• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 08.07.2013 11:40

Програма економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2013 рік

Програма економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2013 рік (далі – Програма) розроблена відділом економіки та регуляторної політики управління економіки міської ради за участю структурних підрозділів міської ради, підприємств міста та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади на виконання розпоряджень голови Донецької обласної державної адміністрації від 02.10.2012 №719 “Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2013 рік” і міського голови від 12.10.2012 №49р “Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2013 рік».


Законодавчою основою для розроблення Програми є закони України від 23.03.2000 №1602-Ш http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 ">“Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр ">“Про місцеве самоврядування в Україні” та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-п ">“Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.


Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:


- http://www.sovet.donbass.com/?lang=ru&sec=02.01&iface=Public&cmd=showdoc&args=id:1020 "> Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року;


- Програми економічних реформ на 2010-2014 роки ">http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf"> “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада” та соціальних ініціатив Президента України;


- http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=03.04&iface=Public&cmd=view&args=id:1097 "> Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року;


- щорічного Послання Президента України В.Ф.Януковича до Верховної Ради України;


- головні пріоритети в роботі місцевих органів виконавчої влади щодо подальшого соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, основні напрями дій, визначені у Програмі економічного і соціального розвитку м.Краматорська на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки.


Програмою визначені мета, завдання, сформовані заходи та перелік інвестиційних проектів на 2013 рік, реалізація яких забезпечить зростання добробуту і підвищення рівня життя населення за рахунок створення умов щодо сталого економічного, інвестиційного й підприємницького розвитку міста, cприятиме вирішенню соціально-економічних проблем міста.


Заходи, передбачені Програмою, будуть фінансуватися за рахунок коштів підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів державного бюджету, які спрямовуються на реалізацію заходів державних цільових програм.
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1. Назва Програма економічного і соціального розвитку м.Краматорська на 2013 рік.


2. Підстава для розроблення Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2012 №719 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2013 рік», розпорядження міського голови від 12.10.2012 №49р “Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2013 рік».


3. Міський замовник або координатор Краматорська міська рада, відділ економіки та регуляторної політики управління економіки Краматорської міської ради.


4. Міські замовники-співвиконавці Краматорська міська рада, відділ економіки та регуляторної політики управління економіки міської ради, структурні підрозділи міської ради, підприємства міста та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади


5. Мета Реалізація заходів, спрямованих на зростання добробуту і підвищення рівня життя населення за рахунок створення умов щодо сталого економічного, інвестиційного й підприємницького розвитку міста.


6. Початок, закінчення виконання 2013 рік.


7. Етапи виконання -


8. Загальні обсяги фінансування

Всього в тому числі, грн.:
державний бюджет місцевий бюджет кошти підприємств інші джерела разом за всіма джерелами
2152078,63  457489,75  184181,4  967884,2  535993  6530,3


9. Кількісні та якісні критерії ефективності Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 30,0%, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року – на 35,0%, фонду оплати праці - на 163,8 млн.грн., середньомісячної заробітної плати - на 9,6% (складе 3324 грн.), скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів – на 10,0%, заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств – на 6,2%, створення комфорт¬ного середовища для проживання населення.


10. Контроль за виконанням Краматорська міська рада, відділ економіки та регуляторної політики управління економіки Краматорської міської ради

Зміст

Програми економічного і соціального розвитку м.Краматорська
на 2013 рік

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В МІСТІ


1.1 Загальна характеристика міста


1.2 Тенденції соціально-економічного розвитку


1.3 Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку2. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2013 РІК3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ


3.1 Демографічно-ресурсний розвиток


3.2 Зайнятість населення та ринок праці


3.3 Заробітна плата та заборгованість з її виплати


3.4 Охорона праці


3.5 Пенсійне забезпечення та соціальне страхування


3.6 Соціальний захист населення


3.7 Охорона здоров’я


3.8 Освіта


3.9 Розвиток інформаційного простору


3.10 Підтримка сім’ї, дітей та молоді


3.11 Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


3.12 Культура


3.13 Фізичне виховання та спорт


3.14 Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку


3.15 Охорона навколишнього природного середовища


3.16 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій ці4. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


4.1 Податково-бюджетна діяльність


4.2 Дерегуляція й розвиток підприємництва


4.3 Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів


4.4 Інвестиційна діяльність


Капітальне будівництво за рахунок усіх джерел фінансування на 2013 рік по м.Краматорську


4.5 Науково-технічна та інноваційна діяльність


4.6 Формування позитивного іміджу міста. Виставково-конгресна діяльність


4.7 Розвиток земельних відносин5. РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ


5.1 Енергозабезпечення


5.2 Енергозбереження


5.3 Промисловий комплекс


5.4 Агропромисловий комплекс


5.5 Розвиток сфери послуг


5.6 Транспортно-дорожній комплекс


5.7 Житлове будівництво


Регіональна програма житлового будівництва на 2013 рік по м.Краматорську


5.8 Житлово-комунальне господарство


5.9 Використання мінерально-сировинних ресурсів


5.10 Утилізація та переробка відходів6. РОЗВИТОК МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА7. РОЗВИТОК МІСТА. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ8. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. КАДРОВА ПОЛІТИКА.9. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ


9.1 Зайнятість населення та ринок праці


9.2 Заходи щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня оплати праці на 2013 рік


9.2 Охорона праці


9.3 Пенсійне забезпечення та соціальне страхування


9.4 Соціальний захист населення


9.5 Охорона здоров’я


9.6 Освіта


9.7 Розвиток інформаційного простору


9.8 Підтримка сім’ї, дітей та молоді


9.9 Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


9.10 Культура


9.11 Фізичне виховання та спорт


9.12 Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку


9.13 Охорона навколишнього природного середовища


9.14 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій


9.15 Податково-бюджетна діяльність


9.16 Дерегуляція й розвиток підприємництва


9.17 Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів


9.18 Інвестиційна діяльність


9.19 Науково-технічна та інноваційна діяльність


9.20 Формування позитивного іміджу міста. Виставково-конгресна діяльність


9.20 Розвиток земельних відносин


9.21 Енергозбереження на 2013 рік по м.Краматорську


9.22 Промисловий комплекс


9.23 Розвиток агропромислового комплексу


9.24 Розвиток сфери послуг


9.25 Транспортно-дорожній комплекс


9.26 Житлове будівництво


9.27 Житлово-комунальне господарство


9.28 Використання мінерально-сировинних ресурсів


9.29 Утилізація та переробка відходів


9.30 Розвиток міжмуніципального співробітництва


9.31 Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування


9.32 Організаційне забезпечення виконання Програми. Кадрова політика.10. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРАМАТОРСЬКА НА 2013 РІК11. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М.КРАМАТОРСЬКА12. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ13. Перелік регіональних та міських програм, виконання яких передбачається у 2013 році

6348 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?