир з розрахунковою кількістю проживаючих 7,4 тис. чол. (виходячи з прийнятого К сім. 2,4).


В кварталі садибної забудови (кв.183) орієнтовно можливо розмістити 110 садиб, загальною площею 13,0 тис. м2 і розселенням 0,3 тис. чол.


Таким чином, загальний обсяг проектованого житлового фонду складе 246,5 тис. м2 ( 233,5+13,0), квартир 3168 (3058+110), кількість проживаючих - 7,7 тис. осіб (7,4+0,3).


До кінця етапу проектного розвитку (15-20 років), загальна площа житлового фонду складе 2865,7 тис. м2, з них: 2849,0 тис. м2 - в багатоквартирній забудові, 16,7 тис. м2 - в садибній Чисельність населення складе всього: 117,0 тис. осіб, у тому числі: 116,6 тис. чол. - в багатоквартирній забудові, 0,4 тис. чол. - в садибній.


Середня житлова забезпеченість збільшиться з 24,0 м2, до 24,5 м2 на 1 особу.


У зв’язку з наявною в даний час економічною кризою нове будівництво в період від 3 до 7 років буде вестися по мірі надходження інвестицій.↑ На верх7. Інженерне забезпечення


7.1 Водопостачання


Водопостачання м.Краматорська здійснюється від трьох джерел:


1. Канал Сіверський Донець-Донбас: вода подається по технічного водоводу Д=1200мм на Краматорську фільтрувальну станцію;


2. Другий Донецький водовід Д=1000мм: вода від трьох врізок подається в резервуари селища Сєверне і водопровідну мережу міста.


3. Біленківський водозабір, що складається з 6-ти свердловин загальним дебітом Q=11,0 тис. м3/добу; вода по двох водоводах Д=300 і 600мм подається у водопровідну мережу міста.


Усі джерела водопостачання та подаючі водоводи знаходяться у віданні КП «Компанія «Вода Донбасу».


Фільтрувальна станція, продуктивністю 50,0 тис. м3/добу.


Внутрішнім водопроводом обладнані багато - і малоповерхова забудова, об'єкти культпобуту, громадські будівлі та частково одноповерховий житловий фонд.


Схема водопостачання міста замкнуто-кільцева і тупикова.


Цим проектом передбачено, що при нормативному рівні водоспоживання для розглянутої території не буде потрібно збільшення продуктивності існуючих джерел господарсько- питного водопостачання міста.


Водопостачання майданчиків нового будівництва здійснюється прокладкою водопровідних мереж, з підключенням до існуючих мереж водопроводу.↑ На верх7.2 Каналізація


Централізованою каналізацією охоплена багато - і малоповерхова забудова, об'єкти культпобуту, громадські будівлі і незначною мірою садибна забудова.


Стічні води від об'єктів каналізування розглянутого району шістьма насосними станціями по напірним та самопливним колекторам подаються в магістральні колектора Д=1000-1200мм, і далі - на очисні споруди.


Очисні споруди повної біологічної очистки з доочищенням на мулових майданчиках продуктивністю 96,0 тис. м3/добу розташовані в північній частині міста. Стоки після очистки скидаються в р. Казений Торець.


Каналізаційна самопливна і напірна мережа укладена з керамічних, чавунних і залізобетонних труб Д=100-1200мм.


Цим проектом передбачено розвиток централізованої системи господарсько-побутової каналізації центральної частини міста з урахуванням перспективи розвитку житлової та громадської забудови, розміщення об'єктів соцкультпобуту з підключенням мереж від нових майданчиків будівництва до існуючих мереж каналізації.↑ На верх7.3 Дощова каналізація


У проектних пропозиціях передбачається організація системи водовідведення поверхневого стоку шляхом будівництва магістральних колекторів, розширення мережі водостоків з напрямком стоків на комплексні очисні споруди дощової каналізації.


Дощова каналізація передбачається змішаного типу:
• відкритого (лотки, кювети) - на територіях зелених зон;
• для районів забудови, що характеризуються підвищеними естетичними вимогами (громадські центри) проектом рекомендується застосування прогресивних систем поверхневого водовідведення - систему лінійного водовідведення європейського стандарту, що складається з лоткових каналів, перекритих решітками;
• закритого типу з пристроєм заглибленої мережі і дощоприймачів на ній.


Підземна дощова каналізація виконується з поліетиленових гофрованих труб.


Очищення поверхневих стічних вод здійснюється на локальних очисних спорудах у вигляді блочно-модульних комплексів закритого типу. Перевага цих комплексів полягає в тому, що по мірі інвестування можна збільшити кількість моноблоків і довести обсяги очищення поверхневих вод до необхідної продуктивності. На стадії робочого проектування споруджень для очищення поверхневих вод необхідно вирішити питання про поховання твердого стоку (як правило, його використовують для засипання кар'єрів, ярів або інші площі, стік з яких не буде потрапляти у відкриті водотоки, зони санітарної охорони водозаборів), а також про спосіб утилізації затриманих нафтопродуктів.


Зона санітарної охорони очисних споруд поверхневих вод - 100м, від установок заводського виготовлення - 50м (ДБН 360-92**, п. 8.12).↑ На верх7.4 Теплопостачання


Теплопостачанням міста Краматорська займаються 3 підприємства:

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»,

КВП «Краматорська тепломережа»,

ВО "Краматорськміжрайтепломережа" (підрозділ обласного комунального підприємства ОКП "Донецьктеплокомуненерго").


Проектом передбачено збереження порайонного принципу теплозабезпечення з підключенням майданчиків нового будівництва до існуючої мережі теплопостачання.↑ На верх7.5 Газопостачання


Подача природного газу в м.Краматорськ здійснюється від магістрального газопроводу високого тиску через газопровід- відвід і газорозподільну станцію (ГРС), розташовану на південний схід від міста. Технологічну оперативність газотранспортної системи і надійність забезпечення газом споживачів забезпечує друга нитка - магістральний газопровід високого тиску Амвросіївка-Горлівка-Краматорськ. Зазначені газопроводи і ГРС знаходяться у віданні Управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз".


Джерелом природного газу є Шебелинське газоконденсатне родовище.


Здійснення транспортування природного газу розподільними трубопроводами до об'єктів промислового, комунального і побутового призначення, а також населенню міста займається Краматорське управління по газопостачанню і газифікації (філія ВАТ по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз").


Система газопостачання міста трьох ступенева: високого, середнього і низького тиску.


Проектом передбачено збереження існуючої схеми газопостачання розглянутої території з підключенням майданчиків нового будівництва до існуючої мережі.↑ На верх8. Інженерна підготовка території


Територія міста має складний рельєф і інженерно-геологічні умови. Через місто протікає п'ять річок: Казений Торець, Маячка, Бичок, Біленька, Друга Біленька, відповідно є ускладнюючі будівництво заплави та надзаплавні тераси.


Території міста схильні до підтоплення ґрунтовими водами.


Основні причини: витоки з комунікацій водопостачання та каналізації на міські території, недосконалість протипаводкових заходів, замуленість гідрографічної мережі і, як наслідок - зниження її дренуючої здатності.


Також негативним фактором розглянутої території, що має в основному спокійний рельєф, є відсутність на деяких ділянках дощової каналізації.


Проектом передбачається єдина комплексна система інженерної підготовки та захисту території.


Здійсненню комплексу заходів сприятиме розробка і прийняття загальноміської цільової програми комплексного інженерно-технічного благоустрою міських територій.↑ На верх9. Містобудівні заходи по охороні і покращенню навколишнього середовища


Розміщення та експлуатація житлових будинків і громадських об’єктів на вільних від забудови територіях не передбачає заняття орних земель, лісових та інших цінних угідь, тому не має істотного впливу на земельні ресурси.


Експлуатація об’єктів не зачіпає елементів геологічної і структурно-тектонічної будови і ландшафтів, не викликає негативних явищ геотехногенного походження у геологічному середовищі.


Забудова, що проектується при дотриманні умов екологічної безпеки, правил технічної експлуатації обладнання не є джерелом забруднення водного та повітряного середовища.


Проектом передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і поліпшення навколишнього середовища в межах запроектованих ділянок та прилеглих територій:

- своєчасний збір та вивіз побутового сміття. Для збору дрібного сміття на території встановлюються урни для відвідувачів. Збір твердого сміття здійснюєтся в контейнери-сміттєзбірники.

- створення зеленої захисної смуги уздовж обмежуючих вулиць,

- організація на ділянках проектування поверхневого стоку дощових і талих вод,

- благоустрій та озеленення території - тверде покриття, освітлення.


Таким чином, комплексні заходи дозволять зберегти сприятливу екологічну ситуацію проектованих територій після здійснення будівництва.↑ На верх10.Заходи по реалізації детального плану території


Міська рада та її виконавчі органи мають керуватися детальних планом під час:


- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування і благоустрою територій;


- вирішення питань надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;


- розробки і затвердження місцевих містобудівних програм і програми соціально - економічного розвитку ;


- узгодження питань щодо забудови та іншого використання територій;


- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб.


Організаційне забезпечення реалізації детального плану повинен здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією якого являється контроль за виконанням рішень детального плану↑ На верх11. Основні техніко-економічні показники детального плану території


Найменування показників Од. виміру Існуючий стан Етап від 3 до 7 років Етап від 15 до 20 років
Територія
Територія в межах проекту га/% 1450,0
100,0
1450,0
100,0
1450,0
100,0
у тому числі:
- житлові квартали і мікрорайони га/% 582,1
40,1
582,1
40,1
622,5
42,9
у тому числі:
а) квартали садибної забудови - « - 15,5
1,0
15,5
1,0
15,5 1,0
б) квартали багатоквартирної забудови(включаючі гуртожитки) - « - 566,6
39,1
566,6
39,1
607
41,9
- ділянки закладів і підприємств обслуговування (крім підприємств і закладів мікрорайонного значення - « - 54,4
3,8
54,4
3,8
94,6
6,5
- зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) - « - 121,5
8,4
121,5
8,4
183,4
12,7
- вулиці, майдани (крім вулиць мікро-районного значення) - « - 217,0
15,0
217,0
15,0
227,0
15,7
Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунальної) - « - 181,7
12,5
181,7
12,5
131,7
9,1
- вільні території, придатні для забудови - « - 170,8
11,8
170,8
11,8
134,3
9,2
тому числі:
-резервні території (згідно прооекту розподілу територій мікрорайонів (кварталів)) - « - - - 64,3
4,4
- вільні території, придатні під забудову (згідно генплану) - « - - - 70 4,8
- кладовище - « - 10,0
0,7
10,0
0,7
10,0
0,7
- зелені насадження спецпризначення - « - 52,5
3,6
52,5
3,6
46,5
3,2
- інші території (балка) 60,0
4,1
60,0
4,1
-
Населення
Чисельність населення, всього у тому числі тис. чол. 109,3 109,6 117,0
- у садибній забудові - " - 0,1 0,4 0,4
-у багатоквартирній забудові - " - 109,2 109,2 116,6
Щільність населення у тому числі чол./га 187,8 188,3 194,8
- у садибній забудові - " - 6,5 25,8 25,8
- у багатоквартирній забудові - " - 192,7 192,7 199,3
Житловий фонд
Житловий фонд, всього у тому числі тис. м2. % 2619,2
100,0
2632,2
100,0
2865,7
100
- садибний - " - 3,7
0,14
16,7
0,6
16,7
0,6
- багатоквартирний - " – 2615,5
99,86
2615,5
99,4
2849,0
99,4
Середня житлова забезпеченість населення загальною площею м2/люд. 24 24 24,5
Вибуття житлового фонду, всього тис. м2 заг. Пл. - - -
Житлове будівництво, всього тис. м2 квартир - По мірі надходження інвестицій 246,5
3168
у тому числі за видами:
- садибна (одноквартирна) забудова - " - - 13,0
110
13,0
110
- багатоквартирна забудова із неї - " - - По мірі надходження інвестицій 233,5
3058
- малоповерхова (1-3 пов.) - " - - -
- середньоповерхова (4-5 пов.) - " - - - -
- багатоповерхова (6 пов. и вище) у тому числі - " - - По мірі надходження інвестицій 233,5
3058
-15 - " - - - " - 213,1
2770
- 10 и вище - " - - - " - 20,4
288
Житлове будівництво за рахунок про-ведення реконструкції території колишньої військової частини - " - - - " - 90,1
1098
Установи та підприємства обслуговування
Дошкільні навчальні заклади місць 2025 По мірі надходження інвестицій 2245
Загальноосвітні навчальні заклади учнів 9504 9504 9504
Лікарні ліжок 860 860 860
Поліклініки відв./ зміну 3527 3527 3527
Заклади культури місць 2100 По мірі надходження інвестицій 2500Головний архітектор проекту                                                    М.Є. Стебловський↑ На верхД О Д А Т К И


Склад вихідних даних


1. Матеріали генерального плану м. Краматорська, розробленого інститутом «Донбасцивільпроект» в 2008 р.


2. Матеріали містобудівних обґрунтувань і детальних планів території, розроблених ТОВ «Прогрес-Цивільпроект»


3. Інформація державного земельного кадастру про сформовані земельні ділянки, надані у власність або користування - за даними відділу Держземагенції - в електронному вигляді.


4. Дані житлово-експлуатаційних організацій про кількість будинків в кварталах, поверховість, кількість квартир, їх загальну площу, кількість мешканців - в електрон-ному вигляді.


5. Дані житлово-експлуатаційних організацій про наявність в житлових будинках вбудовано-прибудованих об’єктів, їх загальну площу - Додаток в записці


6. Довідка міського відділу освіти про дислокацію загальноосвітніх шкіл і дошкільних установ, їх пропускну спроможність - Додаток в записці.


7. Довідка міських відділів охорони здоров’я та культури і туризму про дислокаціюзакладів охорони здоро’я і культури, їх пропускну спроможність - Додаток в записці.↑ На верхГрафічні матеріали


Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт
Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього км
у т. ч магістральні вулиці загальноміського значення - " -
Щільність вулично-дорожньої мережі всього км/км2
у т. ч магістральні мережі км/км2
Протяжність ліній наземного громадського транспорту, всього км
Протяжність мережі наземного громадського транспорту, всього км/км2
Загальний рівень автомобілізації маш. на1 тис. чол.
в т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту -
Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів маш-місць
Інженерне обладнання  
Водопостачання  
Водоспоживання, всього тис.м3/ добу
Каналізація  
Сумарний об’єм стічних вод тис.м3/ добу
Электропостачання  
Споживання сумарне МВт
Теплоснабжение  
Споживання сумарне Гкал/год.
Протяжність мереж км
Газопостачання  
Витрати газу,газу, всього млн.м3/ рік
Протяжність газових мереж км
Інженерна підготовка та благоустрій  
Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин Га % до тер.
Охорона навколишнього середовища  
Санітарно-захисні зони, всього га
у тому числі озеленені га


Детальний план території центральної частини м. Краматорська
Детальний план території центральної частини м. Краматорська (проектний план)
↑ На верх9334 перегляди

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?