• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 16.06.2020 21:45

Структура центру зайнятостіДиректор:

Березюк Інна Вікторівна


 • тел.: +380 (626)48-56-41

 • каб.28

Заступник директора:Копа Людмила Петрівна


 • тел.: +380 (6264)6-76-99
 • каб. 28

 • Міський центр зайнятості має відділи:

  Відділ організації працевлаштування населення


  Начальник відділу:Єлисєєва Ірина Олександрівна


  тел.: +380 (6264)6-01-64


  каб.12


  Особистий прийом громадян:понеділок з 10-00 до 14-00


  Основними завданнями відділу є:

  • • забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості з питань організації обслуговування та реєстрації громадян в службі зайнятості, призначення матеріального забезпечення на випадок безробіття;

  • • організація діяльності з питань сприяння у працевлаштуванні незайнятим громадянам, дотримання вимог чинного законодавства про зайнятість та соціальне страхування на випадок безробіття при наданні послуг клієнтам;

  • • підвищення конкурентоспроможності безробітних та шукачів роботи для швидкого та якісного працевлаштування;

  • • застосовування активних програм сприяння зайнятості населення;

  • • надання консультаційних послуг з працевлаштування.


  Функції відділу:


  • • забезпечення дотримання законодавства про зайнятість та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

  • • oздійснення кар’єрними радниками прийому громадян, первинного та поглибленого профілювання для з’ясування потенціалу та мотивації особи до працевлаштування, а також складання спільної програми дій з метою визначення обсягів та видів адресних індивідуальних послуг для повернення особи на ринок праці;

  • • реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу;

  • • сприяння працевлаштуванню шукачів роботи, в тому числі адресна допомога у працевлаштуванні соціально незахищених категорій населення;

  • •  інформування клієнтів щодо сутності, переваг, умов та порядку їх участі у формах активної підтримки, можливостей служби зайнятості щодо активної підтримки клієнтів.
  Відділ активної підтримки безробітних


  Начальник відділу:Митько Альона Ігорівна


  тел.: +380 (6264)6-08-21


  каб.9


  Особистий прийом громадян:вівторок з 10-00 до 14-00


  Сектор профорієнтації у складі відділу активної підтримки безробітних


  Завідувач сектору:Сакали Анастасія Юріївна


  тел.: +380 (6264)6-75-91


  каб.20


  Організація профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення, в тому числі з учнівською та студентською молоддю, особами з інвалідністю, внутрішньо переміщеними особами, учасниками АТО, а саме проведення інформаційних семінарів: «Сучасні джерела пошуку роботи», «Генеруй бізнес ідею та розпочни власну справу», «Ризики нелегальної трудової міграції», семінари для батьків майбутніх випускників шкіл. Проведення тренінгів для населення міста з підготовки резюме, підготовки до співбесіди з роботодавцем, тренінг комунікативних навичок та інші.


   • Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці:

   - надання клієнтам центру зайнятості рекомендацій щодо вибору або зміни професії, визначення профілю підготовки чи перепідготовки з урахуванням стану здоров’я, побажань, здібностей та можливостей безробітних, а також потреб на регіональному ринку праці;

   - направлення безробітних на професійне навчання до закладів освіти, підприємств, установ, організацій, до центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.


    • Сприяння самозайнятості громадян:


    - проведення семінарів та тренінгів з основ бізнес планування із залученням соціальних партнерів;

    - допомога у виборі ідеї та складані бізнес плану;

    - здійснення безробітним одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

    • Організація роботи щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.

    • Організація роботи щодо видачі ваучерів встановленим категоріям осіб для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
   Відділ взаємодії з роботодавцями


   Начальник відділу:Тонкошкур Оксана Олександрівна


   тел.: +380 (6264) 6-14-74


   каб.19


   Особистий прийом громадян: середа з 10-00 до 14-00   Сектор рекрутингу у складі відділу взаємодії з роботодавцями


   Завідувач сектору: Лескевич Анна Борисівна


   тел.: +380 (6264) 6-48-18


   каб.19


   Основними завданнями відділу є :


   Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, трудової міграції та програм зайнятості населення в частині надання послуг роботодавцям відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".


   Надання послуг роботодавцям з добору працівників, вжиття заходів щодо забезпечення поточної та перспективної потреби роботодавців у робочій силі.


   Участь у реалізації заходів щодо сприяння зайнятості населення, заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактиці настання страхових випадків, сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення.


   Налагодження тісної співпраці з роботодавцями, які зареєстровані чи проваджують свою діяльність на території міста.


   Здійснення контролю за використанням роботодавцями коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.


   Взаємодія з об’єднаннями роботодавців, громадськими організаціями, місцевими органами влади, об’єднаними територіальними громадами, соціальними партнерами та іншими учасниками соціального діалогу в сфері надання послуг роботодавцям, організації постійної та тимчасової зайнятості в місті.


   Відділ забезпечує організацію роботи щодо:

   - збору, систематизації вакансій, сприяння в їх укомплектуванні, а також добору претендентів на заявлені вакансії;

   - залучення роботодавців до проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;

   - надання роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при працевлаштуванні безробітних за направленням центру зайнятості;

   - надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;

   - проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним;

   - зняття з реєстрації трудових договорів, укладених між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та зареєстрованими у службі зайнятості до 01.01.2015 року;

   - проведення інформаційних заходів для роботодавців, у тому числі семінарів для роботодавців, ярмарків та міні-ярмарків вакансій, Круглих столів тощо;

   - взаємодії з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;
   Відділ бухгалтерського обліку


   Начальник відділу: Пінжаніна Ольга Йосипівна


   тел.: +380 (6264) 6-23-51


   каб.23


   Особистий прийом громадян: п’ятниця з 10-00 до 14-00


   Основними завданнями відділу є :


    • Здійснення контролю за своєчасним нарахуванням та виплатою матеріального забезпечення.


    • Здійснення контролю за правильним та економним витрачанням коштів Фонду.


    • Формування бюджетної програми, складання кошторису видатків та внесення змін до нього.


    • Забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку адміністративно-господарської діяльності Краматорського МЦЗ, складання достовірної статистичної та бухгалтерської звітності.
   Господарський відділ


   Начальник відділу: Вовк Лілія Валеріївна


   тел.: +380 (6264) 6-48-18


   каб.21


   Основними завданнями відділу є :


    • Здійснення матеріально-технічного забезпечення та господарського обслуговування приміщення Краматорського МЦЗ.


    • Планування та визначення потреби у фінансових коштах та їх розподіл для забезпечення закупівель матеріально-технічних засобів для утримання Краматорського МЦЗ та у відповідності до вимог щодо обслуговування населення та роботодавців фахівцями служби зайнятості.


    • Контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону праці та пожежну безпеку.


    • Підготовка проектів договорів щодо забезпечення фінансово-господарської діяльності Краматорського МЦЗ та контроль за їх виконанням в частині напрямків відділу.
   Юридичний відділ


   В.о. начальника відділуКобцова Ірина Сергіївна


   тел.: +380 (6264) 6-79-11


   каб.11


   Основними завданнями відділу є :


    • Забезпечення правильного застосування в Краматорському міському центрі зайнятості нормативно-правових актів та інших документів, подання директору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю установи


    • Розробка та участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності установи


    • Координація роботи, пов’язаної з укладенням договорів з господарської діяльності.


    • Прийняття участі у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міського центру зайнятості в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань.


    • Ведення претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів.


    • Розгляд матеріалів про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.
   Відділ інформаційних систем


   Начальник відділу: Єгупов Василь Олександрович


   тел.: +380 (6264) 6-05-42


   каб.25


   Основними завданнями відділу є :
17112 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Новини розділу

Всі новини розділу


Календар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?