• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 03.02.2014 11:23

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

24.07.2013 № 29/VI- 11ПРОГРАМА

енергоефективності на території Краматорської міської ради

на період 2013 - 2015 рокиВступ


Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів від вирішення яких, значною мірою, залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства.


На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, тощо. Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетне завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житловій, бюджетній.


Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, обмежуючи потенціал підвищення якості життя українських громадян.


Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка припускає науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів.


Нажаль , на сьогодні економіка України характеризується одним з найвищих у Європі рівнем енергоємності валового внутрішнього продукту, пов’язаним з низькими показниками економічної діяльності та неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів. Основними причинами цього є недосконала структура національної економіки, застарілість та недосконалість наявних технологій та енергоустаткування, відсутність економічних стимулів на впровадження енергозберігаючих заходів.


В ситуації, що склалася, особливої актуальності набуло питання швидкого переходу на енергоощадні технології, нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, дотримання енергетичних стандартів та нормативів, термореновація будівель, створення економічних стимулів для впровадження енергозберігаючих технологій.


Технологічна перебудова, впровадження нових технологій, машин, обладнання та побутових приладів потребує накопичення власного та залучення зовнішнього інвестиційного капіталу.


Наряду з цим, важлива частка технологічних заходів пов’язана з поліпшенням використання енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного обладнання, модернізації технологічних процесів, перш за все мало витратних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат, оптимізацію режимів роботи.


В умовах стійких тенденцій до зростання вартості палива та енергії означена проблема стала одним з нагальних питань для споживачів бюджетної та комунальних сфер, оскільки саме в цих сферах економія паливно-енергетичних ресурсів зростає пропорційно обсягу виділених коштів на енергозберігаючі заходи.


Міська програма енергоефективності на території Краматорської міської ради на період 2013 – 2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням основних напрямків державної політики у сфері енергозбереження та з метою зменшення рівня споживання енергетичних ресурсів.Законодавчі підстави впровадження Програми


Запропонована Програма розроблена на виконання Закону України «Про енергозбереження», Указу Президента України від 16.06.1999 № 622/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями й казенними підприємствами», розпорядження КМУ від 15.03.2006 №145-р «Про затвердження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 19.10.2010 № 598 «Про реалізацію та організаційне забезпечення Програми енергоефективності Донецької області на 2010 – 2015 роки» та на основі пропозицій підприємств, галузевих управлінь та відділів бюджетних організацій, комунальних підприємств.


Вона передбачає удосконалення сфери енергозбереження для підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери території Краматорської міської ради, досягнення розрахованого потенціалу палива та енергії на період 2013 – 2015рр.


Програма розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові мало витратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку території Краматорської міської ради.


Передбачається періодичне проведення аналізу дійсної ефективності виконаних за Програмою заходів. При необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення.Основні підсумки виконання заходів, спрямованих на ефективне використання енергоресурсів на території Краматорської міської ради за 2012 рік


У 2012 році в місті Краматорську впроваджено заходи по енергозбереженню та економному використанню енергоресурсів. Основними завданнями були: скорочення витрат енергоресурсів, удосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих заходів.


Підприємствами та організаціями міста виконано низку заходів щодо скорочення витрат енергоресурсів.


ПАТ «Енергомашспецсталь» виконано реконструкцію 4 термічних печей, придбані та введені в експлуатацію 1 нагрівальна піч та фурменний маніпулятор. Спроектована, змонтована та введена в експлуатацію система опалення АБК БВЦ.


ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» введено в дію 1 тепловий генератор.


ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» проведено заміну освітлювачів з ДРЛ на освітлювачі з люмінесцентними лампами КЛЛ та здійснено обігрів робочих місць.


Філія АТ «Евроцемент – Україна» (Краматорський цементний завод) для підвищення продуктивності цементних млинів застосовано інтенсифікатори помолу, проведено еколого-технологічна наладку газовикористовуючого обладнання.


ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» проведено наладку діючого газовикористовуючого обладнання та автоматизовано ведення теплового режиму на 2 термічних печах.


КВП «Краматорська тепломережа» виконано роботи по поточним та капітальним ремонтам обладнання котелень (12 од.), бойлерів та теплових мереж. На всі котельні придбано та встановлено прибори обліку теплової енергії.


ТОВ «Краматорськтеплоенерго» замінено 3030м тепломереж (у двотрубному обчислюванні), 503 од. запірної арматури. Виконано роботи з капітального та поточного ремонтів 4 котлів, проведено хімічне очищування 1 котла, замінено газоходи 2 котлів, проведено капітальний ремонт пиловугільних млинів. Здійснено монтаж установки знесолення підживлювальної води котлів (проектні, будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування). Проведено ремонт та наладка існуючої системи газоочищення 2 котлів та очистка заловідстійника.


ВО «Краматорськміжрайтепломережа» виконано капітальний ремонт теплових мереж із застосуванням труб ППУ - 1,025 км, частково виконано роботи з установки теплоутилізаторів та приладів обліку теплової енергії. Встановлені енергоекономічі насоси та додатково виконано роботи з реконструкції системи контролю та оптимізації процесу виробництва теплової енергії на 4 котельнях.


Управлінням житлового та комунального господарства виконано капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж у кількості 1400 м.п.


КВП «Краматорський водоканал» замінено 5,5 км водопровідних мереж, прокладено 0,8 км нових. Встановлено 2 регулятори тиску, 2 ультразвукових расходомери з передачею даних на центральний диспетчерський пункт. На фільтрувальній станції виконано реконструкцію системи опалення з облаштуванням мінікотельні. Проведено реконструкцію дюкеру ø 500мм через р. К. Торець та замінено 92 м.п. трубопроводу.


Краматорським районом електричних мереж замінено 1778 індивідуальних однофазних приладів обліку електроенергії, 3271 од. неізольованих введень на ізольовані. Замінено ізольований самонесучій провід, на фасадах будинків встановлено прибори обліку, виконано роботи з реконструкції ПЛ – 0,4 кВт від ТП – 343 та від ТП – 347.


Управлінням з газопостачання та газифікації побудовано газопроводи загальною довжиною 4,244 км. Виконано капітальний ремонт надземних та підземних газопроводів високого, середнього та низького тиску – 4,328 км, проведено капітальний ремонт 6 газорозподільних пунктів та 10 розподільчих підстанцій, замінено лінії редуцирування. Проведено капітальний та поточний ремонти засобів електрохімзахисту. Встановлено 3929 газових лічильника.


Управлінням освіти здійснено заміну котлів на сучасні з більш високим ККД у ДНЗ №75, проведено реконструкцію системи опалення ЗОШ №25. Проведено енергетичні аудити будівель ЗОШ №4,6, ДНЗ №67,71. Виконано капітальний ремонт системи гарячого водопостачання з заміною ємкісного бойлера на пластинчатий теплообмінник у ДНЗ №72, Центрі позашкільної роботи, учбовому виробничому комплексі.


Відділом охорони здоров’я проведені капітальні ремонти систем опалення, водопостачання у будівлях амбулаторій КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Краматорська» та КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Краматорська».


Енергозберігаючі заходи було спрямовано на модернізацію устаткування, впровадження автоматичних систем диференційного обліку електроенергії, природного газу, демонтажу морально застарілого зношеного устаткування.


Економія паливно-енергетичних ресурсів у натуральних одиницях склала:


електроенергії 17,6 млн.кВт год. (15,3% від запланованої);

газу 2,78 млн.м куб. (49% від запланованої);

тепла 0,27 тис.Гкал (4,93% від запланованої).

Фактичний економічний ефект за 2012 рік складає – 17108,7 тис.грн.Мета та призначення Програми


Програма енергозбереження на основі аналізу існуючого стану передбачає розробку основних напрямків політики енергозбереження в місті з метою підвищення ефективності існуючої системи управління енергокористуванням.


Головною метою Програми є досягнення найбільшої ефективності у використанні існуючих енергоносіїв, виробництві власних енергоносіїв та надійному енергопостачанні, зменшення енергоємності та підвищення конкурентоспроможності продукції.


Основне призначення Програми – визначення загальноіснуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків його реалізації, визначення першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу енергозбереження.


Важливим результатом цієї Програми є визначення дійсних джерел, механізмів фінансування та інвестицій в енергоефективність та енергозбереження.


Дана Програма є комплексною програмою, що призначена для практичного використання на підприємствах, комунальних та бюджетних установах. Вона містить конкретні першочергові енергозберігаючі заходи, які дадуть енергозберігаючий ефект.Шляхи розв’язання проблем


Проблеми передбачається розв’язати шляхом:


- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, виведення з експлуатації енергоємного обладнання, оптимізації виробничих процесів;


- удосконалення системи енергетичного моніторингу та механізму управління енергозбереженням;


- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сфери енергоефективності, енергозбереження та активізація міжнародного співробітництва;


- популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.Заходи щодо виконання Програми (pdf, doc):


[pdf]- 132kb
[doc]- 793kbФінансове забезпечення Програми


Джерела та обсяги фінансування Програми
Вид фінансування Код джерела фінансування Фінансування, тис.грн.
Державний бюджет 1 35 745,9
Місцевий бюджет 2 8 930,75
Кошти підприємств 3 87 938,05
Інші кошти 4 485 167,12
Разом 617 781,82Очікувані результати та ефективність


Очікуване скорочення питомих витрат енергетичних ресурсів від реалізації Програми
Паливно-енергетичний ресурс кількість Одиниця виміру
Теплова енергія 8,495 тис.Гкал
Електрична енергія 10,7708 млн.Квт*год
Природний газ 5,18425 млн. м куб.
Умовне паливо 11,6593 тис. тон умовного паливаМоніторинг та узагальнення результатів Програми


Моніторинг виконання Програми проводиться відповідно до показників, визначених у заходах Програми та програм зменшення споживання енергоресурсів шляхом їх раціонального використання. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми здійснюється в порядку, встановленому законодавством.


Ефективне проведення моніторингу забезпечить система аналізу та контролю показників енергоефективності, що включає збір, аналіз та узагальнення інформації з питань стану реалізації енергоефективних заходів. Вона включає такі показники: найменування об’єктів впровадження енергозберігаючих заходів і перелік заходів, що впроваджуються; вартісні показники (обсяг залучених коштів); енергозберігаючий ефект (споживання паливно-енергетичних ресурсів), виконавців.


Для детального аналізу ефективності впровадження заходів Програми щоквартально підводяться підсумки виконання енергозберігаючих заходів.

6494 перегляди

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?