• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 30.01.2014 17:27

Програма економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік

Програма економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки (далі – Програма) розроблена відділом економіки та регуляторної політики міської ради за участю структурних підрозділів міської ради, підприємств міста та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади на виконання розпоряджень голови Донецької обласної державної адміністрації від 28.08.2013 №598 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки», розпорядження міського голови від 18.09.2013 №53р «Про створення робочої групи по розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки».


Законодавчою основою для розроблення Програми є закони України від 23.03.2000 №1602-Ш “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.


Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:


- Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;
- соціальних ініціатив Президента України.


Програмою визначені мета, завдання, сформовані заходи та перелік інвестиційних проектів на 2014 рік, реалізація яких забезпечить структурні зміни економіки, сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем міста.


Заходи, передбачені Програмою, будуть фінансуватися за рахунок коштів підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів державного бюджету, які спрямовуються на реалізацію заходів державних цільових програм.


Обсяг фінансування заходів Програми, виконання яких планується за рахунок коштів міського бюджету, сформовано на основі бюджетних запитів розпорядників бюджетних коштів.
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку м.Краматорська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки.


2. Підстава для розроблення

Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.08.2013 №598 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки», розпорядження міського голови від 18.09.2013 №53р «Про створення робочої групи по розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки».


3. Міський замовник або координатор

Краматорська міська рада, відділ економіки та регуляторної політики Краматорської міської ради.


4. Міські замовники-співвиконавці

Краматорська міська рада, відділ економіки та регуляторної політики міської ради, структурні підрозділи міської ради, підприємства міста та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.


5. Мета

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня та якості життя населення за рахунок використання економічного, соціального та інвестиційного потенціалів міста, збереження та нарощування обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів, створення нових робочих місць.


6. Початок, закінчення виконання

2014 рік.


7. Етапи виконання

-


8. Загальні обсяги фінансування

(тис.грн.)

Всього в тому числі:
державний бюджет місцевий бюджет кошти підприємств інші джерела
1461242,73 356308,9 119244,68 369942,45 615746,7


9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 7,1%, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року – на 43,5%, фонду оплати праці - на 2,8%, середньомісячної заробітної плати - на 6% (складе 3543 грн.), питомої ваги надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині бюджету міста до 23,5%, скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів – на 4,0%, заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств – на 18,0%, створення комфорт¬ного середовища для проживання населення, підвищення престижу підприємницької діяльності.


10. Контроль за виконанням

Краматорська міська рада, відділ економіки та регуляторної політики Краматорської міської ради.

Зміст

Програми економічного і соціального розвитку м.Краматорська
на 2014 рік

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В МІСТІ


1.1 Загальна характеристика міста


1.2 Тенденції соціально-економічного розвитку


1.3 Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку2. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2014 РІК3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ


3.1 Енергозабезпеченя


3.2 Енергозбереження


3.3 Промисловий комплекс


3.4 Сільське господарство


3.5 Сфера послуг


3.6 Транспортно-дорожній комплекс4. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ5. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


5.1 Дерегуляція й розвиток підприємництва


5.2 Розвиток внутрішньої торгівлі.Захист прав споживачів


5.3 Інвестиційна діяльність


5.4 Науково-технічна та інноваційна діяльність


5.5 Розвиток міжмуніципального співробітництва


5.6 Виставково-конгресна діяльність


5.7 Розвиток земельних відносин


5.8 Використання мінерально-сировинних ресурсів6. СОЦІАЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА В МІСТІ


6.1 Демографічна ситуація


6.2 Зайнятість населення та ринок праці


6.3 Заробітна плата та стан її виплати


6.4 Охорона праці


6.5 Пенсійне забезпечення та соціальне страхування


6.6 Соціальний захист населення


6.7 Освіта


6.8 Охорона здоров’я


6.9 Розвиток інформаційного простору


6.10 Підтримка сім’ї, дітей та молоді


6.11 Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


6.12 Культура


6.13 Фізичне виховання та спорт


6.14 Житлове будівництве


6.15 Житлово-комунальне господарство7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ


7.1 Охорона навколишнього природного середовища


7.2 Утилізація та переробка відходів


7.3 Захист прав і свобод громадян, забезпеченя законності та правопорядку


7.4 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій8. РОЗВИТОК МІСТА. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ


8.1 Розробка містобудівної документації міста Краматорська


8.2 Створення містобудівного кадастру9. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. КАДРОВА ПОЛІТИКА.10. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСТА КРАМАТОРСЬКА НА 2015 і 2016 РОКИ .11. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ


11.1 Заходи з енергозбереження на 2014 рік "Програми енергоефективності на території Краматорської міської ради на період 2013-2015 роки"


11.2 Промисловий комплекс


11.3 Сільське господарство


11.4 Сфера послуг


11.5 Транспортно-дорожній комплекс


11.6 Дерегуляція й розвиток підприємництва


11.7 Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів


11.8 Інвестиційна діяльність


11.9 Науково-технічна та інноваційна діяльність


11.10 Розвиток міжмуніципального співробітництва


11.11 Виставково-конгресна діяльність


11.12 Розвиток земельних відносин


11.13 Використання мінерально-сировинних ресурсів


11.14 Зайнятість населення та ринок праці


11.15 Заробітна плата та стан її виплати


11.16 Охорона праці


11.17 Пенсійне забезпечення та соціальне страхування


11.18 Соціальний захист населення


11.19 Освіта


11.20 Охорона здоров’я


11.21 Розвиток інформаційного простору


11.22 Підтримка сім’ї, дітей та молоді


11.23 Захист прав дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування


11.24 Культура


11.25 Фізичне виховання та спорт


11.26 Житлове будівництво


11.27 Житлово-комунальне господарство


11.28 Охорона навколишнього природного середовища


11.29 Утилізація та переробка відходів


11.30 Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку


11.31 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій


11.32 Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування


11.33 Організаційне забезпечення виконання Програми. Кадрова політика12. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРАМАТОРСЬКА НА 2014 РІК13. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ14. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М.КРАМАТОРСЬКАДодаток. Перелік регіональних та міських програм, виконання яких передбачається у 2014 році

7626 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?